MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Pochwalony Jezus Chrystus

Droga Mamo!

Bóg zapłać przez Niepokalaną za liścik z życzeniami.

Kalendarze już wysłane i zapewne też doszły.

O. Alfons wraca w piątek 1.

U nas pracy moc.

Z internistami 2 (jest ich 33) razem już 104 dusze zamieszkują Niepokalanów. - Cześć Niepokalanej.

Wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

Niepokalanów, 16 X 1929

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Królowa Dziewic. - Wydawnictwo "MI" OO. Franciszkanów, B. Ser. 2. - Drukarnia "Czasu"

"1" O. Alfons Kolbe wrócił z pielgrzymki do Rzymu. O. Alfons wybrał się do Rzymu z pielgrzymką śląsko-częstochowską, która wyruszyła z Katowic 3 X 1929 trasą: Wenecja - Padwa - Rzym - Pompeja - Asyż - Florencja - Wiedeń. Dnia 9 X przyjął pielgrzymów na uroczystej audiencji papież Pius XI. Powrót do kraju nastąpił 16 X 1929 r.

O pielgrzymce napisał o. Alfons cykl artykułów pt. "Byłem i ja w Rzymie", RN 8 (1929) 366-369, RN 9 (1930) 8-10. 43-48, 71-74, 102-108, 135-144, 166-174, 235-237. 269-275, 301-304,331-334, 363-365. W 1929 Ojciec św. ogłosił nadzwyczajny jubileusz na 50-lecie swego kapłaństwa (20 XII 1879 - 20 XII 1929) i zaprosił pielgrzymów do Rzymu. Złoty jubileusz święceń kapłańskich papieża Piusa XI był uroczyście obchodzony także w różnych krajach świata.

"2" Internat (Małe Seminarium Misyjne) w Niepokalanowie otwarto we wrześniu 1929, na rozkaz prowincjała O. Kornela Czupryka. "Notatki" (pamiętnik) o. Alfonsa Kolbego, zeszyt piąty, s. 382, pod dniem 4 VI 1929 podają tekst polecenia o. prowincjała:

L.116/29
Kraków, 2 VI 1929
Kochany Ojcze Gwardianie!
W imię św. Posłuszeństwa, na chwałę wszechmogącego Boga, na cześć Niepokalanej Maryi i chlubę naszego Zakonu rozkazuję O. Gwardianowi założyć internat w ubogim naszym klasztorku w Niepokalanowie, na rok 1929/30. Internat rozpocznie swe istnienie od klasy IV gimn. typu humanistycznego. Chłopców należy przyjmować młodych, po skończonej kl. VII powszechnej lub III gimn. - Liczba ich nie przekroczy 50. Opłata miesięczna zł. 50. - Chłopcy mają mieć ze sobą: bieliznę, pościel, obuwie itp. (w ogłoszeniu można szczegółowo wyliczyć, ile czego mieć mają). - Podania petenci niech kierują do Niepokalanowa. - Warunki powyższe proszę odpowiednio zredagować i w moim imieniu ogłosić.
Deus vos benedicat Niech was Bóg błogosławi.
fr. Cornelius
prowincjał

Pierwszym rektorem był o. Alfons. Naukę rozpoczęło 55 chłopców (klasa IV typu humanistycznego). Cel: przygotowanie do pracy misyjnej w kraju i za granicą w duchu całkowitego oddania się Niepokalanej. Ogłoszenie o internacie, RN 8 (1929) 224, numer lipcowy; "Z rozkazu O. Prowincjała i z błogosławieństwem jego otwieramy od wakacji w Niepokalanowie Internat czyli Małe Seminarium dla młodzieży szkolnej, pragnącej poświęcić się pracy kapłańskiej i misyjnej w Zakonie OO. Franciszkanów".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA