MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Rzym, po 26 IX 1918 1

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

MI

Najdroższy Bracie!

Dopóki żyjemy na tym świecie, nic nie jest stracone, wszystko można odrobić. Przez długi czas nie mogłem Ci nic pisać, ale zapewne moi koledzy (i bracia) z Rzymu powracając (a szczególnie O. Józef Fery) dali coś znać o mnie, a wyżej wspomniany o. Fery posłał Ci książeczkę polską na miesiąc maj 2, którą mu tu w Rzymie dałem z poleceniem, aby Ci przesłał. Sądzę, że książeczka ta, a właściwie Ta, o której traktuje tj. Niepokalana nasza wspólna Mamusia, była Ci nadzieją i pociechą w ciężkich chwilach życia. Nie na próżno bowiem św. Bernard mówi o Niej w swej słynnej modlitwie: "nie słyszano, aby kto uciekając się do Ciebie, miał być od Ciebie opuszczony" 3.- Ja także nieustannie doznaję Jej szczególnej opieki, zwłaszcza przez łaskę profesji solemnej i godności kapłańskiej. Postanowiłem sobie zaraz z początku, jak to było moim obowiązkiem, dopomagać Ci, o ile tylko będę mógł. Tak więc codziennie umieszczam Ciebie jak też i Tatę, Mamę i kochanego naszego br. Alfonsa w "Memento" Mszy świętej 4 i polecam Cię i wszystkich Niepokalanej naszej Królowej i najtkliwszej Mamusi.

Napisz mi, jeśli będziesz mógł (na przykład przez Mamę), jak się masz, gdzie mieszkasz, co czynisz i... co do Zakonu - co myślisz teraz. Jeżeliś bowiem silny w swym przedsięwzięciu, ufam, że wkrótce jak razem wstąpiliśmy do Zakonu, odbyliśmy św. nowicjat i profesję sympliczną 5, tak też znajdziemy się razem w habicie franciszkańskim i potem (jeżeli Pan Bóg dozwoli nam żyć) w pracy na jak największą chwałę Bożą przez zbawienie i uświęcenie własnej duszy i jak najwięcej dusz innych.

Mam tu w Rzymie przyjaciół duchownych z Oojców Rumunów (kolegów) 6, w prowincji rumuńskiej potrzeba Polaków do misji, ponieważ tam jest wielu naszych rodaków 7. Odpisz mi jak najprędzej i... módlmy się nawzajem. Niepokalana nie potrafi zapomnieć nas, biednych wygnańców Ewy a.

Szczerze i zawsze kochający Cię brat

O. Maksymilian M-a Kolbe

Dopisek - Przesyłam także dla Ciebie błogosławieństwo Ojca świętego.


"1" List dołączony był do poprzedniego listu (Pisma OMK I, 19), dlatego daliśmy tę samą datę.

"2" Nie wiemy, jaka to była książeczka.

"3" Słowa te pochodzą ze znanej modlitwy "Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo". Często błędnie przypisuje się ją św. Bernardowi z Clairvaux (zm. 1153). Autor tej modlitwy jest nieznany. Zob. D. Attwater, A dictionary of Mary, New York 1956 (o. Celestyn Napiórkowski).

"4" Zob. Pisma OMK VI, 873.

"5" OMK i jego brat rodzony Franciszek, w zakonie br. Walerian, odbyli razem nowicjat i złożyli profesję sympliczną 5 IX 1911 we Lwowie.

"6" Kolegami OMK z prowincji rumuńskiej OO. Franciszkanów byli: o. Petru Iosif Pal, o. József Fery, o. Dominic Neculăeş, o. Antoni Głowiński i o. Serafin Bejan.

"7" Polonia w Rumunii w tych latach liczyła ok. 50 tys. Osób (wg statystyki w Dziesięcioleciu Polski Odrodzonej, 832).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA