MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Rzym, 20 IV 1919

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Najdroższa Mamo

Z wielką pociechą i smutkiem zarazem przeczytałem list Mamy z 23 lutego, jak to Mama może sobie sama wyobrazić 1.

Biedny Franuś... Nie mogę pojąć miłosierdzia Bożego nade mną... On pierwszy prosił o przyjęcie do Zakonu... Razem przyjęliśmy pierwszą Komunię św.; sakrament bierzmowania; razem w szkole; razem w nowicjacie; razem złożyliśmy profesję sympliczną...

Przed nowicjatem ja raczej nie miałem chęci prosić o habit i jego chciałem odwieść... i wtedy była ta pamiętna chwila, kiedy idąc do O. Prowincjała 2, aby oświadczyć, że ja i Franuś nie chcemy wstąpić do Zakonu, usłyszałem głos dzwonka - do rozmównicy. - Opatrzność Boża w nieskończonym miłosierdziu swoim przez Niepokalaną przysłała w tej tak krytycznej chwili Mamę do rozmównicy. - I tak potargał Pan Bóg wszystkie sieci diabelskie. - Już 9 lat prawie upłynęło od tej chwili; z trwogą i z wdzięcznością ku Niepokalanej, narzędziu miłosierdzia Bożego, myślę o tej chwili. - Co by się stało, gdyby Ona nie podała wtedy swej ręki...

On (Franuś) przykładem mnie pociągnął do tego portu zbawienia; ja chciałem wyjść i jego odwieść od nowicjatu... a teraz....... Codziennie oddaję go w "Memento" Mszy św. Niepokalanej i ufam (jak i Mama), że prędzej czy później Ona wybłaga u miłosierdzia Bożego zmiłowanie.

Co do Taty, nie wiem, co powiedzieć; codziennie tylko we Mszy św. wspominam o nim. Gdybym miał pewną wiadomość śmierci 3, to bym przynajmniej odprawił Mszę św. za Jego duszę i w kolegium (według zwyczaju) odprawiłaby się za Niego Msza św. śpiewana. - A jeśli żyje? O. Rektor 4 mi pozwolił (jeżeli to będzie możliwe) szukać Tatę przez gazety rosyjskie; znam tu bowiem jednego Rosjanina, zobaczę więc, co będzie można zrobić. I tę całą sprawę oddałem całkowicie w ręce Niepokalanej naszej Matuchny, aby ją załatwiła, jak się Jej więcej podoba. - Przypomina sobie Mama jeszcze jak miałem zdawać egzaminy do handlówki 5, Mama powiedziała, że jeżeli je zdam, zostanie królową; a Tata mówił, że zostanie biskupem. Ja przy Bożej pomocy przez Niepokalaną, je zdałem; Mama, można powiedzieć, że swą obietnicę wypełniła, a Tata?... - Zostawiam tę sprawę miłosierdziu Bożemu, Niepokalanej.

Co do br. Alfonsa, niech będzie błogosławiony Pan Bóg przez Niepokalaną za to wszystko, czego a mu raczy udzielać - błogosławiony on. Ale trzeba się modlić, aby wytrwał aż do końca i rósł coraz więcej, bez granic w miłości. O to samo niech Mama także dla mnie prosi, a szczególnie o to "bez granic" i żeby coraz to szybciej, jak najprędzej powiększała się ta miłość.

Co do powrotu 6 nic jeszcze nie wiem, bo z powodu wojny nie miałem żadnej dotąd wiadomości od Przełożonych, zapewne dowiem się o wszystkim w Zielone Świątki, bo wtedy ma być kapituła generalna tu w Rzymie 7, na którą i O. Prowincjał 8 (jeśli to będzie możliwe) przyjedzie. - Prawdopodobnie będę obecny na ślubach solemnych br. Alfonsa 9. Zresztą w tych czasach trudno coś pewniej wiedzieć, bo kto wie, czy wtedy będzie otwarta droga do powrotu. - Zostawmy wszystko Opatrzności Bożej, w której to rękach jest cały świat i wszystkie jego wypadki. Niech Pan Bóg przez Niepokalaną zarządzi, jak Mu się lepiej podoba, to i dla nas będzie najlepsze.

Prosząc o modlitwę,

szczerze kochający syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

P.S. Wesołych Świąt (ale dojdzie po świętach) 10.


"1" List nie zachował się.

"2" O. Peregryn Haczela był prowincjałem polskiej prowincji w latach 1905-1914.

Matka przyjechało wtedy do Lwowa donieść swoim synom, że po długich rozmowach z mężem zdecydowali się oboje opuścić świat i poświęcić się szczególniej Bogu. Ojciec miał pójść na tercjarza franciszkańskiego do Krakowa, a matka zamieszkać u Sióstr Benedyktynek we Lwowie. Wobec takiej postawy rodziców i sam OMK postanowił ostatecznie wybrać życie zakonne. Przedtem wyobraźnia stawiała mu przed oczy piękną i bohaterską drogę służby wojskowej - dla wolnej Polski. $s

"3" Nie są znane wszystkie okoliczności śmierci Juliusza Kolbego. Według zeznania Franciszka Langera z 1954: "Juliusz Kolbe był dobrym Polakiem i patriotą. Myślał o wyzwoleniu Polski i tylko Polska go interesowała .... Piłsudski zorganizował Legiony i wystąpił przeciw carskiej Rosji. Juliusz Kolbe stanął pierwszy w szeregach legionowych do walki przeciw okupantom. Wyruszył z oddziałem legionistów walczących po stronie Austrii od Krakowa w kierunku Olkusza i tam został okrążony przez Rosjan. Cała kompania legionistów dostała się do niewoli rosyjskiej. Juliusza Kolbego jako oficera Rosjanie powiesili".

Świadkiem śmierci Juliusza Kolbego był jeden z byłych legionistów, z którym przypadkowo spotkałem się około roku 1928 w Częstochowie. Śmierć Kolbego mogła nastąpić z końcem września lub z początkiem października 1914 roku .... - Zob. "Dokumenty o OMK" fotokopie t. I Niepokalanów 1955, 40. $s

"4" o. Stefano Ignudi

"5" Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe - "Pabianickoje 7-klasnoje Kommerczeskoje Ucziliszcze" - założone prawdopodobnie w 1898 r., w 1914 r. przybrało nazwę "Gimnazjum im. Śniadecklego" i istniało do 1939 r. Do końca 1918 r. była to jedyna szkoła średnia w Pabianicach (Kazimierz Moder).

"6" W roku akademickim 1918-1919 kończył OMK teologię (ostatni, czwarty rok) w Rzymie w Pontificia Facolta Teologica del Frati Minori Conventuali, via S. Teodoro 42; studia teologiczne zakończył doktoratem, uzyskanym 22 VII 1919. Międzynarodowe Kolegium Serafickie w Rzymie opuścił 23 VII 1919. Wyjechał pociągiem PCK, do Krakowa wrócił w nocy z 28 na 29 VII 1919.

"7" Kapituła Generalna OO. Franciszkanów odbyła się w Rzymie przed Zielonymi Świątkami 1919 r., które przypadały 8 i 9 czerwca. Dnia 6 czerwca wybrano już nowego generała, o. Domenico M. Tavaniego.

"8" Od 1918 prowincjałem był o. Alojzy Karwacki, Był to pierwszy prowincjał w odrodzonej Polsce.

"9" O. Alfons Kolbe złożył śluby solemne 22 II 1920 w Krakowie. OMK był tam obecny, o czym świadczy notatka w pamiętniku (luty 1920): "Dnia 22 w niedzielę odbyły się śluby solemne br. Alfonsa i pięciu innych. Byłem świadkiem. Po południu u Mamy" (Pisma OMK V, 865 H).

"10" Święta wielkanocne przypadały w 1919 r. 20 i 21 kwietnia.

"11" Stempel pocztowy na kopercie nie zachował się z powodu odklejenia znaczka.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA