MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo / "Rycerz Niepokalanej" / OO. Franciszkanie / Niepokalanów, poczta Teresin koło Sochaczewa / stacja kolejowa Szymanów / Nr konta PKO 150.283

Niepokalanów, 3 X 1929

Jezus MaryjaJózef

Mój Drogi!

Jeżeli szczerze pragniesz poświecić swoje życie służbie Bożej i pracować na cześć Niepokalanej Dziewicy w naszym Zakonie, wyrzekając się własnej woli i wszelkich uciech światowych przez dobrowolne ubóstwo, czystość dozgonną i zupełne posłuszeństwo przełożonym duchownym, to przyślij do nas swoje następujące papiery: 1) metrykę chrztu, 2) świadectwo zdrowia od lekarza świeże, 3) świadectwo moralności od księdza w zaklejonej kopercie, 4) własnoręczny opis swojego dotychczasowego życia z zaznaczeniem, czyś był w jakim Zakonie i wystąpiłeś 5) i jeżeli masz - świadectwa szkolne i fachowe.

Po wysłaniu papierów listem polecony czekaj na odpowiedź i módl się gorąco, by sprawa przyjęcia była załatwiona wedle woli Bożej i jak będzie najlepiej dla zbawienia Twej duszy. Staraj się to wszystko załatwić o ile możności - jak najprędzej.

Opiece Jezusa i Maryi Cię oddaję

O. Maksymilian M-a Kolbe 1
przełożony klasztoru


"1" Własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA