MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo / "Rycerz Niepokalanej" /
OO. Franciszkanie / Niepokalanów, poczta Teresin Sochaczewski / Nr konta PKO 150.283 - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 16 V 1929


Przekład polski

Wielebny Ojcze,

Idąc za życzeniem wyrażonym w liście przesyłam obecnie teksty niektórych dokumentów, które mam pod ręką, inne mam zamiar przestać po otrzymaniu ich z siedzib Polski. Jak już przedtem zaznaczyłem, prawie wszyscy członkowie MI w Polsce i Polacy mieszkający poza granicami naszego kraju, przynależą do Niepokalanowa, który oprócz erekcji ma również prawomocną agregację potwierdzoną dokumentem Najprzewielebniejszego O. Generała 1 z dnia 22 października 1928 roku 2.

Z innych siedzib konwent grodzieński po dokonaniu erekcji i po uzyskaniu zgody biskupa 3 na agregację, otrzymał ją telegraficznie od Najprzewielebniejszego Ojca Generała i dotychczas oczekują tam dokumentu na piśmie. W Warszawie dokonano wszystkiego jak należy; w Gnieźnie również po załatwieniu erekcji ostatnio także starają się o agregację. Jedynie co do Poznania - nie wiem, czy pomyślano o agregacji. Przeto napiszę do nich.

Prócz wyżej wymienionych siedzib, inne w Polsce nie istnieją, ponieważ jak powiedziałem, prawie cała MI wśród Polaków gdziekolwiek są, uważa Niepokalanów za centralę i przez czasopismo "Rycerz Niepokalanej" utrzymuje jedność.

Co do aktu poświęcenia, trudno byłoby u nas nowy akt zastosować, bo chociaż obdarzony odpustami, to jednak 1) nie odpowiada celowi MI, 2) ani też nie ma tam słowa "Niepokalana", 3) zaczerpnięty został (dokładnie to zbadałem) z Sodalicji Mariańskiej Ojców Jezuitów, ułożony przez św. Franciszka Salezego 4. Oprócz tego aktu mają jeszcze inny, dobitniejszy, który wysuwają na pierwsze miejsce, (ułożony przez św. Jana Berchmansa 5) i przy zapisywaniu do Sodalicji zalecają odmawiać ten lub tamten do wyboru. Cóż powiemy Ojcom Jezuitom, jeśli chcieliby nam zarzucić, że wzięliśmy ich akt? Tak więc nie dokonamy zmiany aktu, ponieważ to nie należy do istoty.

Wszystkiego najlepszego od Niepokalanej.

Niegodny w świętym Ojcu Franciszku
br. Maksymilian MI


"1" o. Alfonso Orlich (Orlini)

"2" Odpis w zbiorze: Księga erekcji i agregacji kanonicznych MI w Polsce, AN.

"3" biskup Jerzy Matulewicz

"4" Oto akt poświęcenia św. Franciszka Salezego, podany w podręczniku pt. "Przewodnik Sodalicyi Maryańskich" zebrał i opracował ks. Henryk Haduch TJ Kraków l914, 63-64:
"Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, ja N. N., lubo najniegodniejszy Twej służby, wzruszony jednak przedziwną dobrocią Twoją i wiedziony pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię dzisiaj, wobec Anioła Stróża mego i całego Dworu niebieskiego za Panią, Orędowniczkę i Matkę i mocno postanawiam, że Ci odtąd zawsze służyć będę i, o ile w mej mocy będzie, starać się będę, by Ci wszyscy wiernie służyli. Proszę Cię więc i błagam, najlepsza Matko, przez krew Jezusa Chrystusa za mnie przelaną, byś mnie w poczet poddanych swoich i za wiernego sługę przyjąć raczyła. Bądź ze mną we wszystkich sprawach moich i wyjednaj mi łaskę, bym w słowach, uczynkach i myślach tak się zachował, żeby Twoich i Najświętszego Syna Twego oczu nigdy nie obrazić. Pamiętaj o mnie i nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci. Amen."

"5" Akt poświęcenia św. Jana Berchmansa, dz. przyt., 62-63:
"Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico, ja N. N. obieram Cię dzisiaj za Panią, Patronkę i Orędowniczkę moją, mocno postanawiając i przedsiębiorąc, że nigdy Cię nie opuszczę i nigdy nic przeciw Tobie nie powiem, nie uczynię i nie pozwolę, by inni cokolwiek czynili, co by czci Twojej uwłaczało. Błagam Cię więc, przyjmij mnie za wiernego sługę swego, bądź przy mnie we wszystkich sprawach moich i nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci mojej. Amen."

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA