MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Nieszawa, 29 VI 1921

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie

Już list do Rzymu posłałem jako dowód, że żyję 1, co zaś do intencji br. Ludwika Sobieskiego MC (nie Sobuskiego), to przysłał mi je on do Zakopanego, ale ponieważ po upływie kilku miesięcy nie otrzymałem "jałmużny mszalnej" przeto odpisałem mu, że jeszcze nie odprawiłem, bo ten "dar" (jak mi to w liście przedtem pisał) zapewne gdzieś zaginął) niech więc zareklamuje na poczcie. Tak więc albo reklama miała swój skutek, albo po raz drugi posłał owe 2 dolary. Intencje są tylko dwie (2). Oto tekst listu br. L. Sobieskiego; "Za pozwoleniem i przez dobroć O. Rektora 2 przysyłam Ojcu na dwie (2) Maże święte, aby odprawił jedną za zmarłego śp. brata mego, a drugą o łaski i dobre powodzenie na intencję dającego." - I w tym widać była Boża Opatrzność, abyś miał ułatwioną podróż prymicyjną 3. Co do mnie, to O. Gwardian 4 bardzo chętnie mnie puści. Zresztą jeszcze czas do "połowy wakacji", więc się jeszcze listownie umówimy, a może i ja przestanę całkiem gorączkować. Teraz już zbliżam się szybkim krokiem do kształtu beczkowego, więc i koniec kuracji powinno to przyspieszyć a.

List z życzeniami dla Ciebie i innych "neoksięży" 5 wysłałem przedtem; zapewne zaraz po święceniach doręczy Ci go O. Magister 6.

Być może, że te dwie intencje przysłał wyżej wspomniany kleryk z wdzięczności "za załatwienie" sprawy posłania Polakom-Amerykanom w naszym kolegium książek polskich, gdyż w tym samym liście dziękuje mi za to, opierając się na wiadomości, którą mu przesłałem, że O. Gwardian dał mi znać do Zakopanego, abym się zwrócił do którego z Ojców, żeby ten postarał się o książki i przesłał (z Krakowa), a on na to pozwoli. Tymczasem przejeżdżając przez Kraków dowiedziałem się, że nic nie uczyniono, bo księgarnia nie bierze odpowiedzialności za dojście wysyłki. Może byś się więc zajął (jeżeli możesz) trochę tą sprawą (po skończeniu szkoły 7) i dowiedział się, czyby np. Nazaretanki, które często jeżdżą do Rzymu, nie powiozły tych książek, albo może by posłać jedną na próbę, a jeżeli ta dojdzie, to i inne w małych ilościach. - O. Gwardian, jak to już wspomniałem, obiecał, że pozwoli na to. Chodzi tu o trochę dobrych polskich kazań i coś z literatury pięknej (Sienkiewicza, Mickiewicza itd.). Zadowolą się nawet zużytymi książkami, a zapłacą dolarkami (proszą zaraz o "kwitek"). Odpisz mi, czy da się co zrobić w tym względzie, jako też donieś (jeśli wiesz), w jaki sposób przyszły te 2 dolary (czy pocztą?). Kończę, bo papieru już brakuje i polecam gorąco siebie i mojego Pastorka 8 wraz z jego owczętami, kierownika szkoły 9 i innych biednych oddalonych od Kościoła św. Proszę ich umieścić między poleconymi MI.

Twój brat

br. Maksymilian M-a Kolbe

Z polecenia N. O. Prowincjała 10 pisało mi nowo założone ognisko MI internistów we Lwowie 11. Warto by im przy sposobności posłać (nie pocztą, bo zaginie) z jedną serię "Pogadanek apologetycznych" i trochę innych stosownych duplikatów.

Serdeczne pozdrowienie dla Przew. O. Magistra.

Pozdrowienia serdeczne dla Mamy.

Dopisek Jeżeli mi przyślesz jeszcze ze 3 lub 4 obrazki, to może i Pastorkowi dam.

Z obrazków przesłałem jeden O. Rektorowi w Rzymie, a drugi br. L. Sobieskiemu, co dał 2 dolarki.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich nowo wyświęconych, członków MI i innych braci kleryków. - Niech czasem w modlitwie i o mnie wspomną, i o moim Pastorku i podobnym tym towarzystwie.

Byłem u ks. Helbicha 12 w Grabkowie pod Włocławkiem - wyniszczony moskiewskim prześladowaniem i pracą. Był bardzo zadowolony.


"1" "Napisz natychmiast do o. Maksymiliana, że ... o. Ignudii, zaalarmowany wieścią o rzekomej jego śmierci, z bolesnym "proh dolor" o! Boleści! donosi, że Mszę św. za spokój jego duszy już nawet odprawił - niech więc poinformuje swego o. Rektora o stanie swego zdrowia, by się uradował" - takie polecenie dał gwardian krakowski o. Marian Sobolewski o. Alfonsowi (list o. Alfonsa do OMK 24 VI 1921)."

W czerwcu 1921, nie wiadomo jakim sposobem, dotarła do Rzymu wiadomość o śmierci OMK. Tym łatwiej dano wiarę, że ogólnie wiedziano o jego słabym zdrowiu. Rektor Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie, o. Stefano Ignudi, według zwyczaju postarał się, by odprawiono Mszę św. egzekwialną za śp. OMK, i w książce "Cronaca del Collegio Serafico di S.Teodoro dei Frati Minori Conventuali" pod dniem 14 VI 1921 własną ręką wypisał nekrolog:"

"Giugno 14. Oggi e stata canta ta Messa di Requie, in terzo, per l"anima di P. Massimiliano Raimondo Kolbe della Prov. di Polonia, alunno di questo Collegio; morto per tisi il.. wolne miejsce."

Fu un angioletto, un santino, pieno di fervore e di zelo; imo degli alunni piu osservanti, edificanti e anche negli studi uno del migliori che abbia avuto questo Collegio."

Quivi istitui fra i piu volonterosi una associazione divota di preghiere per la oonversione dei peccatori, specialmente dei nemici piu infesti alla Chiesa; frammassoni, ecc. - in onore dell"Immacolata - sotto il titolo: Militia Immaculatae Conceptionis B.M.V. - che dura ancora. - Laureato in Filosofia all"Universita Gregoriana, in Teologia in questo Collegio 22 luglio 1919. Sac. 28 aprile 1918. Lascio 11 Collegio 23 luglio 1919.""

W przekładzie polskim:"

"14 czerwca. Dziś została odśpiewana Msza święta żałobna, w trzecim dniu od zgonu, za duszę O. Maksymiliana Rajmunda Kolbego z prow. polskiej, wychowanka tegoż Kolegium: umarł na gruźlicę dnia... wolne miejsce."

Był aniołkiem, świątobliwym, pełnym zapału i gorliwości, jeden z alumnów najbardziej karnych, budujących, a także w studiach jednym z lepszych, jakich miało to Kolegium."

Tu też założył wśród bardziej ochotnych stowarzyszenie pobożne modlitwy w intencji nawrócenia grzeszników, a zwłaszcza szczególnych nieprzyjaciół Kościoła: masonów itd. - na cześć Niepokalanej pod nazwą: Militia Immaculatae Conceptionis BMV - które jeszcze istnieje - Doktor Filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim, Doktor Teologii w tymże Kolegium 22 lipca 1919. Wyświęcony na kapłana 28 kwietnia 1918 r. Opuścił Kolegium 25 lipca 1919.""

W wolne miejsce wpisane potem odmiennym charakterem: "Non e morto! fu notizia falsa" czyli; "Nie umarł! To była wiadomość nieprawdziwa".

"2" o. Stefano Ignudi

"3" O. Alfona wydał owe 2 dolary na podróż prymicyjną, zgodnie z poleceniem swego gwardiana o. Mariana Sobolewskiego: "Odprawisz te Msze św., a dolary zażyjesz na podróż do Pabianic i Zduńskiej Woli z prymicjami" (list o. Alfonsa do OMK z 24 VI 1921).

"4" Gwardianem w Nieszawie był o. Stanisław Czeluśniak.

"5" Oto lista neoprezbiterów (oprócz o. Alfonsa Kolbego): o. Norbert Uliasz, o. Samuel Rosenbaiger, o. Gerard Domka, o. Jerzy Wierdak, O. Dominik Bednarz.

"6" o. Czesław Kellar

"7" Po zakończeniu bieżącego roku teologii.

"8" Zob. Pisma OMK I, 45 przyp. 4.

"9" Władysław Królikowski

"10" O. Alojzy Karwacki

"11" Małe Seninarium OO. Franciszkanów we Lwowie założone 1880 przez o. Innocentego Nycza zostało wznowione w początkach września 1906 za prowincjałatu o. Peregryna Haczeli i istniało do końca czerwca 1929. Erygowane Indultem Apostolskim 10 XI 1906, miało na celu wychowanie i kształcenie w zakresie szkoły średniej kandydatów do zakonu ("ut admitti possint iuvenes etiam infra duodecimum annum aetatis qui nempe adhuc immunes sunt a vitiis iuventutis modernae, quae in scholis publicis educatur" - "aby można było przyjmować chłopców nawet przed dwunastym rokiem życia, kiedy jeszcze wolni są od wad młodzieży dzisiejszej, która kształci się w szkołach publicznych"). - Zob. Acta Coadunatae Prov. 649 i 670."

Tu kształcili się m.in. późniejsi prowincjałowie: o. Anzelm Kubit i o. Wojciech Zmarz; rektor Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie o. Urban Cieślak; o. prof. Joachim Bar i sam OMK.

"12" Ks. Wojciech Helbich był przyjacielem rodziny Kolbów jeszcze z czasów, gdy w latach 1907-1908 był pierwszym proboszczem erygowanej w 1907 parafii NMP w Pabianicach

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA