MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Zakopane, 4 X 1920

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie

"Bóg zapłać" za życzenia. - Cieszy mnie, że wierszyk "Błogosławieni" będzie opublikowany 2. Gdybyś mi mógł przysłać z jedną kopię (wycinek), to bym sobie zachował na pamiątkę. Jeśli to wykonasz, coś tam zamierzył, to będziesz wkrótce świętym. Ale jest to droga do nieskończoności; i ona nieskończona, stąd też "qui sanctus est sanctificetur adhuc" 3 Ap 22,11; a im a kto dalej po tej drodze zajdzie, tym jaśniej poznaje, ile jeszcze pozostaje do przebycia i jak małe jest to, co już przeszedł, w porównaniu do całości. Im b szybciej bieży, tym więcej poznaje powolność dotychczasowego chodu. Tak to wciąż jakby na nowo zaczynać wypada, a św. nasz O. Franciszek na łożu śmierci mówi: "zacznijmy czynić dobrze" 4. Bardzo mnie też ucieszyła wiadomość o pracy M.I. i o posiedzeniu nadzwyczajnym pomimo tak zredukowanych sił. - Trzeba doprawdy trzymać się zasad wierszyka "Błogosławieni", aby rąk nie opuścić.

Użyteczność referatu i pogadanek okaże się najwięcej przy okazjach, które nieraz się nadarzą. Nieumiejętna odpowiedź, a nieraz i milczenie staje się nasieniem indyferentyzmu, a może i niewiary.

Polecam się modlitwom i serdecznie pozdrawiam wszystkich kleryków, a zwłaszcza M.I.

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Adresat wskazany przez dopisek OMK umieszczony na początku listu: "dla br. Alfonsa".

"2" Wiersz Błogosławieni, pióra o. Alfonsa Kolbego, przyjął do druku "Polski Siew" w 1920 r. Oto tekst, który podajemy za RN 1(1922) 10-11:

Błogosławieni!

Błogosławieni, którzy w ofierze
Siebie złożyli Panu nad pany
I Jemu służyć stanowią szczerze
Wśród niepowodzeń, wzgardy, szykany -
Za tchnieniem łaski tak przemienieni:
Błogosławieni!

Błogosławieni, którzy swe siły
I prace swoje, trudy, cierpienia
Tak urządzają, by im służyły
Dla chwały Bożej i dasz zbawienia -
Zbawiając bliźnich będą zbawieni:
Błogosławieni!

Błogosławieni, co miłość własną
I względy ludzkie zdeptać zdołali,
Bo znajdą wolność i drogę jasną:
Jutrzenka złota zalśni im w dali -
I pójdą w ową gwiazdę wpatrzeni:
Błogosławieni!

Błogosławieni, których trud znojny,
Najszlachetniejszy - idzie na marne...
A oni przecie nie kończą wojny,
Nie pokonają ich myśli czarne -
Wciąż poczynają, nie zniechęceni:
Błogosławieni!

Błogosławieni, gdy ich zamiary
- Jak kryształ czyste, jak łza szlachetne -
Są oczerniane zewsząd bez miary
I uważane za podłe, szpetne -
Jeśli wytrwają tak posądzeni:
Błogosławieni!

Błogosławieni, co wśród posuchy,
Bez rosy pociech - zostają skrzętni;
Z ziemi i nieba brak im otuchy,
A oni na to są obojętni -
Pracują rączo, nic ich nie zmieni:
Błogosławieni!

Błogosławieni, jeśli ich praca
Nie szuka nawet wiecznych korzyści,
Lecz ku jednemu Bogu się zwraca -
O, których żądze Bóg tak oczyści,
Będą rozkoszą aż upojeni:
Błogosławieni!

"3" święty niech jeszcze się uświęca

"4" Por. o. Euzebiusz Stateczny, Żywot św. Franciszka z Asyżu, wyd. 2, 406: "Rozpocznijmy bracia, na nowo służyć Bogu, bo dotąd nic nie zrobiliśmy!"

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA