MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis.

Rzym, 1 II 1917

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Po wakacjach nic nie pisałem, ponieważ słyszałem, że poczta papieska (co do tej materii) jest zawieszona; ale niedawno temu dowiedziałem się, że to nie jest prawdą; dlatego więc spieszę z wykonaniem mego obowiązku.

Wakacje spędziłem w Rzymie. Podczas nich (20 września) objął urząd rektora w kolegium O. Ignudi. Szkołę rozpoczęliśmy zwykłym trybem 1. W dzień św. Stefana 2 obchodziliśmy solennie przeniesioną na dzień imienin 25 rocznicę pierwszej Mszy św. O. Rektora (chciał bowiem O. Rektor całkowicie ukryć tę rocznicę, ale mu się to nie udało, gdyż biskup z Biella 3, bawiąc w Rzymie, całą rzecz odkrył, zakomunikował przyjaciołom O. Rektora, a ci urządzili mu "festa" w kolegium). Z tej okazji a Ojciec św. przysłał czerwony ornat, (w którym też O. Rektor odprawił w tym dniu Mszę św.) i obraz (swoją fotografię) z następującym autografem umieszczonym pod fotografią: "Al carissimo Padre Stefano Ignudi Minorum Conventualium porgiamo affettuosi rallegramenti pel XXV anniversario della sua ordinazione sacerdotale, e di gran cuore gli impartiamo la benedizione apostolica come auspicio delle grazie celesti che per lui domandiamo a Dio. Dal Vaticano 21 Dicembre 1916 Benedictus PP XV." 4

Prócz tego przysłali życzenia listownie lub przez telegraf 4 kardynałowie: Merry del Val 5, Cagiano de Azevedo, van Rossum i Mistrangelo, wielu arcybiskupów, biskupów i innych dygnitarzy.

Na obiedzie byli obecni między innymi: marchese 6 Giovanni della Chipsa, brat Ojca św., Mons. Giuseppe Migone, Cameriere Segreto Partecipante dl Sua Santita 7 (który też asystował przy Mszy św. Ojcu Rektorowi i zanim przybył brat Ojca św., przeczytał życzenia tegoż Ojca św.).

Był to dzień rzeczywiście godny pamięci w historii naszego Zakonu.

Rok 1917 rozpocząłem ze szczególną łaską Bożą; miałem bowiem szczęście w sam dzień Nowego Roku być obecnym (wraz z innymi z kolegium) na prywatnej Mszy św. Ojca św. i przyjąć z Jego rąk Komunię św.

Z prośbą o błogosławieństwo i modlitwę

niegodny w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS Ucałowanie rąk Najprzewielebniejszemu O. Socjuszowi Generalnemu 8.


"1" O. Stefano Ignudi, wychowawca młodzieży zakonnej w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie przez lat 14, wpajał umiłowanie karności zakonnej, dziecięcą miłość do Stolicy Apostolskiej, silną wiarę i pragnienie zdrowej wiedzy - zob. Comm. Ord. 42 (1945) 155.
OMK rozpoczął w r. 1916/1917 drugi rok teologii. Przed rozpoczęciem nauki, dnia 16 VII 1916, otrzymał święcenia subdiakonatu.

"2" Dnia 26 XII przypada uroczystośś S. Stephani, czyli św. Stefana, obchodzona w Polsce jako uroczystość św. Szczepana.

"3" Biskupem w Biella od 1912 był Serafino Natale.

"4" W przekładzie polskim: "Najdroższemu Ojcu Stefano Ignudiemu z Zakonu OO. Franciszkanów przekazujemy serdeczne życzenia na 25-lecie Jego święceń kapłańskich i udzielamy Mu z całego serca Apostolskiego błogosławieństwa jako zapowiedzi łask niebieskich, o które dla Niego Boga prosimy. Z Watykanu, 21 grudnia 1916 roku. Benedykt XV Papież".

"5" Kardynał Rafaello Merry del Val był podówczas protektorem Zakonu OO. Franciszkanów (OFMConv).

"6" markiz

"7" tajny szambelan Jego Świątobliwości

"8" O. Peregryn Haczela przebywał wówczas w Polsce.
W liście znajduje się jeszcze dopisek o. Stefano Ignudiego: "I piu cordiali rispettosi saluti dall"antico Fra Stefano, che travede qui descritti i suoi miracoli... Preghi, preghi per me, rovinato di salute. Vale!"
W przekładzie polskim: "Najserdeczniejsze, pełne szacunku pozdrowienia od dawnego Fr. Stefano, który przegląda tutaj opisane cuda o sobie... Módl się, módl się za mnie, podupadłego na zdrowiu. Bądź zdrów!"

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA