MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Padwie.
Kartka poczt. dwustr. zapis. Fotokop.: AN.

Cracovia, 4 XI 1919

Evviva M.I.!

Carissimo Fr. Paolo,

Grazie tante per la cartolina, che mi porto tanta consolazione per la a notizia, o piuttosto prova, del Suo miglioramento, potendo col proprio pugno scrivermi. Ho ringraziato da b Sua parte i M.I. Chierici di Cracovia che hanno pregato per Lei. Loro hanno scritto adesso una lettera ai M.I. del Collegio di Roma; sapra di questo certamente da fr. Girolamo quando leggera queste righe.

Lei mi scrive che non sa perché il buon Gesu e la nostra cara Mamma Lo hanno lasciato ancora in questa misera terra. Si vede che Lei voleva volarsene da questa malattia in Paradiso. Ma pazienza; ci sono ancora tante anime traviste, ingannate, sedotte, infelici sxhiave del demonio, che gemono e non sono capaci neppure di riconoscere la propria miseria e stupidezza. Se dunque Gesu e l"Immacolata nostra Lo hanno risparmiato, si vede che vogliono che Lei porga la mano a questi miserabili e (come scrisse fr. Antonio di buona memoria) c "Facendosi guida di molte, molte" anime "conduca tutte" a Dio per l"Immacolata nostra Regina. Bella missione per la quale torna conto vivere, soffrire, lavorare e anche morire (utinam martyr). Cosi vivendo ci santificheremo anche noi, saremo come vittime d consumate dall"ardore dell"amore sempre operoso. Amore verso il Buon Dio e conseguentemente verso tutte e singole anime che sono e saranno; amore largo, che sorpassa e il creato, giunge a Dio e brama questa unione beatifica di tutte le anime con Dio per amore di Dio.

Carissimo, lavoriamo insieme e soffriamo e cosi insieme, vicino vicino alla carissima nostra Mamma, godremo in... Paradiso.

In Zagarolo forse avra occasione di parlare col P. Quirico (almeno sapra dove sta, perche io non lo so); gli dica cha noi qui abbiamo una organizzazione di preti di M.I., i quali almeno una volta all"anno manderanno il resoconto della loro azione per M.I. e possono mandare le intenzioni dei peccatori o acattolici convertendi, le quali vengono deposte f poi ai piedi dell"Immacolata, "semel pro semper" intenzione fatta; tutti, per quanti vogliono specialmente pregare e nei casi difficili, "communi consilio" lavorano. Puo anche lui fra i nostri sacerdoti fuori del Collegio fare questo g.

Tuo in Santo Padre Francesco Confratello e Commiles

fr. Massimiliano M-a

PS Saluti al P. Quirico, se e a Zagarolo. Mi scriva presto se P. Quirico sta li e come si e fatto.


Przekład polski

Kraków, 4 XI 1919

Niech żyje MI!

Mój Drogi Bracie Pawle,

Serdecznie dziękuję za pocztówkę, która mi przyniosła taką pociechę z wiadomości - a raczej udowodniła poprawę Twego zdrowia, iż możesz własną ręką do mnie napisać. W Twoim imieniu podziękowałem klerykom członkom MI w Krakowie, którzy modlili się za Ciebie. Teraz napisali list do członków MI w Kolegium rzymskim; dowiesz się o tym na pewno od br. Girolamo, zanim to przeczytasz.

Piszesz mi, iż nie wiesz, dlaczego dobry Jezus i nasza kochana Mamusia zostawili Cię jeszcze na tej nędznej ziemi. Widać, że chciałeś ulecieć sobie do raju poprzez tę chorobę. Ale cierpliwości, jest jeszcze tyle dusz zbłąkanych, oszukanych, zwiedzionych, nieszczęśliwych niewolników złego ducha, którzy wzdychają i nie są nawet w stanie poznać własnej nędzy i głupoty. Jeżeli więc Jezus i nasza Niepokalana Cię oszczędzili, widać stąd, że chcieli, abyś podał rękę tym nieszczęśliwym i (jak pisał śp. br. Antonio) stawszy się przewodnikiem wielu, wielu dusz, poprowadził je wszystkie do Boga przez Niepokalaną naszą Królowę. Piękna misja, dla której warto żyć, cierpieć, pracować a także umrzeć (oby jako męczennik). Tak żyjąc uświęcimy się również sami, będziemy jako ofiary trawione żarem zawsze czynnej miłości; miłości ku Dobremu Bogu a w konsekwencji ku wszystkim duszom i każdej z osobna, które są i będą; miłości wszystko obejmującej, poprzez stworzenie sięgającej Boga i tęskniącej za onym uszczęśliwiającym złączeniem wszystkich dusz z Bogiem przez miłość Bożą.

Mój Drogi, pracujmy razem i cierpmy, a w ten sposób radować się będziemy tuż, tuż przy naszej najukochańszej Mamusi w... raju.

Być może, iż w Zagarolo będzie okazja do porozmawiania z O. Quirico (przynajmniej będziesz wiedział, gdzie przebywa, bo ja tego nie wiem), powiedz mu, że mamy tutaj organizację kapłanów członków MI 1, którzy przynajmniej raz w roku będą wysyłać sprawozdanie ze swojej działalności dla MI i mogą przesyłać intencje o nawrócenie grzeszników oraz niekatolików, które potem składa się u stóp Niepokalanej i "raz na zawsze" intencja już działa, gdy chodzi o tych wszystkich, za których chcą się specjalnie modlić, lub w przypadkach trudnych - odbywa się "wspólna narada". Możesz także i Ty czynić to samo wśród naszych kapłanów spoza Kolegium.

Twój w św. Ojcu Franciszku współbrat i współrycerz

br. Maksymilian M-a

PS Pozdrowienia dla O. Quirico, jeśli jest w Zagarolo, Napisz mi wnet, czy O. Quirico tam mieszka i jak się czuje.


Przypisy

"1" O. Alfons Kolbe w Notatkach o MI 34 notuje: "Tegoż dnia 5 I 1920 zorganizowana Milicja Księży miała swe posiedzenie wstępnie (Ojcowie: Czesław Kellar, Henryk Górczany, Jacek Wanatowicz i Maksymilian Kolbe)".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA