MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie.
Jedna kar-ta dwustr. zapis. Fotokop.: AN.

Kraków, 30 III 1920

Niech żyje Jezus Maryja Józef!

Mój Drogi

Piszę kilka listów 1, które wkładam do jednej koperty, a wśród nich jeden: do MI w Rzymie, może zechciałbyś go pokazać wszystkim naszym Współrycerzom w Niepokalanej?

Jak się dowiesz z wyżej wspomnianego listu, nasza kochana Mamusia i Królowa coraz bardziej utwierdza i rozwija swoje Rycerstwo w Polsce i tyle razy to okazuje, że to właśnie Ona a nie ktoś z nas to wszystko robi. Kiedy nieraz się zdaje, że wszystko jest już prawie beznadziejne, wówczas sprawy, powierzone w Jej ręce z bezgranicznym zaufaniem, układają się bardzo dobrze.

Módl się tylko do Mamusi za mnie biednego, głupiego, słabego, niegodnego, ażeby Ona za-nas wszystko robiła.

Serdecznie dziękuję za moralną Arreguiego 2, postaram się o jak najszybsze uregulowanie rachunków.

Gdzie przebywa br. Girolamo? Pisał mi o. Pal, że dogorywa w jakimś miasteczku. Czy to prawda? A może już nie żyje. Napisz mi, proszę, co mu się stało po opuszczeniu Kolegium.

Czy nadszedł mój list z drukami? 3

Jaki jest adres o. Cyryla? Amerykanie powinni go znać. Czy pisał może do nich?

Pisał mi br. Albin, że (o ile zrozumiałem) w Kolegium byli ciężko chorzy.

Bądź łaskaw zapytać kogoś z Prowincji padewskiej, czy znalazł się mój "Przewodnik po Rzymie", który pożyczyłem (tj. który pożyczyli jakiemuś urzędnikowi, swojemu znajomemu). Jeśli tak, poproś ich, aby mi go odesłali, gdyż od świąt Wielkanocy mam przerabiać w szkole pierwsze czasy chrześcijaństwa i dlatego także mi się on przyda (do katakumb itd.). Zresztą książki przez pocztę nadchodzą, jak nadeszła moralna Arregulego.

Jak się rozwija MI w Kolegium? Jak się nazywają Rumuni, którzy wpisali się do MI? 4 Może są inni. A list wspólny jeszcze nie nadszedł, oczekujemy go, a jeszcze bardziej oczekuje go "ognisko" MI kleryków, ponieważ nie znają jeszcze MI rumuńskiej. Jak się ma o. Quirico? Czy br. Paolo wrócił do zdrowia. Może próbował rozszerzać MI w kolegiach Sardynii lub w innych?

Módlmy się "ad invicem", wspierajmy się, i podajmy rękę tylu biednym zawiedzionym, którzy nie uznają dobrego Boga.

br. Maksymilian M-a MI

PS Może zechciałbyś powiedzieć bratu Gallo 5, że nie otrzymaliśmy żadnych paczek;, więc jeśli nie zostały jeszcze wysłane, lepiej zaczekać z przesyłką; jeśli natomiast zostały już wysłane, trzeba by wnieść reklamację w urzędzie pocztowym, żeby urząd pocztowy albo je odszukał, albo (jeśli były polecone) - zapłacił. Chciałbym mieć wiersz ułożony i wygłoszony przez br. Antonio podczas moich święceń kapłańskich. Pragnąłbym otrzymać dokumenty, jak najbardziej szczegółowe, dotyczące o. Antoniego, br. Antonio i o. Norsy.

Pozdrowienia dla wszystkich a szczególnie dla tych a MI.

MI kleryków krakowskich pozdrawia członków MI w Rzymie.


Przypisy

"1" Zapewne były wśród nich listy nr 28b i 28c.

"2" O podręcznik teologii moralnej pióra jezuity A. Arreguiego prosił OMK dnia 5 VIII 1919 - zob. Pisma OMK I, 26a.

"3" tj. z drukowanymi dyplomikami MI - zob. Pisma OMK I, 26f.

"4" Dnia 27 XI 1919 wpisali się do MI Rumuni: br. Anton Talmacel, br. Ioan Duma i br. Ioan Ladan, klerycy studiujący w Rzymie.

"5" Br. Alessandro Gallo z prowincji padewskiej, zapisany do MI przez samego OMK w 1919 r. (o Cristoforo Zambelli).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA