MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.
Odp.: Lettere 1960, 48

Zakopane, 21 IX 1920

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Mój Drogi Ojcze Palu,

Oto gdzie jestem - w górach, dla odzyskania zdrowia. Pokazała się ta sama choroba co w Rzymie - nieżyt płuc. Muszę chodzić oszczędnie i powoli, dużo leżeć na otwartym powietrzu i przygotować się na przynajmniej dwumiesięczny tryb życia wygnańca z klasztoru. Mieszkam w sanatorium, które prowadzą Siostry Najświętszego Serca Jezusowego. Mamy tu małą, lecz bardzo piękną kaplicę, w której przechowuje się Najświętszy Sakrament i gdzie codziennie odprawiam Mszę św.

Sprawiłbyś mi ogromną radość, gdybyś mi przysłał słowa i nuty "J"irai la voir" 1. Powiedział mi jeden z kleryków, że słyszał tę pieśń w Wilnie (jeśli się nie mylę), śpiewaną po polsku, lecz tutaj na próżno jej szukałem. Nuty można by jeszcze znaleźć, lecz słowa - słowa są inne. Znalazłem nawet jakieś inne słowa w języku francuskim podłożone do tej melodii. - Przyślij mi więc na adres: Szpital Klimatyczny, Zakopane. Adres Twój zostawiłem w Krakowie, stąd nie jest dokładny co do znaków 2, O. Prowincjał 3 powiedział, abym zostawił wszystko, nawet kierownictwo MI, i jedynie oddał się całkowicie kuracji. Sprawę MI prowadzi jak dotąd o. magister Czesław Kellar, magister kleryków profesów i definitor naszej Prowincji.

Sądzę, że już dotarła do Ciebie wiadomość o śmierci o. Ludwika Koeniga 4, strawionego przez gruźlicę, który był ze mną w Rzymie. Weź "memento" za niego.


Przekład polski

Gdzie jest o. Dominik? Czy już powrócił? 5 Jak posuwają się sprawy, o których marzyłeś w Kolegium, zwłaszcza co do nauczania ludzi prawd wiary i co do rozwoju Kolegium 6. Roztropnie, cierpliwie, pokornie, wytrwale pracujmy, zawsze oczyszczając intencję dla spełnienia jedynie woli Bożej, a nie czego innego, przez Niepokalaną, wspierając się wzajemnie modlitwami, radą i czynem.

Gdzie przebywa teraz o. Bejan? Czy w Kolegium? Powiedz mi, dokąd kierować listy pisane do niego? (adres). Serdecznie go pozdrawiam. Memento.

Co zrobiłeś dla br. Antoniego Głowińskiego? 7 Jeśli masz pełniejsze źródła, przyślij mi je później.

Pamiętaj o wszystkich umowach duchowych: w życiu - we Mszy św. 8, o łaskę męczeństwa 9; i po śmierci, kto pierwszy dojdzie do Ojczyzny, abym nie tracił łask bezowocnie, lecz módl się "naprawdę" i bardzo, bardzo?

Do zobaczenia w... raju.

Twój w świętym Ojcu naszym Franciszku

brat Maksymilian M-a MI

PS - Dla ojca kustosza 10 (który był w Rzymie) pozdrowienia.


"1" "Wkrótce już ujrzą Ją" - tekst podany w Pismach OMK I, 358 przyp. 6.

"2" Język rumuński posiada znaki sobie tylko właściwe, np. rocâ = skała; cîmp, camp = pole, równina; oraş = miasto.

"3" O. Alojzy Karwacki

"4" O. Ludwik Koenig zmarł w Horyńcu dnia 7 VIII 1920.

"5" Nie znamy daty powrotu o. Dominika Neculăeşa z Rzymu do Rumunii.

"6" Prowincja rumuńska, utworzona w 1895 roku, przeżywała fazę organizacji i zakładania fundamentów pod przyszły rozwój, m.in. staraniem o. Pala powstało seminarium filozoficzno-teologiczne w Liuzi Gălugără 1924 r.; do tego czasu klerycy odbywali studia w Rzymie - zob. Comm. Ord. 44 (1947) 91-99.

W 1919 powalało pismo dla wiernych "Viata", oraz miesięcznik dla tercjarzy "Aurora Franciscana".

"7" Mowa o o. Antonim Głowińskim, zmarłym w opinii świętości 18 X 1918 w Asyżu. Był jednym z pierwszej "siódemki" MI.

"8" OMK i o. Pal przyrzekli sobie brać wzajemne "memento" we Mszy św. - zob. też Pisma OMK III, 556.

"9" OMK swą trzecią (po święceniach) Mszę św. tj. dnia 30 IV 1918 w Rzymie odprawił w intencji "pro gratia apostolatus et martyrii, pro me et confratribus in Collegio"; zapewne też pamiętał o tym w codziennym memento. Z listu wynika, że i o. Pal podjął takie samo zobowiązanie.

"10" Nie znamy nazwiska kustosza prow. rumuńskiej; zresztą w tej prowincji istniały trzy kustodie: Siret, Bacău i Trotus - zob. Centenarul VII dela moartea Sf. Francisc din Assisi 1226-1926, Hălăuceşti b.r. 63-67.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA