MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. kartka poczt. dwustr. zapis.

Kraków, 1 VIII 1919

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Najdrożasy Bracie

W nocy z poniedziałku na wtorek przyjechałem po 5 dniach podróży do Krakowa 1. Z Bolonii przez cztery dni jechałem pociągiem Czerwonego Krzyża, gdzie nie tylko dawano nam jeść i "były łóżka do spania, ale nawet codziennie można było odprawiać Mszę św. Długo trzeba a było się co prawda wlec, albo raczej czekać na różnych stacjach, ale za to bez żadnych rewizji na granicach wprost się jechało. Możesz sobie wyobrazić radość Mamy, gdym bez żadnego zawiadomienia o przyjeździe poszedł do niej do PP. Felicjanek. Mówiła, że Jej się zdaje, że śni. - Wczoraj odprawiłem także Mszę św. w kościele PP. Felicjanek 2. Może się niedługo zobaczymy.

Z prośbą o modlitwę

szczerze kochający brat

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Por. Pisma OMK I, 23 przyp. 6. - Pierwszą Mszę św. - wotywę o Niepokalanym Poczęciu NMP - w Ojczyźnie odprawił OMK w kościele franciszkańskim w Krakowie 29 VII 1919 przed ołtarzem MB Bolesnej, następnego dnia, 30 VII, przed ołtarzem MB Niepokalanej.

"2" Mszę św. odprawił OMK w intencji matki i Sióstr Felicjanek.

"3" Stempel pocztowy nieczytelny

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA