MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.:
Zakopane. Droga do Czarnego Stawu.

Zakopane, 11 VIII 1920 1

Pochwalony Jezus Chrysus

Droga Mamo

Otóż już jestem w miejscu przeznaczenia. Chociaż nie będę chodził po górach, jak ten ksiądz na drugiej stronie kartki, to jednak miejsce jest tu dla mnie jak najstosowniejsze do kuracji. Polecenia lekarza 2 mogę tu całkowicie spełniać: powietrze świetne, weranda, gdzie można się wylegiwać na powietrzu, także jest; wikt bardzo dobry i co się chce, można dostać, teraz tylko niech pozostanie, pomnoży się lub też zmniejszy albo odejdzie choroba wedle Woli Bożej.

Zawsze kochający syn

O. Maksymilian M-a

PS Z o. Henrykiem jeszcze się nie widziałem, gdyż wybrał się na całodzienną wycieczkę w góry. Bogu dzięki, widać, że jego zdrowie się umacnia.


"1" Data roczna uzupełniona wg wiadomości zawartych w liście nr 29.

"2" OMK w art. pt. Garstka wspomnień o Rycerzu Niepokalanej (Pisma OMK VI, 956) sam wyjaśnia, jak znalazł się w Zakopanem: "Przy końcu roku szkolnego 1919/1920 dokładnie 18 VI 1920, wysłany zostałem do Lwowa, by zastąpić silnie już gorączkującego O. Wenantego Katarzyńca, skąd dr Rencki przegnał mnie aż do Zakopanego. Długie miesiące kuracji (10 i 1/2 miesięcy) i 4 1/2 miesiąca w Nieszawie miały poprawić płuca. W międzyczasie umarł świątobliwie O. Wenanty".

Niestety, nie posiadamy świadectwa lekarskiego z tego okresu. Stan zdrowia był bardzo ciężki.

"3" Obecna nazwa: Szpital Zakaźny w Zakopanem. - Stempel pocztowy nieczytelny z powodu odklejenia znaczka.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA