MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.

Rzym, 7 IV 1919

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Najdroższy Bracie!

Nie wiem, czy ta kartka dojdzie; napisz mi więc, gdy ją otrzymasz, abym mógł tak wiedzieć, czy droga przynajmniej dla listów jest otwarta. - Zresztą już kilka lat jak nie otrzymałem żadnego listu od Ciebie 1.

Pisząc raz do Mamy, włożyłem do listu także kartkę do Ciebie 2, (kto wie czy otrzymałeś), gdzie opisałem kółeczko "Militia Immaculatae"; w tej samej sprawie napisałem także do O. Bronisława Strycznego 3, ażeby razem z Tobą (o ile na to pozwolą Przełożeni) przetłumaczył to na polskie i zaszczepił na naszej polskiej ziemi. - Teraz zaś mogę dodać, że dnia 28 marca 4 J. E. Arcybiskup Jaquet uzyskał dla tego stowarzyszenia (w formie ogólnej tj. dla stowarzyszenia Niepokalanej, które istnieje w kolegium) błogosławieństwo od Ojca świętego 5, a jak Najprzewielebniejszy O. Wikariusz Generalny dnia 4 kwietnia 6 zatwierdził na piśmie: "Libenti animo benedicimus, votaque facimus ut Beatissima_Virgo Immaculata, Ordinis Nostri Patrona, materna sua Protectione ac copiosa benedictione favest ac protegat piam militiam. fr. Dominicus M-a Tavani, Vicarius Generalis" 7.

Módl się za mnie i odpisz jak najprędzej, szczerze kochający podwójnie brat

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Najwcześniejszy zachowany list o. Alfonsa do OMK nosi datę 29 IV 1919.

"2" Zob. Pisma OMK I, 21.

"3" List nie zachował się. O. Bronisław Stryczny przebywał wówczas w Kaliszu i figuruje jako pierwszy zapisany do MI - zob. "Księga wpisowa członków MI 1919-1922", s. 2.

"4" Podana przez OMK data 4 kwietnia jest pomyłką, co można stwierdzić na podstawie pamiętnika: "28 marca 1919 Ojciec św. pobłogosławił stowarzyszenie Niepokalanej pomiędzy alumnami kolegium przez J. E. Ks. Arcbiskupa D. Jaquet" - zob. Pisma OMK V, 865 E. Tę samą datę podaje o. Alfons Kolbe, Notatki o MI 3.

"5" papież Benedykt XV

"6" I tu OMK podaje pomyłkowo datę 11 kwietnia, podczas gdy w pamiętniku zapisał: "4 kwietnia N.O. Wikariusz Generalny dał swoje błogosławieństwo na piśmie dla M.I." - zob. Pisma OMK V, 865 F. Datę 4 kwietnia podaje również o. Alfons Kolbe w swoich Notatkach o MI 3.

"7" W przekładzie polskim: "Jak najchętniej błogosławimy i życzymy, aby Najświętsza Panna Niepokalana, Patronka naszego Zakonu, pieczą swą i obfitym błogosławieństwem życzliwie darzyła i osłaniała pobożne Rycerstwo. Fr. Domenico M-a Tavani, Wikariusz Generalny". O. Tavani, ówczesny wikariusz generalny, a wkrótce potem generał zakonu, udzielił błogosławieństwa na piśmie - jak dodaje o. Alfons Kolbe w Notatkach o MI 3 - "wywiedziawszy się szczegółom o programie, celu i środkach MI".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA