MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Nieszawa, 18 X 1921 1

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

Dziękując za wieści i życzenia odpowiadam na pytania:

1) Po władze 2 należy napisać do Rzymu w dwa miejsca tj. a) Chiesa del Transito di S. Giuseppe - Porta Trionfale - Roma, i b) Suore del S. Cuore - via Villini - Roma. W pierwszym przyjmuje się na siebie obowiązek odprawienia jednej Mszy św. na rok (w dniu oznaczonym, który można w liście podać) aplikując "pro moribundis" 3 (szczegóły wyjaśni broszureczka, którą ma O. Jacek i o. magister 4. Należy załączyć 50 centesimów za druki. W drugim zaś z nich wpisuje się do "Vittime d"amore" i czyni się, wedle formułki umieszczonej na kartce wpisowej, akt przyjęcia wszystkich cierpień mających nas spotkać w duchu ofiary z miłości. Kartka O. Jacka lub o magistra wyjaśni resztę. Za to otrzymuje się różne władze podane na kartkach wpisowych.

2) Pastor 5 czyta obecnie biografię Gemmy Galgani. - Módlmy się za niego bardzo, bo jego nawrócenie i innych wielu może pociągnie.

Obecnie przebywa tutaj N. O. Prowincjał 6. Jutro pojedzie może do Torunia, by zdjąć plan naszego kościoła 7.

Plan konwentu i jego remontu w Nieszawie już opracowany. Pół dachu już odnowiono, a robota wciąż posuwa się naprzód, chociaż grubo kosztuje.

Ponieważ N. O. Prowincjał mówił mi, bym nadal zajmował się sprawami naszych świątobliwych, wielebnych i błogosławionych, chociaż nie na całej linii i z całą intensywnością z powodu niecałkowitego jeszcze zdrowia, więc pragnąłbym biografijkę o. Wenantego do skutku doprowadzić. Dlatego prosiłbym, aby mi kto (może br. Krzysztof, jeśli na Kalwarii co zrobił) dokładnie opisał, co w tej sprawie opracowali klerycy na Kalwarii, co po zmarłym znaleźli, gdzie się to znajduje i co zdziałali. O. Dominikowi za powinszowanie serdeczne "Bóg zapłać". - Jak tam zdrowie br. Bonawentury? Może i ja się niedługo tam zjawię? 8

Pisał mi Franuś, odpowiadając na życzenia.

Z prośbą o westchnienie twój brat

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS Pozdrowienie oojcom Jackowi, Dominikowi, Norbertowi, Samuelowi, Jerzemu, Gerardowi, br. Bonawenturze i braciom klerykom, zwłaszcza MI 9.


"1" Dnia 18 X 1921 była wizytacja prowincjalska w Nieszawie, o czym wspomina OMK w tym liście, dlatego datę listu ustalono na 18 X 1921.

"2" List o. Alfonsa z pytaniami zaginął, ale możemy się domyślać, że chodzi o władze przysługujące kapłanom należącym do stowarzyszenia "Pia Unio Primaria a Transitu S. Joseph ad Portam Triumphalem Romae" wyszczególnione w książeczce wpisowej, Rzym 1917, 7-12.

"3" za konających

"4" o. Czesław Kellar, magister kleryków profesów w Krakowie

"5" Krenz

"6" o. Alojzy Karwacki, który wizytował klasztor w Nieszawie l8 X 1921

"7" O. Karwacki zgromadził wiele materiału do historii OO. Franciszkanów w Polsce, którego już nie zdążył opracować, gdyż zmarł w sile wieku (55 lat). - W Toruniu pracowali OO. Franciszkanie w latach l239-1557; kościół NMP, zbudowany 1530-1570, gotycki, trzynawowy; obecnie kościół parafialny.

"8" W końcu października 1921 otrzymałem obediencję do Krakowa i ruszyłem tam 3 listopada. W Krakowie zastałem Milicję dla świeckich w opuszczeniu, "bo nie miał się kto nią zająć, ale za to pod ręką o. Bonawentury Podhorodeckiego życie w MI na klerykacie silnym biło tętnem."

Odżyła myśl wydawania czasopisma, tym bardziej że w Nieszawie podczas wizyty O. Prowincjała znowu była mowa o drukowaniu, a nawet o drukarni" (art. "Garstka wspomnień o "Rycerzu Niepokalanej"", Pisma OMK VI, 956)."

Myśl wydawania osobnego pisma maryjnego poparł o. Wenanty Katarzyniec, który jeszcze w 1920 (3 VI) pisał do OMK: "Kochany Ojcze! Bardzo się ucieszyłem dowiedziawszy się, że Ojciec ma zamiar wydawać pisemko, które "by było organem "Milicji Niepokalanej". Oczywiście, całą duszą jesień za tym. ... O ile jednak rada moja na uwagę zasługiwać będzie, to oświadczyłbym się za tym, by czym prędzej przystąpić do wydawania naszego pisemka" (O. Alfons Kolbe, "Ułomki z życia o. Wenantego Katarzyńca franciszkanina" Niepokalanów 1931, 101. I dalej: "Słowa wstępnego do pisemka "MI" jeszcze nie napisałem, ale napiszę, o ile tylko będę zdrów" (tamże, 103).

"9" Zarząd MI w 1921/1922: prezes br. Witalis Jaśkiewicz, sekretarz br. Hilary Pracz; członkowie koła: br. Bonawentura Podhorodecki, br. Krzysztof Górecki, br. Józef Wyrostek, br. Seweryn Jasielski, br. Julian Mirochna, br. Apolinary Uchman, br. Hadrian Leduchowski. Do MI należeli również o. magister Czesław Kellar i o. Alfons Kolbe.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA