MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie.
Jedna karta dwustr. zapis. Fotokopii AN.

Kraków, 25 III 1920


Przekład polski

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Przewielebny Ojcze Rektorze

Z całego serca pełnego wdzięczności przesyłam Ojca życzenia "Wesołych Świąt Wielkanocy".

Przepraszam, że piszę na pojedynczej kartce, ale w przeciwnym razie list byłby może za gruby.

U nas jest wszystko niepewne, z dnia na dzień oczekuje się nowych wydarzeń, lecz nie ma nic pewnego, szczególnie czy nasza wojna (polsko-bolszewicka) na wschodzie skończy się czy nie. Bolszewizm próbuje przeniknąć również i do Polski, lecz dotychczas jest silnie zwalczany. Także (tak zwany) polski kościół niezależny 1 czyni wysiłki, by się rozszerzyć. Prócz tego protestanci 2 chcą pozyskać jak najwięcej zwolenników, również YMCA 3 jest na dużą skalę organizowana w wojsku. Pomimo wygórowanych opłat za druk i mimo braku papieru ukazują się książeczki przeciw Kościołowi, które rozpowszechnia się gratisowo. Masoneria 4 natomiast działa intensywnie, szczególnie wśród słuchaczy uniwersytetów. Tak więc również "Rycerstwo Niepokalanej" ma dużo do roboty, a Matka Najświętsza sprawiła, że przedostało się ono do uniwersytetu krakowskiego 5. Serdecznie dziękuję za moralną (Arregui); rachunek postaram się wyrównać jak najprędzej. Ponieważ cel "Rycerstwa", tj. starać się o nawrócenie i uświęcenie bez wytchnienia, stał się ideałem mego życia, napisałem obszerniej o tych sprawach do swoich współrycerzy 6.

Całuję rękę Ojca i prosząc o serafickie błogosławieństwo, pozostaję oddany

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS Wesołych Świąt Wielkanocy dla Jego Ekscelencji Mons. Dominique Jaquet.

Wesołych Świąt Wielkanocy dla Przew. O. D"Avoli.

Wesołych Świąt Wielkanocy dla Wielebnego O. Wicerektora 7.

Żadnych paczek nie otrzymaliśmy, zatem jeśli nie zostały jeszcze wysłane, lepiej będzie poczekać do czasu bardziej sprzyjającego; jeśli zostały wysłane, trzeba by zareklamować w urzędzie pocztowym.

Suponując pozwolenie Ojca, oddałem do druku przekład polski opracowanej przez Ojca biografii o. Antoniego. Została zamieszczona w miesięczniku, wychodzącym w nakładzie 12 000 egzemplarzy 8.


Przypisy

"1" Polski kościół narodowy, przeszczepiony z USA.

"2" Zob. Pisma OMK I, 32 przyp. 2.

"3" Zob. Pisma OulK I, 43 przyp. 5.

"4" działalności masonerii w Polsce zob. RN

"5" Jako jeden z pierwszych, zapisał się 22 XI 1922 do Rycerstwa Niepokalanej w Krakowie, Koło Mężczyzn, dr Witold Rubczyński, profesor UJ.

"6" Nie mamy listu OMK z datą 25 III 1920 lub nieco wcześniejszą, dlatego sądzimy, że chodzi o list z dnia 27-29 III 1920 r.

"7" o. Bonaventura Marini

"8" Nie udało się ustalić, o jaki miesięcznik chodzi.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA