MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Zakopane, 25 III 1921

p>Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie

Kartkę z życzeniami dziś dostałem 1. - Bóg zapłać i z całego serca "nawzajem".

Cieszę się bardzo, że się coraz bardziej zbliżasz do ołtarza, ale nie wiem, czy będę mógł być na prymicjach. Twoich 2, bo lekarz radzi mi wyjechać na wieś i tam przepędzić lato; po czym znowu do Zakopanego. Wtedy powie, co dalej robić. Może po krótkim pobycie tutaj powrócę już do pracy. Teraz jeszcze rana w płucach nie jest zagojona.

Przew. O. Magister 3 pisał mi o gorliwości br. Bonawentury w MI.

Najprzewielebniejszy O. Sekretarz Generalny 4 mówił mi w Rzymie, żebym rozpowszechnił MI między świeckimi i aby się potem postarać przez biskupów o potwierdzenie i odpusty. Ponieważ teraz rozwinęły się stowarzyszenia protestanckie (zwłaszcza MYCA 5 i YWCA) napisałem mu, czyby nie był czas rozpocząć praktyk w Rzymie w tym celu. Odpisał na to, że rozmawiał w tej kwestii z Najprzewielebniejszym O. Generałem 6 i doszli do konkluzji, aby na razie starać się u biskupów, a potem "pomyśli się, aby iść dalej", tj. Najprzewielebniejszy O. Generał pomyśli. - Zostawmy wszystko Niepokalanej. Czasem można westchnąć w tej intencji, ale Ona i tylko Ona niech czyni w tej sprawie, co się Jej podoba, boć to "Nieppkalanej" Milicja.

Twój brat

O. Maksymilian M-a Kolbe M.I.

Dopisek "Wesołych Świąt" o. Florianowi i o. Innocentemu.


"1" Kartka zaginęła. Święta wielkanocne w 1921 przypadały 27 i 28 marca.

"2" O. Alfons Kolbe otrzymał święcenia kapłańskie 29 VI 1921. W Grodnie przebywał głównie dla kuracji.

"3" o. Czesław Kellar

"4" o. Ernesto M. Franciosi

"5" YMCA (Young Men"s Christian Association), stowarzyszenie młodzieży założone w Londynie w 1884 przez G. Williamsa; YWCA (Young Women"s Christian Association) to gałąź żeńska tego stowarzyszenia. Oba stowarzyszenia mają to samo pochodzenie, ten sam cel i te same metody. Ideologia religijna związku została potępiona przez Stolicę Apostolską dekretem św. Oficjum z dnia 5 XI 1920."

Kościół Katolicki w Polsce wystąpił z ostrzeżeniem pod adresem YMCA już w roku 1921 (ks. biskup krakowski Adam Stefan Sapiecha, ks. prymas kard. Edmund Dalbor), a następnie w 1927 ks. prymas kard. August Hlond wydał 7 III 1927 "Wskazówki Prymasa Polski w sprawie YMCA", a Episkopat Polski wydał "Odezwę w sprawie YMCA do Duchowieństwa i Wiernych". Oba te dokumenty podaje w pełnym brzmieniu "Miesięcznik Kościelny. Organ Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 49 (1934) 365-367. Organem polskiej YMCA były "Wiadomości o Związku Młodzieży Chrześcijańskiej w Polsce"."

Na temat działalności YMCA w Polsce zob. m.in. ks. M. Morawski iunior, "YMCA a katolicka młodzież", "Przegląd Powszechny" lipiec 1920 s. 11-19; ks. Stanisław Podoleński, "W sprawie Polskiej YMCA", "Przegląd Powszechny" 41(1924) 97-116; ks. Nikodem Cieszyński, "Roczniki Katolickie" 3(1924) 355-364; ks. Jan Urban TJ, "Polska YMCA i stosunek jej do Kościoła Katolickiego", "Przegląd Powszechny" 44(1927) tom 174 s. 262-271.

43_66 o. Domenico M. Tavani

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA