MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.
Odp.: Lettere 1960,125

Niepokalanów, 29 IV 1929

Reverendo Padre,

Le invio le benedizioni dei Vescovi nell"originale; i polacchi del Collegio potranno tradurre in italiano o latino.

Annetto anche lo Statuto, che ho dimenticato nella precedente.

Vorrei indicare anche le condicioni "ad validitatem" del canone 723 e specialmente n. 3°.

Eravamo tanto lieti delle notizie dalla Sicilia. Evviva l"Immacolata.

Finisco, raccomandandomi alle preghiere affinché l"Immacolata voglia a dirigere tutta la sua MI come meglio piace a Lei.

Nel Santo Padre Francesco
fra Massimiliano M. Kolbe


Przekład polski

Przewielebny Ojcze,

Przesyłam Ojcu błogosławieństwo Biskupów w oryginale 1; Polacy z Kolegium mogą przetłumaczyć je na język włoski lub łaciński.

Załączam również statut, którego zapomniałem wysłać w poprzednim liście 2.

Chciałbym również zwrócić uwagę na warunki "do ważności" według kanonu 723, a szczególnie nru 3.

Ucieszyliśmy się bardzo wiadomościami z Sycylii 3. Niech żyje Niepokalana.

Kończę polecając się modlitwom, aby Niepokalana zechciała kierować całą swoją MI, jak się Jej najbardziej podoba.

W św. Ojcu Franciszku
br. Maksymilian M. Kolbe


"1" tj. błogosławieństwo biskupów polskich z okazji 5-lecia RN - zob. RN 6(1928)

"2" List z dnia 26 XII 1928 - zob. Pisma OMK I,l68.

"3" Comm. Ord. 26(1929) 9-13 zamieszcza sprawozdanie z prowincji sycylijskiej, skąd dowiadujemy się, że dnia 28 X 1920 odbyło się uroczyste poświęcenie odbudowanego od fundamentów, po kataklizmie trzęsienia ziemi 1908 roku, kościoła św. Juliana, a dnia 25 XI 1928 - kościoła św. Franciszka z Asyżu, połączone z przewiezieniem do Mesyny relikwii Świętego. Z tej okazji w kościele św. Franciszka wmurowano marmurową tablicę pamiątkową z napisem:

A TESTIMONIO PERENNE
DELLA GRATITUDINE
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
E DELLA CITTADINANZA MESSINESE
PER S. E. REV.MA MOMS. ANGELO PAINO
ARCIVESCOVO ED ARCHIMANDRITA
CUI
LA PIET? FILIALE ALLA VERGINE IMMACOLATA
ED IL CUORE PATERHO VERSO LA CITT? MARTIRE
DIEDERO L"ARDITA IDEA E L"OPEROSITA TENACE
PER RITORNARE A MESSINA
IN MEN DI DUE ANNI
QUESTO INSIGNE MONUMENTO
NELLE PROPORZIONI E NELLE LINEE
CHE LA FEDE E L"ARTE
DA SETTE SECOLI AVEAN FISSATO
E L"ALBA DOLORANTE DEL XXVIII DICEMBRE MCMVIII
AVEA PIANTO INESORABILMENTE DISIRUTTE
XXV NOV. MCMXXVIII

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA