MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Roma - Pinacoteca Vaticana - La Vergine col Bambino Gesu (Sassoferrato).

Rzym, 10 XI 1912 1

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Najdroższa Mamo!

Już tydzień mija, jak przyjechaliśmy do Rzymu. Z podróży, która trwała 2 dni i 2 noce, byłoby bardzo dużo do opowiadania, bo co chwila inne otaczały nas okolice. Ale o tym może kiedyś, jeżeli Pan Bóg pozwoli, ustnie pomówimy. Teraz tylko donoszę, że nam tu bardzo dobrze. Prócz nas siedmiu 2 jest tu dziesięciu Polaków z Ameryki 3. Nasze Kolegium jest Międzynarodowe i naprawdę, bo jest tu prócz Polaków, 3 Włochów 4, 2 Węgrów 5, i Czech 6, i Kroat 7, i z wyspy Malty 8 i wielu Włochów 9. Najrozmaitsze też można tu słyszeć języki. Uczęszczamy tu na uniwersytet "Gregorianum" na filozofię tylko i matematykę już od poniedziałku (inne nauki są i w naszym kolegium). Byliśmy 3 razy w bazylice św. Piotra i wiele już ciekawych rzeczy widziałem.

Proszę szczególnie o modlitwę.

Zawsze kochający syn

br. Maksymilian


"1" Data stempla pocztowego.

"2" Zob. Pisma OMK I, 1 przyp. 3.

"3" Byli to klerycy - Amerykanie polskiego pochodzenia z prow. św. Antoniego (USA): Ambroży Chrzanowski (1910-1914), Piotr Hajna (1910-1914), Cyryl Kita (1912-1919), Jan Kurowski (1910-1913), Ignacy Kusz (1910-1914), Augustyn Maciejewski (1910-1914), Kamil Marosz (1912-1919), Benedykt Przemielewski (1907-1913), Karol Ratajczak (1910-1914), Grzegorz Zabłoński (1910-1914).
Uwaga: Liczby w nawiasie oznaczają lata pobytu w Międzynarodowy Kolegium Serafickim w Rzymie.

"4" Klerycy z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (USA): Cuthbert Dittmeier (1912-1915), Michael Frenke (1912-1915), Charles Neukirch (1912-1914)

"5" József Fery (1912-1915) i Albin Meszaros (1912-1915)

"6" Teodor Kalab (1909-1914)

"7" Właściwie było dwóch studentów z prow. jugosłowiańskiej (dalmackiej): Wawrzyniec Barić (1909-1913) i Roch Mijat (1909-1913).

"8" Gerard Levanzin (1906-1914)

"9" Byli to klerycy z różnych prowincji włoskich, m.in. z prow. padewskiej Bernardino Rizzi (1911-1914), z prow. rzymskiej Quirico Pignalberi (1911-1917), z prow. sycylijskiej Giuseppe Abate (1906-1913).
Sam OMK "ingressus 29 X 1912", "discessit 23 VII 1919" - według Elenchus Alumnorum Collegii Seraphici Internationalis de Urbe OFMConv, nr 277.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA