MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (0FMConv) w Rzymie.
Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 23 IV 1929


Przekład polski

Wielebny Ojcze!

Również i teraz nie mogłem odpowiedzieć od razu na tak miły list z 26 III dotyczący MI. Ale u nas jest mnóstwo pracy i dlatego tak mało czasu, ponieważ każdego tygodnia przybywa około 1 000 - 2 000 nowych abonentów. Na miesiąc maryjny maj wydrukowaliśmy już 120 000 egzemplarzy "Rycerza Niepokalanej". - Niech żyje Niepokalana!

Cieszymy się bardzo, że również we Włoszech Niepokalana zdobywa tyle dusz, gdyż rzeczywiście nie ma większej chwały dla naszego Zakonu nad szerzenie czci Niepokalanej.

Jeżeli chodzi o statut 1, chciałbym jedynie zrobić kilka drobnych uwag.

1) Nie ma w nim żadnej wzmianki o Najświętszym Sercu Jezusa, o czym jednak jest w naszych dyplomikach w uwadze drugiej 2 i w akcie poświęcenia 3. To samo wyraża Cudowny Medalik, a mianowicie że motywem naszego działania jest miłość do Najświętszego Serca Jezusowego, tzn. miłość Boga. Na tym polega doskonałość i uświęcenie, do których chcemy pociągnąć wszystkich teraz i w przyszłości za pośrednictwem Niepokalanej i Jej kochającego Serca (jak na medaliku), ponieważ imię Maryi ściśle złączone jest z krzyżem Jezusa (jak na medaliku).

2) Pominięto, że wśród środków poleca się specjalnie rozdawanie Cudownego Medalika, co my praktykujemy i co praktykowaliśmy od początku (jak i akt ze wzmianką o Najświętszym Sercu Jezusa). Jest to zgodne z życzeniem Niepokalanej, wyrażonym w czasie objawienia medalika, gdy przyrzekła wiele łask dla tych wszystkich, którzy nosić będą ten medalik i którzy modlić się będą z ufnością. Dlatego też i nasza działalność za pośrednictwem "Rycerza" ma na celu wzbudzenie wielkiej ufności do Niepokalanej i przez ogłaszanie łask otrzymanych z Jej rąk. Tak spełnia się pierwsza strona medalika 4: biedni uciemiężeni w świecie przez zło, to jest zło moralne - jedyne rzeczywiste zło, które przedstawia starożytny wąż (wszystkie herezje i każda grzeszna skłonność – oto jego ciało - i masoneria, która kieruje całością - oto głowa), poruszeni ufnością do Niepokalanej, modlą się: "O Maryjo etc." (jak na medaliku) 5, a Ona wysyła promienie łask, które oświecają umysły i umacniają serca. I tak się sprawdza: "Ipsa conteret caput tuum" Rdz 5,15 6 i "Cunctas haereses (non haereticos) sola interemisti in universo mundo" 7.

Ludzie w ten sposób obdarowani kochają swą Dobrodziejkę i zaraz ich serca płoną miłością do Jezusa, Boga, uświęcają się. Widząc zaś innych niewolników grzechu nie mogą uczynić nic innego, jak zaciągnąć się w szeregi rycerzy Niepokalanej, aby jako narzędzia w Jej ręku zapewnić prawdziwe szczęście również współbraciom.

Stąd też u nas MI jest w silnej ofensywie. Nam nie wystarcza bronić religii, wychodzimy z twierdzy i ufając naszej Hetmance idziemy między nieprzyjaciół i łowimy serca 8, byle zdobyć dla Niepokalanej. I tak "Rycerza" czytają również niekatolicy i zdarzają się nawrócenia. Każde serce, które bije i bić będzie do końca świata na ziemi, musi być zdobyczą Niepokalanej. I to możliwie jak najprędzej. Oto nasz cel.

3) W artykule 3 w akcie: "O Maryjo itd." - pominięto słowa "et commendatis tibi" 9, chociaż znajdują się one w "Commentarium" (r. 1927 s. 147). U nas także na zebraniach podaje się różne intencje, a w "Rycerzu Niepokalanej" drukuje się intencje, to jest różne prośby do Niepokalanej. Nadsyłane do nas podziękowania za otrzymane łaski publikuje się i w ten sposób wzrasta ufność do Niepokalanej również wśród osób wrogich religii.

4) W rozdziale II artykuł 5 może dobrze byłoby zaznaczyć, że trzeba zastanowić się (np. specjalnie na zebraniach zelatorów), jak postępować w różnych okolicznościach i miejscach, by zdobyć jak najwięcej serc dla Niepokalanej (ale zresztą nie wiem).

5) Rozdział III artykuł 4 mówi, że tam gdzie nie ma MI erygowanej kanonicznie, członkowie mają wysłać spis nazwisk za pośrednictwem zelatorów do Rzymu. - Wydaje mi się, że wystarczyłoby wysłać spis do jakiejś filii i w ten sposób korzystać z odpustów.

6) Rozdział III artykuł 5 mówi, że jest "konieczna zgoda ordynariusza" na erekcję, ale kto eryguje? Gdzie jest przywilej apostolski? (kan. 686 § 2). Jeżeli uzyskano taki przywilej, trzeba dodać do spisu odpustów również nasze "communicabiles" 10 (kan. 713). - W Polsce erekcji dokonywał ordynariusz i jak gdyby przywilej ten nie istniał.

Oto drobne uwagi. Na razie przesyłam tyle. Jutro lub w najbliższych dniach prześlę błogosławieństwa udzielone "Rycerzowi" z okazji pierwszego pięciolecia istnienia. Jak już pisałem, u nas siedziby erygowane są nieliczne. Wszystko koncentruje się w Niepokalanowie - mamy około 125 000 członków.

Tymczasem polecam się modlitwom do Niepokalanej

najniższy w św. O. Franciszku
br. Maksymilian Ma Kolbe

PS – Załączniki:

1) dyplomik polski 11; taki sam był również na początku w Rzymie;

2) tekst naszego dyplomika po łacinie;

3) 3 fotografie z Niepokalanowa.

Zapomniałem już języka włoskiego - dlatego tyle błędów - no cóż zrobić?.


"1" Statut MI, zawierający się co do istoty w krótkim programie MI, przedstawionym przez OMK na zebraniu pierwszych członków stowarzyszenia w wigilię 17 X 1917 i zatwierdzony 2 I 1922 przez Wikariat Rzymu (kard. Basilio Pompilj), został uzupełniony staraniem Prymarii MI (asystenta kościelnego MI, o. Francesco Bonfante) w latach 1928-1929 i przejrzany przez o. Stefano Ignudiego, a następnie opublikowany w apendyksie do "Manuale dei devoti dell"Immacolata", Roma 1930, 544-550. W 25-lecie istnienia, statut MI został dostosowany do potrzeb naszych czasów przez o. generała zakonu Bedę Hessa i zatwierdzony przez Wikariusza Rzymu, kard. Francesco Marchetti-Selvaggianiego, 24 III 1942, - zob. Comm. Ord. 39(1942) 168-175 - zaś "Norme Direttive di Organizzazione e di Azione delia Pia Unione "«Milizia di Maria Immacolata»", zredagowane przez Dyrekcję Generalną MI, zostały zatwierdzone przez najwyższego moderatora, generała zakonu o. B. Hessa 8 IX 1945 - zob. Comm Ord. 48(1951) 25 oraz "Statuto e Norme Direttive di Organizzazione e di Azione della Pia Unione «Milizia di Maria Immacolata»", Padova 1946. 8 i 34.

"2" Uwaga druga "Dyplomika Milicji Niepokalanej" brzmi: Nic nie obowiązuje pod grzechem, choćby najmniejszym; miłość ku Przenajśw. Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

"3" Akt poświęcenia się Najśw. Maryi Pannie Niepokalanej, podany w dyplomiku MI zawiera m. in. te słowa: "O Niepokalana ... użyj ... mnie całego ... do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najśw. Serca Jezusowego ...."

"4" W oryg.: odręczny rysunek odwrotnej strony Cudownego Medalika.

"5" W oryg.: odręczny rysunek pierwszej strony Cudownego Medalika. Pełny napis brzmi: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

"6" Ona zetrze głowę twoją

"7" Wszystkie herezje sama zniszczyłaś na całym świecie - oficjum o NMP.

"8" OMK nazywany był rzeczywiście "sprytnym łowcą dusz" - zob. zeznanie s. Modesty Michniewskiej sercanki z 2 IV 1954.

"9" i za poleconych Tobie

"10" odpusty, która nogą być udzielane innym

"11" dyplomik członkowski Rycerstwa Niepokalanej

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA