MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Zakopane, 4-27 X 1920 2

PS. - 1 - Odsyłam błogosławieństwo dane dla M.I. przez arcybiskupa Teodorowicza. Należy bowiem do archiwum M.I. Przysłał mi je ks. Adam Bogdanowicz. Drugą kartkę czystą oddarłem (bo się przyda).

2 - Napisałem do Rzymu do M.I., że odpowiedź otrzymają, ale z mej strony nic w tych sprawach nie mówiłem dodając, że na pewno bym teraz zbłądził, gdy jest Wolą Niepokalanej (wyrażoną przez wolę Najprzewielebniejszego O. Prowincjała 3, abym teraz tymi sprawami nie kierował, i że na moim miejscu jest teraz Przewielebny O. Magister 4.

3 - Jako członek M.I. a) skazałem kilka książek z księgozbioru szpitalnego, pozostałych po chorych i bez przejrzenia włączonych do innych, na - spalenie. Wyrok natychmiast wykonano. b) Widząc, że dr A. Czerpak ma tu swoje odczyty w "Sokole" 5 (widziałem ogłoszenia) zatelefonowałem do superiora Jezuitów 6, aby wpłynął na zarząd "Sokola", aby nie dawali sali na takie rzeczy. Podziękował i obiecał się porozumieć z innymi (ks. administratorem) 7. Dalszych ogłoszeń już nie ma, czy z tego, nie wiem (słyszałem jednak potem, że tu jakoś o "inkwizycji" mówił on poprawnie?). Być noże, że zreformował ten odczyt.

4 - Czyby nie było dobrze, gdyby M.I, urzędowo a podziękowało ks. arcybiskupowi Teodorowiczowi i ks. biskupowi Fr. Bertiemu z Amelii za to, że pobłogosławił M.I. i wydrukował program u siebie po włosku. - Zresztą to nie moja rzecz.

Poprosiłbym przy sposobności o kilka Medalików Cudownych. Z otrzymanych: jeden dostała żydówka, a 4-5 eks-żydzi, i głuchoniemy, i ubogi nieuleczalnie a okropnie chory.

O. Maksymilian M-a


"1" Dopisek OMK na początku korespondencji: "Dla Przewielebnego O. Magistra" wskazuje, że adresatem Jest O. Czesław Kellar.

"2" Dopisek jest bez daty. Mógł być napisany w okresie od 4 X (w liście z tą datą OMK nic jeszcze nie wspomina o błogosławieństwie arcbpa Teodorowicza) do 27 X 1920 (w tym liście jest dalsze omawianie błogosławieństwa arcbpa Teodorowicza). Dopisek nie był dołączony do korespondencji z 18 X, gdyż była to kartka pocztowa osobno wysłana. - Daty odczytu dra Czerpaka w Zakopanem nie udało się ustalić.

"3" Zob. Pisma OMK 1, 51 przyp. 1.

"4" O. Czesław Kellar

"5" Sokół - organizacja społeczno-wychowawcza, istniejąca w Polsce 1867-1939. Zob. bliższe informacje - Pisma OMK III, 580 przyp. 5.

"6" Ks. Jan Holik TJ, superior w Zakopanem od lipca 1920 do lutego 1922 (Rusinowicz, "Kościół w Zakopanem", 61).

"7" ks. Jan Tobolak

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA