MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: rkps AN. Zob.: O. Alfons Kolbe "Notatki", zeszyt piąty, 367.
List na blankiecie z nadrukiem: Wydawnictwo / "Rycerza Niepokalanej" / OO. Franciszkanie / Niepokalanów / poczta Teresin Sochaczewski / Stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 19 III 1929

Ekscelencjo

Panie Marszałku!

Z okazji Imienin Waszej Ekscelencji, my zakonnicy franciszkanie, pracujący nad wydawaniem miesięcznika "Rycerz Niepokalanej", który rozchodząc się w 100 000 egzemplarzy podbija serca polskie Niepokalanej, ślemy niniejszym serdeczne życzenia opieki Niepokalanej nad Waszą Ekscelencją zawsze i wszędzie - i w tej intencji Ojcowie we Mszy świętej dzisiejszej załączyli specjalne "Memento", a Bracia w liczbie 45 przyjęli Komunię świętą 1.

Przełożony Klasztoru
O. Maksymilian Kolbe

"1" Dnia 17 V 1929 nadeszła odpowiedź marszałka na życzenia imieninowe następującej treści: "Sekretariat Osobisty Ministra Spraw Wojskowych L. 7872 / S. O., Warszawa, dnia 11 maja 1929. Pan Marszałek Piłsudski polecił mi złożyć klasztorowi OO. Franciszkanów w Niepokalanowie serdeczne podziękowanie za pamięć o jego imieninach. Kazimierz Ułakunow, Sekretariat Osobisty. Przewielebny Ks. Przełożony O. Maksymilian Kolbe, Niepokalanów p. Teresin Soch. - zob.: O. Alfons Kolbe "Notatki" (pamiętnik), zeszyt piąty, 366.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA