MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Kraków, 12 I 1920

Pochwalony Jezus Chrystus

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Przepraszam, że Go tak często nudzę listami, ale cóż zrobić, i to Niepokalana Przew. Ojcu Prowincjałowi wynagrodzi.

Otóż 3 I 1920 odbyło się w celi Przew. O. Magistra Henryka pierwsze posiedzenie "Milicji Niepokalanej" Księży Franciszkanów w Polsce (tj. 2 stopnia), na założenie czego N. O. Prowincjał mi pozwolił będąc tu w Krakowie 1. - Obecni bylii Przew. O. Mmagister Czesław Kellar, Przew. O. Mmagister Henryk Górczany,. Wwielebny O. Jacek Wanatowicz i ja. Aż do obioru prezesa przewodniczył najstarszy wiekiem, tj. Przew. O. Mmagister Czesław. Aż do ustalenia statutu partykularnego, którego opracowanie powierzono prezesowi i sekretarzowi, mnie nazwano prezesem, a Przew. O. Mmagistra Henryka wybrano jednomyślnie sekretarzem, co chętnie przyjął. - Po opracowaniu i uchwaleniu statutu na następnym posiedzeniu, poślemy go natychmiast N. O. Prowincjałowi do poprawy i potwierdzenia.

Wczoraj, tj. 11 I 1920, odbyło się w Sali Włoskiej 2 (za wiedzą N. O. Gwardiana) 3 inauguracyjne zebranie w celu poinformowania o duchu i istocie "Milicji Niepokalanej". Zebrało się wiele osób (sala była przepełniona), a Przew. O. Mmagister Henryk miał mowę (referat); po czym rozdaliśmy przeszło 400 kartek druku 4 dla chcących należeć. Umieściwszy tam swe imię i nazwisko, zgłaszają się do zakrystii po podpis księdza (należącego do "Milicji) i wpisanie do księgi.

Tego samego dnia rano przyniósł ks. sekretarz księcia biskupa następujące a błogosławieństwo na piśmie:

"Z serca błogosławimy członkom Milicji Niepokalanej; walcząc pod sztandarem Matki Bożej, niech świat cały do stóp Jezusa prowadzić Kościołowi pomaga" 5 † Adam Stefan

Ponieważ "Milicja" jest według kodeksu "pia unio" 6 i "sodalitas" 7, więc na mocy drugiej części kan. 708 wystarczy "approbatio" 8 biskupa; ja bym prosił, czyżby można o to postarać się u innych także biskupów polskich, a może i błogosławieństwo na piśmie (tak jak tu w Krakowie) dałoby się otrzymać, i czy N. O. Prowincjał sam by raczej o to się postarał, lub czy też ja mam rozpisać prośbę. Bez wątpienia kilka słów N. O. Prowincjała byłoby skuteczniejsze b, niż mój cały list.

Prosiłbym o łaskawą odpowiedź, bo tak otworzy się droga do dalszego szerzenia "Milicji".

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

niegodny w św. O. Franciszku

br. Maksymilian Ma Kolbe


"1" Do 1933 Lwów był siedzibą Prowincjałatu OO. Franciszkanów w Polsce.

"2" Sala (kaplica) Włoska znajduje się w klasztorze franciszkańskim w Krakowie.

"3" - o. Marian Sobolewski

"4" Były to dyplomiki Milicji Niepokalanej, wydrukowane w ilości 5 000 egz. w Drukarni Uniwersyteckiej w Krakowie za cenę 650 koron. Zob. o. Alfons Kolbe, Notatki o MI 33-34.

"5" Oryginał zaginął.

"6" pobożny związek

"7" sodalicja, w znaczeniu: stowarzyszenie

"8" za twierdzenie

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA