MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Kraków, 9 VIII 1920

Kochany Bracie

Już chciałem Ci posłać list przez br. Gerarda i br. Józefa i przygotowałem go wieczorem, tymczasem rano tak się ulotnili, że nie miałem czasu widzieć się z nimi.

Przesyłam tu. książeczkę wpisową we włoskim języku. Napisali oni (rzymscy) 1 także list oficjalny, który jednak zostawiam do przeczytania po wakacjach, gdyż teraz M.I. krakowscy są rozproszeni albo raczej (ponieważ przypomniałem sobie, że "cały zarząd" jest na Kalwarii 2) posyłam go razem z tym listem. Chociaż łacina kleryka sekretarza M.I. w Rzymie pozostawia do życzenia, to jednak widać pęd szczerej woli. Z pierwszych należących do M.I. nie ma tam teraz nikogo w kolegium, toteż na nowo (prawie) 3 się organizują.

O. Magister 4 jest jeszcze na świeżym powietrzu, br. Dominik i br. Jerzy pojechali na kilka dni do Jasła. Ja jutro wieczorem wyjadę do Zakopanego na kapelana na jakiś czas do jednego szpitalika.

Co do "prymarii" a to ma się rozumieć, że Rzym jest najstosowniejszy. O. Czesław jest także tego zdania, więc im odpiszę niedługo na to pytanie, jako też poślę wyjaśnienie trzech a raczej dwóch stopni (gdyby między nimi byli pierwsi z M.I., to by może nie było trzeba tyle wyjaśnień).

List z wierszem otrzymałem 5; śliczna to droga; prawdziwa droga królewska (czyli krzyża) wiodąca wprost do nieba. Miłość się rozognia po tych cierniach. Pomódl się, abym i ja w tyle nie pozostał.

Twój kochający brat

O. Maksymilian M-a Kolbe M.I.

PS Pozdrowienie dla wszystkich kleryków. O. Magister Wenanty jest tam z klerykami ze Lwowa? Jeżeli tak, to pokaż i Jemu książeczkę włoską i pozdrów Go ode mnie 6.

Powracając przywieź książeczkę i list do Krakowa 7 do archiwum M.I.


"1" klerycy franciszkańscy z Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie, należący do MI.

"2" Klerycy spędzali wakacje w klasztorze w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla. Byli tam również: prezes - br. Alfons Kolbe i sekretarz - br. Samuel Rosenbaiger.

"3" Zob. Pisma OMK I, 19 przyp. 1.

"4" o. Czesław Kellar

"5" Może to wiersz Błogosławieni pióra br. Alfonsa Kolbego.

"6" O. magister Wenanty Katarzyniec był również zainteresowany sprawą MI. Dnia 17 I 1920 również i wśród lwowskich, a więc jego kleryków, zawiązało się Rycerstwo Niepokalanej. Do tej sprawy powrócił o. Wenanty w liście do OMK z 5 II 1920:

"Drogi Ojcze!
Dziękuję serdecznie za przysłane statuty M.I. i medaliki, jako też książeczki. Co się tyczy sprawy z O. Prowincjałem - to, jak zapewne wiadomo Ojcu, nie było go w domu, gdyż wyjechał na Wołyń, aby tam przygotować teren do objęcia trzech klasztorów naszych, a mianowicie w Krzemieńcu, Międzyrzeczu i w Korcu. Wczoraj dopiero wrócił. Zaraz wspomniałem O. Prowincjałowi o owych kartkach, lecz powiedział, że tylko list od Ojca otrzymał, a żadnych kartek nie dostał.
Teraz podam imiona i nazwiska członków M.I. lwowskiej. Siebie nie podaję, bo wiecie, że należę, tylko proszę włączyć mnie do M.I. kapłańskiej: br. Julian Mirochna kleryk profes, br. Justyn Nazim nowicjusz, br. Eugeniusz Siemiński (prezes M.I.), br. Seweryn Jagielski (sekr. I), br. Hilary Pracz (sekr. II.), br. Witalis Jaśkiewicz, br. Apolinary Uchman, br. Salwator Rouba, O. Leonard Długopolski ..." - zob. Notatki o MI o. Alfonsa Kolbego 35-36.

"7" Książeczka wpisowa i list od kleryków włoskich z prymarii MI w Rzymie.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA