MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo / "Rycerz Niepokalanej" / OO. Franciszkanie / Niepokalanów, poczta Teresin koło Sochaczewa / stacja kolejowa Szymanów / Nr konta PKO 150.283

Niepokalanów, 29 VI 1929

Niniejszym uprzejmie donosimy, że z powodu ociągania się z przyjazdem do Niepokalanowa odsyłamy przesłane nam uprzednio papiery uważając przyjęcie do Zakonu za niebyłe 1.

Niepokalanej polecam

O. Maksymilian M-a Kolbe 2
przełożony klasztoru


"1" Z powodu trudności, o których mowa w liście nr 177a, adresat Stanisław Janiec, późniejszy br. Maciej - po unieważnieniu pierwszego przyjęcia - zgłosił się powtórnie do zakonu, wyjaśniając przyczynę opóźnienia. Uzyskawszy przychylną odpowiedź, przybył do Niepokalanowa 11 II 1930.

"2" Własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA