MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.; rkeps AN. Pięć kart dwustr. zapis.

Nieszawa, 16 VIII 1921

Pochwalony Jezus Chrystus

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

W myśl listu N. O. Prowincjała z 12 VII byłem w Toruniu w sprawie Sługi Bożego Jana Łobdowczyka a i przekonałem się, iż jest on tam tak zapomniany, że ani proboszcz pofranciszkańskiego kościoła, ani zakonnice, ani inny proboszcz (naprzeciw zakonnic) nic o nim powiedzieć nie mogli. Ten ostatni radził zwrócić się do sekretarza biblioteki Towarzystwa Naukowego, którego jednak nie zastaliśmy (towarzyszył mi o. Alfons) w domu, a okoliczności nie pozwalały nam na dalsze poszukiwania.

Wróciwszy do klasztoru, znajduję w "Manuale dei Novizi" etc. (L. Caratelli 1 Ministro Generale), w rozdziale ""eligiosi morti in fama di santita" w wieku XIII liczba 52:

"B.Giovanni Loberdank di Thorn, prussiano; † 9 ottobre 1264 a Culma, e quivi sepolto nella nostra chiesa, dai luterani poi profanata insieme al corpo del beato (Wadding)" 2. - Zapewne to on; wedle Waddinga 3 więc jest już blogosławionym, a spoczywał w Chełmnie, gdzie protestanci jego ciało wraz z kościołem sprofanowali. Czyżby więc nie było po nim śladu? Kasa konwentu przewidująca restaurację (dach) nie pozwala mi na dalsze badanie sprawy w Chełmnie.

Z okazji prymicji o. Alfonsa w stronach rodzinnych, przy których asystowałem, odwiedziłem też trumnę Czcigodnego O. Rafała Chylińskiego i stwierdziłem, że na miejscu nie robi się nic dla jego sprawy. Z początku mówił o. gwardian 4, że pracuje dla grzeszników, a nie dla świętych, ale potem okazał szczere zadowolenie, gdym wspomniał, że pomyślę o wydrukowaniu karteczki z biografijką Sługi Bożego. Inni ojcowie i bracia chętnie podchwycili myśl współdziałania w zbieraniu wiadomości o łaskach otrzymanych za pośrednictwem Czcigodnego O. Rafała. O. Edwarda poprosiłem o zbieranie świadectw w tym względzie z podpisami tych, którzy widzieli lub słyszeli powyższe fakty.

Niniejszym załączam biografijkę Czcigodnego O. Rafała pióra o. Alfonsa 5, którego na to do Nieszawy zwabiłem, z prośbą o pozwolenie wydrukowania w formacie podobnym do kartki Gemmy 6. - Może we Lwowie jest ładniejszy obrazek Czcigodnego O. Rafała? Co do nakładu, to w "Księgarni Powszechnej" względnie "Drukarni Diecezjalnej" mówiono mi, że nakład karteczki (jak Gemmy) w 20 000 egz. wypadłby po marce za egzemplarz, w mniejszej ilości drożej. Sądzę, że 20 000 egzemplarzy przy odpowiedniej akcji reklamacyjnej rozeszłoby się prędko, Można by też zapoznać z Czcigodnym O. Rafałem naszych Polaków w Ameryce, w Rumunii, a może i w innych krajach.

Zdaje mi się, że dla sprawności akcji dla rozszerzenia czci naszych Polaków-franciszkanów konieczna by była "Kasa Postulacji", gdyż inaczej stan finansowy konwentu krępuje, opóźnia i paraliżuje działanie; zresztą jeden konwent nie mógłby pokryć kosztów pracy nad wszystkimi naszymi Sługami Bożymi; jest ich bowiem wedle wzmiankowanego "Manuale" do 25 (licząc zbiorowe pozycje za jedną 7. Źródłem dochodu dla niej byłyby względne publikacje i ofiary wiernych, posłużyłaby ona także do pokrycia kosztów beatyfikacji i kanonizacji. Kasy teraźniejsze (np. w Łagiewnikach) są bezczynne, bo nikt się żywiej tym nie zajmuje.

Najlepiej zaś może by było, żeby w naszej prowincji był jeden ze starszych, doświadczonych a energicznych ojców wyznaczony na formalnego "postulatora prowincjalnego". Obowiązkiem jego byłoby zająć się szczerze wszystkimi naszymi Sługami Bożymi, stan wszystkich spraw dokładnie zbadać, trudności poznać i usuwać, całą akcję planowo, systematycznie, umiejętnie, a energicznie prowadzić, ewentualnie przeprowadzić proces diecezjalny (kan. 2038 - 2064), postulatorowi naszemu w Rzymie przygotować materiał krytyczny i uporządkowany, a nawet żywym informowaniem się o stanie i przebiegu sprawy pobudzać go do "nieodkładania spraw naszych" por. Syr 5, 7. Oczywiście, że Włosi mogą się obyć bez prowincjalnego postulatu, gdyż postulator generalny (obecnie arcbiskup Jaquet) i wicepostulator (o. magister Laner) sam zjeżdża na miejsce, bada świadków, przygotowuje biografie itd.; do nas jednak żaden z nich nie przyjedzie, bo droga daleka i kosztowna. Tym można by także wytłumaczyć fakt, że obecnie przeprowadzono "confirmatio cultus" 8 Włocha, (tercjarza z czasów św. Franciszka) 9; sprawa O. Mmagistra Bonawentury Fasaniego 10 stoi (jak mi mówił wicepostulator) dobrze; jakiejś zakonnicy 11 (zdaje się Włoszka), której biografię o. Wicepostulator napisał, rokuje dobre (o ile pamiętam) nadzieje itd., a nasze sprawy czekają zmiłowania.

Słyszałem czasem, że nie ma cudów, ale tylko może my niewiele o nich wiemy; mówiono mi bowiem, że np. w Łagiewnikach księża (zapewne świeccy) zignorowali niewiastę, która przyszła donieść o łasce otrzymanej za przyczyną Czcigodnego O. Rafała. Po takiej próbie inni ograniczą się na prywatnym podziękowaniu Bogu i Słudze Bożemu. Nasi zresztą są niewiele znani, więc też i mało kto ich wzywa.

Oczywiście, że taki postulator musiałby prowadzić żywą korespondencję tak z miejscami, gdzie znajdują się groby naszych Sług Bożych, jak też i z postulatorem naszym w Rzymie, a i nieraz osobiście się przejechać, co pociągnęłoby niemałe wydatki, na pokrycie których konieczna by była odrębna Kasa postulacji, z obrotu której jak i z całej swej działalności składałby on corocznie przed każdorazowym N. O. Prowincjałem lub co półtora roku przed kapitułą względnie kongregacją (albo co 3 lata) sprawozdanie (zależnie od czasu urzędowania). - Końcowe słowa biografijki umieszczone w nawiasie przewidują ewentualne ustanowienie prowincjalnego postulatu ze stałą siedzibą.

Może są to utopie młodej fantazji, ale mi się zdaje, że w ten sposób sprawy naszych Sług Bożych posuwałyby się szybko naprzód (o ile to będzie Bożą Wolą), a kto wie, ile szczerych powołań rozbudziłby rozgłos ich cnót i czci wśród polskiej młodzieży. - A może by N. O. Prowincjał, jeżeli to uważa za stosowne, wspomniał o tym na kapitule?

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" L. Caratelli, "Manuale dei Novizi e Professi Chierici e Laici OFMConv", Roma 1897, 203 - 223.

"2" W przekładzie polskim: "Bł. Jan Łobdowczyk z Torunia, Prusy; zmarł 9 października 1264 w Chełmnie i tam pochowany w naszym kościele, później sprofanowanym wraz z ciałem błogosławionego" (Wadding).

"3" Luke Wadding, główny kronikarz franciszkański.

"4" o. Ferdynand Świerczyński

"5" Biografijka, a raczej ulotka o S. B. O. Rafale Chylińskim z Łagiewnik k. Łodzi - o ile była wydrukowana - nie zachowała się.

"6" Św. Gemma Galgani, beatyfikowana 1933 kanonizowana 1940. OMK miał wielkie nabożeństwo do tej świętej.

"7" Ponieważ książka L. Caratellego jest trudno dostępna, przytaczamy w oparciu o nią polskich kandydatów do beatyfikacji z zakonu OO. Franciszkanów (OFMConv.): wiek XIII, pozycja 52. Bł. Jan Łobdowczyk z Torunia, lektor chełmiński, zmarł 1264.

XIII, poz. 113. bł. Bogusław prowincjał czesko-polski, zm. 1298.

XIV, poz. 30 i 39. Bł. Bł. Łukasz i Walenty, męczennicy w Inflantach, zm. 1326.

XIV, poz. 45-81. Bł. Bł. Piotr Gasztołd bp wileński i 36 współbraci męczenników w Wilnie, 1341.

XIV, poz. 83. Bł. Wisław męczennik w Malborku, zm. 1342.

XIV, poz. 104. Bł. Szymon z Torunia, zm. w Chełmnie 1363. Tamże pochowany w kościele franciszkańskim. Relikwie spalili heretycy 16 II 1527.

XIV, poz. 108-112. Bł. Bł. Hieronim gwardian i towarzysze jego Błażej, Ścisław, Wisław i Wincenty, męczennicy w Inflantach, zm. 1370.

XVI, poz. 10. Bł. Aleksy z Bytomia na Śląsku, zm. 1528.

XVII, poz. 18. O. Łukasz Kratigin, zm. 1641 w Chełmnie.

XVII, poz. 34. O. Franciszek Mielżyński z Kalisza, zm. l675.

XVII, poz. 41. O. Franciaaek Grabia, proboszcz i męczennik, zm. 1690.

XVIII, poz. 45-57. Tu m.in. Antoni Węgierski, męczennik, i Kazimierz Bogdański, brat zakonny, męczenik od kozaków w Zawichoście, zm. 1657.

XVIII, poz. 3. O. Benedykt Fibikiewicz, magister nowicjuszy przez 15 lat, zm. 1704 w Krakowie.

XVIII, poz. 4. O. Łukasz Raczkowski z Pyzdr, zm. 1707.

XVIII, poz. 5. Br. Tomasz Maria Dybowski, męczennik, zm. 1708 w Poznaniu. Wielki czciciel i apostoł MB w Cudy Wielmożnej.

XVIII, poz. 12. O. Franciszek Madziejowski z Pyzdr, zm. 1719.

XVIII, poz. 30. Czcigodny S. B. O. Rafał Chyliński z Wysoczki k. Poznania, zm. 2 XII 1741 w Łagiewnikach k. Łodzi (obecnie Łódź). Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego 1949.

XVIII, poz. 47-74. Tu m.in. O. Adrian Piądzikowski z Warszawy, zm. 1702; O. Bazyli Rychlewicz z Krakowa, prowincjał, zm. 1710, O. Franciszek z Pyzdr, O. Rafał Grabia, gwardian poznański i warszawski, kustosz krakowski. Wszędzie rozwijał ożywioną działalność budowlaną i duszpasterską. Jan III Sobieski mianował go swoim teologiem; zm. 1715.

XIX, poz. 9. O. Stefan Miron Bodnareskul, profesor teologii moralnej w międzyzakonnym Studium Teologicznym we Lwowie, zm. 1885.

"8" potwierdzenie kultu

"9" Może chodzi o bł. Lucjusza - Lucchesio da Poggibonsi - pierwszego tercjarza franciszkańskiego - zob. Enc. Cat. Vatic. VII 1615-1614.

"10" Franciszek Antoni Fasani, kapłan z zakonu OO. Franciszkanów (OFMConv), beatyfikowany 15 IV 1951. Imię Bonawentura jest pomyłką.

"11" Sługa Boża Maria Satellici, klaryska z XVIII w., której krótką, popularną biografię pt, "La Venerabile Serva di Dio Maria Crocifissa Satellico monaca Clarissa", Roma 1918, napisał o. Francesco Laner.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA