MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.
z ilustr. i nadr.: Roma - Basilica di S. Maria Maggiore.

Rzym, 26 XII 1912 1

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Najdroższa Mamo!

List od Mamy jako też kartkę od Józia otrzymałem i serdecznie za życzenia dziękuje.

Co do tej sprawy 2 to po pierwsze donoszę, że to mnie wolno, i owszem. Mówiłem nawet O. Rektorowi 3, że Mama się o to boi. Ależ nie, nie, odpowiedział, a najlepszym na to dowodem, że mi pozwala do O. Penitencjarza 4 chodzić i daje sam wskazówki. Po drugie, byłem dziś u O. Penitencjarza i tegom a się dowiedział: jeżeli Mama sobie życzy do Asyżu, to - dobrze, bo język nie będzie przeszkodą (tam bowiem będą i Niemki) i jakoś to będzie 5. Tylko przed rozpoczęciem starania się o to trzeba, aby Mama otrzymała zezwolenie ze strony Taty wobec biskupa, urzędownie 6. Biskup na pewno nie będzie stawiał żadnych trudności, ale on musi sprawę zbadać. Zresztą Mama się może łatwo albo od zakonnic, albo od naszych Franciszkanów we Lwowie, dowiedzieć, jak to zrobić. Może to Mama uczynić i za pośrednictwem naszego O. Prowincjała: to już Mamy troska. Gdy to będzie już zrobione, O. Penitencjarz Serafin napisze do swego znajomego w Asyżu, a ten zapuka do tamtejszej furty Franciszkanek 7. A przeszkody, o których przedtem pisałem, zostaną tak usunięte, jak to przedtem doniosłem 8.

Z nowości jest tylko to, że w czwartek byliśmy na audiencji u Ojca świętego 9. Odbyła się wspaniale i niezwykle, ponieważ zawsze ogranicza się do błogosławieństwa, a w naszej było i pocałowanie ręki przed i po audiencji, i przemowa O. Rektora, i odpowiedź na nią Ojca świętego. Przysyłam też błogosławieństwo Ojca świętego dla wszystkich krewnych, więc i dla Mamy i Józia. Gdy Mama napisze do Taty, to może Mama donieść, że i Tacie, i br. Walerianowi 10 przysyłam błogosławieństwo Ojca świętego.

Byliśmy i u kardynała Protektora 11.

Z prośbą o modlitwę

wdzięczny

br. Maksymilian


"1" Data stempla pocztowego.

"2" Por. Pisma OMK I, 3 przyp. 2.

"3" o. Domenico Maria Tavani

"4" o. Serafin Majcher

"5" Maria Kolbe była Polką, ale znała język niemiecki, używany przez napływowy element niemiecki w Łodzi i okolicy w czasach zaborów.

"6" Juliusz Kolbe dał swe pisemne zezwolenie na złożenie przez żonę Marię ślubu dozgonnej czystości już 9 VII 1908 w Pabianicach. Nie było to jednak wystarczające, jako nie sporządzone wobec biskupa.

"7" Prawdopodobnie Suore Francescane Missionarie del Giglio, założone w Asyżu w 1702 r. przez o. Giuseppe Antonio Marcheselli i tercjarkę franciszkańską Angela Maria del Giglio. Dom generalny sióstr znajduje się w pobliżu Sacro Convento. Nie było tam i nie ma innych Sióstr Franciszkanek. Klaryski zawsze są nazywane Klaryskami (o. Cristoforo Zambelli).

"8" List zaginął.

"9" Św. Pius X, życzliwy dla instytucji franciszkańskich, a dla konwentualnych w szczególności.

"10" Franciszek Kolbe (w zakonie br. Walerian), starszy brat OMK.

"11" Kard. Rafaello Merry del Val, sekretarz Kongregacji Św. Oficjum.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA