MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Zakopane, 27 X 1920

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

O składzie zarządu M.I. kleryków 2, jako też, że o. Florian jest członkiem stowarzyszenia 3 nic nie wiedziałem, członków zaś M.I. kleryków i teraz jeszcze nie znam 4. Zresztą nie jestem obowiązany o żadnej z powyższych rzeczy wiedzieć.

Jeżeli rzymscy wydrukowali kartki wpisowe po włosku, to i dla świeckich zapewne one posłużą. Klerykom tak tu jak i tam, trudniej (i prawie niemożliwe) działać poza swym kołem wśród świeckich. To jest dostępne a dla księży. Toteż zdaje mi się, że nie tyle alumni z kolegium, jak dwaj b czy trzej c księża M.I. we Włoszech łatwiej by między świeckimi mogli działać. Bez wątpienia, po święceniach i na stanowiskach znacznie więcej będą mogli zrobić ci, którzy się do tego na klerykacie dobrze przygotowali. Zdaje mi się, że podobnie i u nas będzie, Nie ma się więc co dziwić, jeżeli (jak piszesz) nie daje się wciągnąć nikogo z zewnątrz 5.

Ponieważ zaś nie jest to "conditio sine qua non apostolatu" 6, toteż nie można mieć nawet innym współbraciom za złe, jeżeli się tym nie zajmują.

Błogosławieństwo ks. biskupa Teodorowicza jest całkowite 7. Możliwe jednak, że ton arkusz był dołączony do listu, (którego mi ks. A. Bogdanowicz nie przysłał). I ja miałem to samo wrażenie.

Ze mną coraz lepiej, tylko że choroby płucne są zawsze przewlekłe.

* * *

Rozum nad zmysłami, a wiara nad rozumem, chociaż "rationabile" obsequium, quoad evidentiam extrinsecam, non autem intrinsecam 8. I o ile więcej rozum nie widzi "evidentiam intrinsecam" 9, a jednak za wiarą idzie, tym większą oddaje chwałę Bogu uznając jego nieskończoną mądrość, dobroć i potęgę. - Doskonałość polega na Bożej miłości, na zjednoczeniu z Nim, ubóstwieniu. Miłość okazuje się przez wykonanie Woli Bożej, która się nam przez wolę przełożonych okazuje, o ile ta nie jest otwarcie i na pewno przeciwna prawu Bożemu (explicite vel implicite d 10, istnieje bowiem także i podporządkowanie praw i przełożonych. - Anioł Stróż powiedział do Gemmy, że najkrótszą i najprawdziwszą drogą do nieba jest posłuszeństwo 11.

Zdanie się na Wolę Bożą i jej wykonywanie, zwłaszcza w rzeczach przeciwnych zmysłom a nawet ograniczonemu i omylnemu rozumowi, rozognia miłość Bożą. - Krzyż jest szkołą miłości.

Życząc, aby Niepokalana nie szczędziła swej "Milicji" krzyżów i każdemu z -członków z powodu niej, bo tak się wyczyszczą intencje, aby nie przystępować do niej, ani w niej pracować dla okazania się lub wewnętrznego zadowolenia, ale z czystej miłości (jak w "Błogosławieni") 12.

Niech się starają członkowie wspólnymi siłami dobrze poznać teraźniejsze prądy antyreligijne; zasady wiary; socjalizm, bolszewizm, masonerię, protestantyzm itd. i nauczyć się przeciwdziałać.

Z prośbą o modlitwę

Twój brat

br. Maksymilian

PS Nie wiem, co mają oznaczać "fantazje" 13, ale sądzę, że M.I. utrzyma się na drodze żmudnej i przykrej, ale korzystnej w pracy nad poznaniem błędów, przesądów antyreligijnych, tak hojnie dziś rozsiewanych, ich natury, powstania zgubnych skutków, sposobów rozsiewania, ich reprezentantów i jak im przeciwdziałać, jak ratować tyle dusz, co giną, a nie zamieni się w stowarzyszenie literackie lub artystyczne, bo chybiłoby celu. Klerykat krótki, a materia obfita, więc oszczędzać czas.

Z własnego doświadczenia wiem, że nie jest to samo nauczyć się czegoś dla szkoły, a być przygotowanym umieć każdemu z jakiejkolwiek sfery społeczeństwa rzecz tak przedstawić, aby trafić do jego przekonania. Niech więc Bóg zachowa, aby członek M.I. będąc gdzieś w towarzystwie lub w pociągu miał zbyć jakiś zarzut przeciw religii odpowiedzią wymijającą i tak osłabić wiarę u słuchających. A takie wypadki się zdarzały i to wśród księży.


"1" Dopisek OMK na początku obydwu kart listu: "Dla br. Alfonsa" wskazuje osobę adresata.

"2" W roku seminaryjnym 1920/1921, a zarazem drugim roku istnienia koła MI w Krakowie, prezesem wybrano Br. Bonawenturę Podhorodeckiego, sekretarzem I i II br. Alfonsa Kolbego, a po jego wyjeździe na kurację do Grodna - br. Józefa Wyrostka ("Notatki o MI" o. Alfonsa Kolbego 46-47).

"3" "W środku posiedzenia pierwszego w nowym roku seminaryjnym, 26 IX 1920, opatrznościowo przyszedł o. Florian i podał plik rad" - notuje o. Alfons w cytowanym wyżej pamętniczku MI 46. Nie należał o. Florian do MI w tym okresie. Zresztą był już przeniesiony do Grodna.

"4" Byli to: Bonawentura Podhorodecki, Alfons Kolbe, Walenty Skurzak, Józef Wyrostek, Julian Mirochna, Justyn Nazim i Krzysztof Górecki.

"5" Por. o. Alfons Kolbe, ".Notatki o MI" 47: "Choć program zebrania 4 X 1920 zeszłego jeszcze dnia wywiesiliśmy, przecież "wstęp wolny" nikogo z nieczłonków nie zwabił."

"6" warunek niezbędny apostolstwa

"7" O. Alfons w liście do OMK z 25 X 1920 pisał: "Zapomniałem wspomnieć, że tego błogosławieństwa dla M.I. od ks. bpa Teodorowicza przysłałeś nam tylko koniec, więc początek przez nieuwagę odedrzeć musiałeś, niby kartę czystą. Gdybyś więc jej nie zużył, to popatrz z łaski swojej, czy nie ma tam początku tego błogosławieństwa".

"8" rozumna uległość co do oczywistości zewnętrznej, nie zaś wewnętrznej

"9" oczywistości wewnętrznej

"10" wyraźnie lub pośrednio

"11" Nie mogliśmy dotrzeć do włoskiej książki "Głębie duszy", którą czytał OMK. W przekładzie polskim jest tylko ogólnikowe stwierdzenie faktu, że Anioł Stróż podkreślał usilnie posłuszeństwo: "Tak Bóg okazywał ludziom, jak miłe Mu było posłuszeństwo Jego służebnicy. Sam zresztą bezpośrednio lub przez Anioła Stróża uczył ją posłuszeństwa. Posłuszeństwo! Taki był rzec można skutek niebiańskich nawiedzin. Posłuszeństwo ślepe, posłuszeństwo doskonałe ma być największym zadaniem twego życia, mówił jej Boski Mistrz. Pozwól kierować sobą, jak ciałem pozbawionym życia; wypełniaj ochotnie i wszystko szybko, czego od ciebie zażądają", "Jeśli nie będziesz posłuszna aż do poświęcenia", ostrzegał ją Jezus "nie będę ci pomagał i wpadniesz w ręce nieprzyjaciela". "Jeżeli się nie przemożesz, by wypełnić otrzymany rozkaz" mówił jej Anioł Stróż, "nie ukażę ci się więcej". Pobożna dzieweczka z równą gorliwością korzystała z serdecznych upomnień jak i gróźb surowych, ze słów przewodnika, jak ze wskazówek Boga i Anioła Stróża i postępy jej w tej cnocie, zarówno jak i we wszystkich innych, były zadziwiające - zob. O. Herman od św. Stanisława ZP, "Głębie duszy. Seraficzna Dziewica z Lukki Gemma Galgani", Warszawa 1914, 61.

"12" Zob. Pisma OMK 1, 34 przyp. 2.

"13" W liście o. Alfonsa do OMK z 25 X 1920 znajduje się taki fragment: "Na tych ostatnich zebraniach nadzwyczajnych prócz odczytów, deklamacji, czy to własnych, czy to jakiegoś poety, o treści do uroczystości dobranej i śpiewu, mają lub będą miały miejsce mowy, dialogi a nawet fantazje."

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA