MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie.
Dwie karty dwustr. zapis. Fotokop.: AN.

Kraków, 25 V 1920

Niech żyje MI

Drodzy Wspótrycerze

Wielka radość sprawił mi list z 2 V 1920. Przypuszczam, że został ułożony przez sekretarza w imieniu członków MI; przypuszczam tak, ponieważ w miejscu przeinaczonym na podpis nikt nie umieścił swego nazwiska, lecz pismo zdaje się być dziełem br. Paolo. (U nas - w różnych stowarzyszeniach - istnieje zwyczaj, że listy w sprawach urzędowych podpisuje prezes i sekretarz, może byłoby dobrze i u nas w MI tak czynić).

W sprawie trzech stopni pisałem coś do br. Ioan 1, tj. że statut zatwierdzony w Rzymie 4 kwietnia ubiegłego roku przez Najprzewielebniejszego O. Generała 2 został uznany jako norma ogólna, a zarazem dostatecznie skonkretyzowana dla pierwszego stopnia. Trzy stopnie mieszczą się w statucie ogólnym i dają się specjalnie rozróżnić wówczas, gdy bardziej dobitnie wyrażamy rozdział III § 2 (część pierwsza) statutu ogólnego, tj. "wszystkie godziwe środki, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego". W ten sposób pierwszy stopień ogranicza się do akcji indywidualnej; drugi dołącza akcję zorganizowaną 3, a trzeci, zrywając wszelkie granice, zmierza do heroizmu. Na razie pomijamy ostatni stopień (pozostawiamy na uboczu), jakkolwiek ten, kto się czuje do niego wezwany, może go praktykować za radą swego kierownika duchowego w sposób przez niego określony.

Dyplomik, który wydaliśmy drukiem w języku polskim, zawiera to, co wystarcza dla pierwszego stopnia, to jest statut ogólny z dołączeniem pewnych wyjaśnień. Z pewnością otrzymaliście statut polski i jego łacińską wersję. W każdym razie dołączam do tego listu podobny statut (jak gdyby był ułożony przez br. Ioan). W Rzymie macie Polaków, którzy ustnie mogą udzielić wyjaśnień w sprawie przekładu.

W akcie strzelistym można również dołączać "za poleconymi" mając na myśli samych polecających się albo polecanych przez innych, jak np. heretycy, schizmatycy, niewierzący itd. Te polecenia nazywamy w Polsce "intencjami". Intencje, spisane na kartkach, wkłada się do skrzyneczki i kładzie u stóp Niepokalanej.

Zaleca się "bardzo odmawianie trzech "Zdrowaś Maryjo" rano i wieczorem na podziękowanie Bogu za dary mocy, mądrości i miłosierdzia udzielone Matce Najświętszej i z prośbą o łaskę ostatecznego wytrwania. Są również nawrócenia i cudowne uzdrowienia osiągnięte przez tę praktykę.

Byłoby bardzo dobrze mieć jakiś przegląd jako organ MI. Można by w nim zwalczać tendencje antyreligijne, jakie dręczą pewne kraje, przyjmować zgłoszone pewne trudności (przynajmniej bardziej powszechne) i ogłaszać ich rozwiązanie. Zamieszczać również prośby o nawrócenia, a później odnośne podziękowania Niepokalanej za uzyskanie nawróceń. U nas jest to na razie dość trudne z powodu braku papieru (który ponadto kosztuje sto razy więcej niż przedtem) oraz z powodu ogromnej i stale wzrastającej drożyzny druku. Sądzę, że na to znalazłby się na początek jakiś kącik w "Fides" 4 albo jakiś piękny dział w biuletynie parafialnym bazyliki Dwunastu Apostołów 5. Ponadto niezapomnianej jeszcze pamięci Akademia niepokalanej 6 pomogłaby - tak sądzę - MI laikatu w tej bazylice.

My teraz zakładamy bibliotekę. Mamy już ponad sto tomów doborowych (przeważnie dzieł o charakterze apologetycznym) i ponad 150 małych książeczek (również i te przeważnie apologetyczne). Wśród niekatolików książki do czytania otrzymali: protestant, schizmatyczka, żyd, dwie żydówki. - Módlcie się o ich nawrócenie.

Następnie drugi stopień, jak już powiedziałem, wyróżnia się akcją zorganizowaną nakładem wspólnych sił w modlitwie, w planowaniu spraw do wykonania i w działaniu. Dlatego posiada statut szczegółowy oparty na statucie ogólnym. Ten statut jest konieczny do załatwiania aktów wspólnych, wśród których jednym z najważniejszych jest posiedzenie, w czasie którego nadarza się okazja do wymiany myśli, do dyskusji i decyzji w sprawach, które winny być załatwione, do przygotowania się - poprzez referaty i rozmowy apologetyczne (oraz ascetyczne) - do odpierania zarzutów wysuwanych przeciwko Matce Kościołowi i do oświecania błądzących.

Rozumie się, że statut szczegółowy, w celu nadania mu ostatecznego kształtu i wykończenia we wszystkich szczegółach, wymaga nieco dłuższego czasu, a doświadczenie dostosuje go do różnych miejsc i warunków. - Będzie on nawet różny, zależnie od różnych warunków, staną i okoliczności odnośnych członków.

Nas jest teraz 1325. Mamy do pokonania z każdej strony trudności i zniechęcenia, lecz Ona o nas myśli.

Módlmy się "nawzajem" i polecajmy siebie oraz naszą misję Niepokalanej, aby Ona sama raczyła wszystko robić, naprawdę wszystko, ponieważ my sami z siebie umiemy tylko doprowadzać do ruiny siebie i innych, a gdybyśmy przypisywali sobie samym to, co jest w nas dobrego - znaczyłoby to kraść.

Wasz w Niepokalanej Współrycerz

br. Maksymilian M-a Kolbe MI

PS Ucałowanie rąk dla Najprzew. O. Rektora 7.

Obmyślajcie i czyńcie, co uważacie za najbardziej pożyteczne dla chwały Niepokalanej, o ile to zatwierdzą właściwi Przełożeni.

Zmarł sekretarz naszej Prowincji O. Magister Bernard Kalisz - również on był członkiem MI - wspomnijcie go podczas Komunii "przynajmniej raz".

Jakie święcenia odbyły się w tym okresie? Czy będą nowi kapłani, diakoni itd.?

Pozdrowienia dla O. Wicerektora 8.

Upłynęło już kilka dni od czasu, kiedy zacząłem pisać ten list i nie znajduję odpowiedniej chwili, aby go skończyć. Tymczasem ilość członków MI wzrosła aż do 1363.

Pozdrawiają Was klerycy MI z Krakowa. Pozdrowienia dla O. Stelli, O. Dominika Necalăeşa (noże przygotowuje walizkę) 9.

Życzę jak najobfitszego błogosławieństwa Niepokalanej Prezesowi br. Ioan, Sekretarzowi i wszystkim poszczególnym członkom MI w Rzymie, aby się mogli dobrze przygotować do walki z nieprzyjacielem Boga, Niepokalanej, Kościoła, Ojca św. i wszystkich dusz.

Nie zapominajcie o mnie u stóp Niepokalanej.


Przypisy

"1" Może list z dnia 17 I 1920 - Pisma OMK I, 28a.

"2" o. Domenico Tavani

"3" tj. związkową

"4" "Fides" - pismo Papieskiego Dzieła Ochrony Wiary w Rzymie (Pontificii Operis Praeservationis Fidei in Urbe), którego redaktorem był o. Stefano Ignudi - zob. Comm. Ord. 42 (1945) 154.

"5" Przy bazylice Dwunastu Apostołów istnieje parafia od r. 1475 (o. Cristoforo Zambelli).

"6" Papieska Akademia Niepokalanej - instytucja naukowa o kierunku maryjnym, założona w 1835, uznana za papieską w 1864, zreorganizowana przez papieża Benedykta XV w 1921 r. Siedziba mieści się w klasztorze franciszkańskim Dwunastu Apostołów w Rzymie - zob. "Annuario Pontificio per l"anno 1969", 1140-1141.

"7" o. Stefano Ignudi

"8" o. Bonaventura Marini

"9" tj. może myśli o wyjeździe z Rzymu.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA