MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie.
Jedna karta dwustr. zapis. Fotokop.: AN.

Cracovia, 6 1 XI 1919

Gesu Maria Francesco

1) Curetur quamprimum inscriptio sacerdotum antea per PP. Cappuccinos missorum in libro associationum a "Unio Sacerdotum pro Moribundis" et "Animae Victimae" (Via dei Villini, Roma).

2) P. Domenico non ai scordi di quello b che abbiamo in Amelia, tornando dal Mons. Ciatti, combinato. Salutl cordialissimi. Si faccia sentire.

3) Fr. Girolamo ai ricordi del trino, quatrino eto. Tanti saluti. Scriva qualche volta.

4) Saluti a Fr. Giovanni e tutti gli altri e specialmente M.I.

5) Di qua e partita una lettera dal M.I. chlerici di Cracovia. La avete ricevuta?

6) Mandiamo adesso un"altra lista di nomi di c sacerdoti, se per caso non avete ricevuta la prima; era stata mandata (se non mi sbaglio) al Rssmo P. Rettore o ad un"altro che fa le Sue veci in caso di assenza. In questa lista ci sono 2 nomi in d piu: quelli e segnati colla stelletta. Se e possiblle, procurate anche per questi. La facolta per inporre la Medaglia Miracolosa possiamo ottenerla qua in Cracovia.

7) Lavorate, soffrite, vivete e morite f per la quanto piu grande gloria di Dio per l"Immacolata. Salvare e santificare quanto piu quanto di piu g possibile tutte e singole le anime che sono e saranno. Torna conto. Dopo la morte si faranno i conti.

8) Scriveteci h per il giorno dell"Immacolata una relazione; cosi sapremo che cosa fece Ella da Voi. Rispondete pure con una lettera comune ai Commilitoni Chierici di Cracovia, "ae piace".

Confrater in Sancto Patre Francisco et Commiles in Immaculata

fr. Massimiliano M-a M.I.


Przekład polski

Kraków, 6 XI 1919

Jezus Maryja Franciszek

1) Postarajcie się jak najprędzej o wpisanie nazwisk kapłanów przesłanych przedtem przez OO. Kapucynów 1 do stowarzyszeń: "Związek Kapłanów dla Pomocy Konającym" i "Dusze Ofiarne" (Via dei Villini, Roma).

2) O. Dominic niech nie zapomina o tym, co zaplanowaliśmy w Amelii 2 po powrocie od Mons. Ciatti. Najserdeczniejsze pozdrowienia. Niech da znać o sobie.

3) Br. Girolamo niech pamięta o trino, quattrino 3 itd. Serdeczne pozdrowienia. Niech czasem napisze.

4) Pozdrowienia dla Br. Ioan i dla wszystkich innych, a specjalnie dla tych z MI.

5) Klerycy, członkowie MI w Krakowie, wysłali stąd list. Czy go otrzymaliście?

6) Teraz wysyłamy inną listę z nazwiskami kapłanów, jeśli przypadkiem nie otrzymaliście pierwszej; została wysłana (o ile się nie mylę) do Najprzew. Ojca Rektora 4 lub do kogoś innego, kto go zastępuje w razie nieobecności. Na niniejszej liście znajdują się dwa dodatkowe nazwiska: ta które są oznaczone gwiazdką. Jeśli to jest możliwe, postarajcie się również i dla tych. Władzę nakładania Cudownego Medalika możemy otrzymać tu w Krakowie.

7) Pracujcie, cierpcie, żyjcie i umierajcie dla jak największej chwały Bożej przez Niepokalaną. Zbawić i uświęcić jak najwięcej dusz, wszystkie i każdą z osobna, które są i będą. Opłaci się. Po śmierci nastąpi obliczenie.

8) Napiszcie do nas sprawozdanie na święto Niepokalanej. W ten sposób dowiemy się, co Ona zdziałała u Was. Odpiszcie jednak w formie wspólnego listu do Współrycerzy Kleryków krakowskich, "jeśli łaska".

Współbrat w św. Ojcu Franciszku i współrycerz w Niepokalanej

br. Maksymilian M-a MI

Przypisy

"1" tj. OO. Kapucynów z Krakowa

"2" O. Dominic Neculăeş przebywał z OMK w Amelii w dniach 16 VIII - 29 X 1918 - zob. Pisma OMK V, 865 C. Nie wiemy jednak, jakich tematów dotyczyły ich rozmowy i plany; należy przypuszczać, że chodziło o MI.

"3" Idzie tu o nieznaną bliżej umowę między OMK a br. Girolamo Biasi, której hasłem były słowa: trino, quattrino itd.

"4" o. Stefano Ignudi


"1" Lekcja niepewna.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA