MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie. Cztery karty dwustr. zapis. List na blankiecie z odciskiem stempla (na pierwszej i piątej stronie): Milicja Niepokalanej w Polsce. Fotokop.: AN.

Kraków, 27-29 III 1920

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Drodzy Rycerze MI

Życząc "Szczęśliwych Świąt", przesyłam również niektóre wiadomości o tym, co Niepokalana, nasza Władczyni i Matka, raczyła zdziałać w Polsce przez swoje Rycerstwo.

Jeśli idzie o liczbę członków, osiągamy już pierwszy tysiąc; ostatni zajęty numer w księdze wpisowej w tej chwili opiewa 966; ponadto oczekuję sprawozdania z Kalisza 1 i z Miejsca Piastowego 2, przez co liczba nowo wpisanych dopełni i bez wątpienia przewyższy ten pierwszy tysiąc. Są to osoby przeróżnego stanu, wieku i zawodu. Każdego miesiąca urządza się dla nich konferencje o charakterze religijno-apologetycznym w związku z prądami antyreligijnymi chwili obecnej, i tak:

1) 11 I (wstępna) "Natura i duch Rycerstwa Niepokalanej";

2) 8 II "Jedno z niebezpieczeństw chwili obecnej";

3) 14 III "Największy wróg Kościoła".

Pierwszą i drugą wygłosił O. Magister Henryk Górczany, profesor Pisma św. (członek Rycerstwa); natomiast trzecią O. Magister Czesław Kellar, profesor filozofii, Magister (Rektor) kleryków profesów (również i on MI).

W drugiej konferencji chodziło o (tak zwany) Polski Kościół niezależny, który, zapoczątkowany w Ameryce, odrzucając zależność od papieża, czyni wysiłki, aby rozszerzyć się u nas w Europie; w trzeciej zaś odsłoniło się i zwalczało masonerię, która również i u nas silnie zagraża.

Diabłu tak bardzo nie podobają się te konferencje, iż już dwa razy natchnął jakiegoś gorliwca do zerwania afiszów z zaproszeniem na pierwszą i na trzecią z nich w chwili, gdy najbardziej mogły być czytane. - Prócz tego są tu niemałe trudności do pokonania również ze strony ludzi będących w dobrej wierze, ale Rycerstwo w oparciu o święte posłuszeństwo, z którego narodziło się i żyje, jest zawsze zwycięskie.

Nie wiem, czy już kiedyś pisałem, że w dniu (lub w przeddzień) pierwszej konferencji otrzymaliśmy błogosławieństwo biskupa krakowskiego, które tak by brzmiało po włosku 3:

"Benediciamo di cuore i membri della Milizia dell" Immlacolata; combattendo sotto la bandiera della Madre di Dio aiuti la Chiesa a condurre tutto il mondo ai piedi di Gesu".

† Adam Stephanus

W drugim natomiast stopniu mamy działalność zorganizowaną (jak już pisałem innym razem). Istnieje tu, jak wiecie, "ognisko" kleryków krakowskich (teologowie i filozofowie) - pierwsze w Polsce 4. Dotychczas miało 12 posiedzeń, na których wygłaszane są referaty o charakterze religijno-apologetycznym. Prócz tego rozpoczęli inny rodzaj krótkich posiedzeń z dyskusjami apologetycznymi w celu praktycznego nauczenia się, jak można przy pewnych okazjach (np. w pociągu) odpowiadać i zwalczać przeciwników Kościoła a także stawiać pytania, by oni odpowiadali. Dotąd odbyły się dwie dyskusje i w pierwszej poruszono sceptycyzm, a na drugiej idealizm 5. Następna będzie na temat ateizmu itd. Rozwijamy w ten sposób logicznie myśl ludzką od powszechnego sceptycyzmu aż do poznania przynajmniej podstawowych prawd wiary. Robi się to w ten sposób: Jeden (na przykład) występuje w roli idealisty, inni próbują go nawrócić. Jako już przekonany, wysuwa on jeszcze swoje argumenty w obronie prawdy, a wówczas inni, zmieniając pozycję, stawiają mu zarzuty. W ten sposób każdy ma okazja do przedstawienia swoich punktów, może jeszcze niejasnych, i do podania innym racji przemawiających za prawdą, którą zna. Wszystko to czyni się w formie swobodnej, dobranej w ten sposób, jak to mogłoby się zdarzyć w towarzystwie, w pociągu. Zresztą dla ułatwienia sobie swobody używa się nawet tytułów, jakie kiedyś mogłyby mieć zastosowanie, tj. "pan". Obecnie br. Bonawentura Podhorodecki (II sekretarz) przeprowadza serię odczytów, a raczej jeden odczyt, podzielony na kilka części, pod tytułem "Jak robić referaty". Praca naukowo głęboka i dość pożyteczna dla badania prawdy i przekazywania jej innym. Ponadto zostały wygłoszone odczyty "o masonerii", "o stosunku rozumu do wiary" 6 itd.

W sobotę 17 I zostało zapoczątkowane nowe "ognisko" MI2 (drugiego stopnia) wśród kleryków nowicjuszy we Lwowie; wybrano prezesa, sekretarza I, sekretarza II 7 Przyjęto statut szczegółowy MI w Krakowie. Do sekretarza II MI kleryków w Krakowie 8 nadszedł list urzędowy kleryków lwowskich z 16 III, w którym po podaniu wiadomości dotyczących żywotności "ogniska" mówi się o postanowieniu odmawiania części oficjum o Najświętszej Maryi Pannie (Małe Oficjum) na każdym posiedzeniu w intencjach poddanych na zebraniu.

Tytuły referatów są następujące: "Potęga Niepokalanej" (br. Julian), 2) "Przywileje Niepokalanej" (br. Eugeniusz), 3) "Niepokalana w naszym Zakonie" (br. Hilary). Jest 8 członków (tj. wszyscy nowicjusze) 9.

Powstało również "ognisko" wśród kapłanów z odmiennym statutem szczegółowym 10, odnoszącym się nie tyle do przygotowania, ile do samej pracy. Koło składa się z 7 członków, wśród których jest mistrz nowicjuszy (we Lwowie) 11, mistrz kleryków profesów (filozofowie i teologowie) 12, sekretarz Prowincji 13 i jeden ojciec profesor Pisma św. 14 Oficjalne rozpoczęcie ma się dopiero odbyć, ponieważ najpierw trzeba dobrze obmyśleć statut.

Dnia 28 III odbyło się drugie posiedzenie "ogniska" uczniów gimnazjum 15. Wybrano już przedtem prezesa i dwóch sekretarzy, a teraz wyłoniono komisję do opracowania statutu szczegółowego. Ustalono, że trzecie posiedzenie odbędzie się po świętach. Jest 7 członków (w pierwszym stopnia jest prawie 100). W stadium organizacji jest również "ognisko" słuchaczy (studentów) uniwersytetu, a drugie rzemieślników. Pomimo trudności, obojętności religijnej i intensywnej pracy masonerii, socjalizmu, bolszewizmu itd., nasza Mamusia działa.

Masoneria działa szczególnie na uniwersytecie (jak wszędzie). Pięciu słuchaczy należy już do MI pierwszego stopnia. Kupiliśmy również małą drukarenkę ręczną (z gumy), a także kazaliśmy wykonać stempel. Oto on: MILICJA NIEPOKALANEJ - M.I. - W POLSCE 16.

MI w Polsce posiada również doborową bibliotekę o charakterze religijno-apologetycznym (przeważnie). Ilość tomów wynosi obecnie około 40. Ponadto kupiliśmy i rozpowszechniliśmy około 400 książeczek z opisem łask i cudów zdziałanych za pośrednictwem Cudownego Medalika. Życiorys o. Antoniego oddaliśmy do druku w czasopiśmie (miesięczniku) wychodzącym w nakładzie 12 000 egzemplarzy 17.

Może zapytacie, skąd mamy pieniądze na te wszystkie wydatki w czasach takiej drożyzny. Oto ubóstwo św. Franciszka zaradza wszystkiemu. Wydatków nie może pokrywać oczywiście konwent, ponieważ czasy są u nas ciężkie, ale Matka Najświętsza daje natchnienie tym, którzy się wpisują do Rycerstwa, by składali dobrowolne datki, gdyż niczego nie sprzedajemy, ani dyplomików wpisowych, ani książeczek: wszystko gratisowo, więc również Opatrzność myśli o nas gratisowo.

Poprosiłbym (i ile możliwe) więcej źródeł do biografii o. Antoniego i br. Antonio.

Teraz przygotowuję do chrztu pewnego żołnierza-żyda 18; przedwczoraj zakończyłem z innym żydem, słuchaczem prawa na uniwersytecie 19, rekolekcje przed chrztem. Opiekowałem się nim również w tych dniach. Jest również bardzo dobrym kandydatem do MI, lecz najpierw pozwólmy mu zostać chrześcijaninem. Zostanie ochrzczony prawdopodobnie na Wielkanoc. Oto moje pociechy.

Teraz mamy u siebie dużo pracy ze spowiedzią. Kończę prosząc o modlitwę do naszej wspólnej Mamusi i Wodza - Niepokalanej. Wy przygotowujecie się teraz do przyszłej pracy; ja mam już walczyć, zbawiać. Pomagajmy więc sobie przed Najświętszym Sakramentem i u stóp naszej Królowej.

W św. Ojcu Franciszku współbrat a w Niepokalanej współrycerz

br. Maksymilian M. Kolbe MI

PS (Jest to nasz papier listowy używany do członków MI; dlatego jest na początku oznaczony stemplem: Milicja Niepokalanej w Polsce).

Kraków, 1 IV 1920

Wreszcie kończę list. Zajęcie nie pozwoliło mi pisać do Was bez przerwy. Otóż ilość członków MI wynosi 985 (są jeszcze nowi, lecz nie są jeszcze wpisani do księgi, gdyż byłem poza domem, kiedy ktoś przyniósł mi listę).

Do biblioteki 20 doszło około 40 dalszych książek, ostatnio kupionych; wszystkie odpowiednio dobrane, o charakterze przeważnie religijno-apologetycznym. Jedenaście spośród przedtem nabytych wyszło z introligatorni w celu zabezpieczenia ich przed potem rąk czytelników i przed niszczącym czasem.

Oczekujemy nowych książek z Rzymu. Módlcie się za mnie biednego, abym uznał i pokochał z całego serca moje prawdziwe nic oraz wszystko dobrego Boga przez Niepokalaną.

Wasz szczery w św. Ojcu Franciszku współbrat, a w Niepokalanej współrycerz

br. Maksymilian MI


Przypisy

"1" W Kaliszu działał Bronisław. Bronisław Stryczny, należący już do MI (zapisał się jako pierwszy w ogóle w Polsce).

"2" Dnia 3 II 1920 zapisał się do MI kleryk Zgromadzenia Michaelitów Wawrzyniec Karch i wziął 300 dyplomików MI oraz odpowiednią ilość Cudownych Medalików - stąd te nadzieje. Zob. o. Alfons Kolbe, Notatki o MI 37; "Księga wpisowa członków MI 1919-1922", 11.

"3" Oryginalny tekst polski brzmi: "Z serca błogosławimy członkom Milicji Niepokalanej: walcząc pod sztandarem Matki Boskiej, niech świat cały do stóp Jezusa prowadzić Kościołowi pomaga" - zob. o. Alfons Kolbe, Notatki o MI 34.

"4" Zob. Pisma OMK I, 26c przyp. 2.

"5" Na początek sam OMK podjął się roli obrońcy tych kierunków, inni stawiali zarzuty - zob. o. Alfons Kolbe, Notatki o MI 40 i 42-43.

"6" Odczyt O masonerii wygłosił o. Czesław Kellar, natomiast odczyt "Czy wiara może sprzeciwiać się rozumowi?" - br. Alfons Kolbe, o czym świadczą jego Notatki o MI 31 i 35, oraz "Księga sprawozdań M.I. Profesatu Krakowskiego z lat 1919-1923".

Tytuł Jak robić referaty jest zgodny z oryginałem. $s

"7" Zob. Pisma OMK I, 29 przyp. 5.

"8" tj. do br. kleryka Bonawentury Podhorodeckiego

"9" Bracia klerycy-nowicjusze: Justyn Nazim, Krzysztof Górecki, Eugeniusz Siemiński, Seweryn Jagieiski, Hilary Pracz, Witalis Jaśkiewicz, Apolinary Uchman, Salwator Rouba - zob. "Księga wpisowa członków MI 1919-1922", 11.

"10" Statut Milicji Niepokalanej zorganizowanej wśród kapłanów Zakonu OO. Franciszkanów - zachowany w Krakowie - liczy 40 punktów i traktuje o celu, zarządzie, członkach, znaku i pieczęci.

"11" o. Wenanty Katarzyniec

"12" o. Czesław Kellar

"13" o. Bernard Kalisz

"14" O. Henryk Ogórczany. Oprócz wymienionych (poza OMK) do koła MI kapłanów franciszkańskich w Krakowie należał jeszcze o. Jacek Wanatowicz i jako siódmy ktoś z zapisanych do MI i w tym czasie (może o. Bronisław Stryczny - Kalisz, o. Stanisław Jędrychowski i o. Adam Szot - Kraków, lub o. Leonard Długopolski - Lwów).

"15" Nie wiemy, kto należał do koła MI uczniów szkół średnich w Krakowie, ani kto należał do zarządu koła. W "Księdze wpisowej członków MI 1919-1922" figurują wśród pierwszych zapisanych Jan Chodacki, uczeń III klasy gimnazjalnej z Krakowa, późniejszy o. Żeremi; Antoni Kapcia, uczeń II klasy gimnazjalnej z Krakowa, późniejszy O. Albin Pawicki; Józef Pelc, uczeń III klasy gimnazjalnej z Krakowa, późniejszy o. Wenanty, i inni.

"16" Jest to owalna pieczęć z napisem jw.

"17" Nie udało się ustalić nazwy miesięcznika.

"18" Samuel Katz - zob. Pisma OMK V, 865 H, notatka 26 III 1920.

"19" Nazwisko nie znane.

"20" OMK przykładał dużą wagę do działalności biblioteki religijnej, jako narzędzia pracy apostolskiej.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA