MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AN. Dwie karty jednostr. zapis. Odpis sporządził o. Cezar Baran 26 IX 1943.

Zakopane, 20 VIII 1920

Pochwalony Jezus Chrystus

Przewielebny Ojcze Magistrze,

W sprawie listu od M.I. z Rzymu, chociaż otrzymałem już od O. Magistra listowne wyjaśnienie co do pytania czyby "prymaria" M.I. miała być w Rzymie, to jednak mimo prośby wyrażonej w liście od rzymian, żeby im jak najprędzej udzielić odpowiedzi, nic nie odpisałem i nie wiem, czy ja mam odpisać.

Głównym powodem wątpliwości jest to, że Najprzewielebniejszy O. Prowincjał 1 mówił mi, żebym i "Milicję" na ten czas kuracji pozostawił na boku i starał się tylko o powrót do zdrowia. Z drugiej zaś strony odpowiedź pociągnie za sobą poważne skutki w sprawach M.I., więc jeżeli to nie jest Wolą Bożą, abym ja odpisywał, to na pewno dużo popsują.

Mnie się zdaje, że dobrze będzie, jeżeli M.I. z Kolegium Międzynarodowego (międzyprowincjalnego) będzie miało prym i nawet może jakieś kierownictwo (w sprawach tylko M.I.) w M.I. kolegiów prowincjalnych, ale nie byłoby może stosowne, żeby M.I. kleryków chociaż w .Rzymie miało pod sobą M.I. księży, chociaż poza Rzymem. Teraźniejsza zaś M.I. rzymska a składa się z kleryków (lub nowo wyświęconych księży). Są tam także trzej księża, ale młodzi także i porozrzucani po Włoszech. - Co do spraw natury apologetycznej, to raczej grono profesorów kolegium mogłoby tu trzymać prym i może jaki b wpływ na wspomaganie działalności apologetycznej (na polu naukowym np. jakie zarzuty jak zbijać, a prawdy uzasadniać).

Tą odpowiedzią należałoby zorganizować (podać projekt konkretny statutu) księży M.I. we Włoszech.

To samo posłać do Rumunii, gdzie jest 3 księży M.I. - a także może i u nas skonkretyzować zasadnicze punkty projektu statucika partykularnego. - I wtedy można by było zharmonizować stosunek M.I. kleryków w Rzymie i poza nim, księży we Włoszech i na razie w Polsce i w Rumunii. To by rozbudziło żywotność w rozrastaniu się, w działaniu.

Na razie zaś (i na przyszłość) mogłaby być "prymaria", ale dla pierwszego stopnia tylko, w kolegium tj. między klerykami kolegium, chociaż i co do tego lepiej by było, aby na czele (dyrektorem) był jakiś ojciec w kolegium (nie uczący się), gdyż to zabierze trochę czasu i zawsze wymaga więcej styczności ze świeckimi. Jest tam jeden z ojców (o. Dominik Stella) profesor śpiewu, co by, zdaje się, nadał się na to.

Klerycy z Rzymu piszą do kleryków z Krakowa wyłuszczając im te i inne kwestie. List ten ma br. Alfons, może by go O. Magister przejrzał.

Co mam więc robić, aby działać jako narzędzie w ręku Niepokalanej a nic ze siebie. - Jeżeli O. Magister uważa za stosowne, to niech sam będzie tak dobry odpisać do Rzymu.

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS Zakonnice 2 bardzo się tu o mnie starają. Prosiłbym o odpowiedź dość prędką, jeżeliby było trzeba coś pisać do rzymskich, ale ponieważ to jest dość skomplikowane, zapewne zawiera się w życzeniu O. Prowincjała, aby na razie zawiesić. Zresztą nie wiem, więc czekam odpowiedzi. Jeżeli tak, to niech tam O. Magister robi z M.I., co uważa za stosowne.


"1" O. Alojzy Karwacki

"2" Siostry Służebnice Najśw. Serca Jezusowego (sercanki).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA