MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo / "Rycerz Niepokalanej" / OO. Franciszkanie / Niepokalanów, poczta Teresin Sochaozewski / Nr konta PKO 150.283. Na drugiej karcie ten sam nadruk, z tą różnicą, że zamiast; poczta Teresin Sochaczewski / - figuruje: poczta Teresin k. Sochaczewa / oraz dodano: stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 6 II 1929

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Bracia: Manswet (Marczewski), Augustyn (Kisielewski) i Chryzostom (Ławrynowicz) złożyli śluby dnia trzeciego bm.

Przesyłam formularze o "litterae testimoniales" 1 dla kończących oblaturę 8 III braci: 1) Celestyna (Moszyńskiego), 2) Romualda (Mrozińskiego), 3 Adama (Szubartowskiego), 4) Fryderyka (Mądrzyckiego) i 5) Grzegorza (Sirego).

Jak z obłóczynami? Wedle polecenia z 26 XII przygotowałem aspirantów do obłóczyn na 2 lutego, tymczasem mimo listu i telegramu aspiranci po trzydniowych rekolekcjach nie doczekali się tego szczęścia i jeszcze czekają. Dnia dziesiątego, skończy 3 miesiące jeszcze jeden Gielarek Ignacy.

Przyjąłem (odpowiedź przychylna listownie) i dwóch zamiast ubyłych i dwóch pozwolonych listem z 11 I i owych pięciu. Jeszcze z nich nikt nie przyjechał, ale wobec obecnego nakładu 2 dla spokojnej pracy bez zarywania wieczorów i pędzenia trzeba by po jednemu w administracji do każdych 10 000 nakładu: więc dziesięciu, 1 kierownik administracji, więc jedenastu; po jednym do wysyłalni na każde 20 000, więc pięciu (razem 16), Do a zecerni ze stereotypią chód sześciu (razem 22); do maszyn dużych po dwóch (w drukarni w Warszawie jest po trzech, choć bieg mniejszy o 30 proc.) razem 4 x 2 = 8, a pedałówka jeden i kierownik dziesiąty (razem 32); do introligatorni: dwóch do spinaczki, dwóch do falcówki, jeden do noża, więc pięciu (razem 37); do motoru i warsztatów - ponieważ kupuje się stare graty byle tanie i trzeba naprawiać - co najmniej trzech (razem 40). Do budowy choćby dwunastu, boć od najniższych robót (noszenie materiałów) do najwyższych robimy sami; do stolarni - by nadążyć i drzwi, i okna i urządzenia -z pięciu (razem 57). Do pomocy w dyrekcji jeden, w redakcji jeden, zakrystian i furtian w jednej osobie jeden - robi też paski - (razem 60). Jeżeli dodamy jednego na czterech do spraw żywnościowych i odzieżowych, t. ogród, kwesta, spiżarka, kuchnia, kredens i krawczarnia, pralnia, szewczarnia - będzie piętnastu (razem 75). W innych konwentach do tych utrzymaniowych prac jest stosunkowo więcej. W to nie wliczyłem jeżdżących z drukarni z kilku, a także trzeba by coś dodać na ewentualne wypadki choroby i możność usuwania nieodpowiednich, bo jak każdy konieczny, to trudno kogo tknąć, choćby zakonność była nieszczególna. Niech już sam N. O. Prowincjał doda, ilu trzeba by z tych trzech ostatnich względów. Wtedy zdaje się, że można by spokojnie bez nerwów, pędzenia, zarywania medytacji i rekreacji i snu pracować, a przy tym wszystko byłoby zrobione lepiej i bardziej po zakonnemu. Teraz nawet podwójnych okien zrobić nie można było, ani najprymitywniejszych urządzeń, tak że bracia nawet myją się mając miednice na podłodze. Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian

PS - Chcę tylko tego b, czego sobie Niepokalana życzy, lecz zdaje mi się, że jak przy początkach "Rycerza" O. Prowincjał śp. O. Alojzy pytał, jak to będzie możliwe zacząć, kiedy pieniędzy nie ma, jakoś powiedziało mi się: "Niech tylko O. Prowincjał pozwoli, a pieniądze się znajdą", tak i teraz chciałbym to samo powtórzyć: pracy jest dużo, powołań nie brakuje, niech więc tylko O. Prowincjał przetnie te więzy krępujące teraz rozwój Wydawnictwa i pozwoli przyjmować, a wszystkie trudności jakiejkolwiek natury się rozwiążą, bo teraz ciężko, a nawet może bardzo ciężko. Wszystko rozbija się o brak rąk do pracy, a można by tyle rzeczy wydawać i szerzyć.

A także i sprawie Milicji trzeba by poświęcić trochę więcej sił, bo nawet w tych dniach rektor Seminarium Duchownego w Poznaniu 3 prosił dla kończących kursa praktyczne o ustawy (dyplomy) Milicji 100 egz., bo im poleca zakładanie Milicji. Gdy będzie odpowiednia ilość braci, dużo utrapień i kłopotów z głowy mi spadnie i będę miał więcej czasu na wszystko i tyle spraw inni pozałatwiają, do których nie potrzeba święceń kapłańskich, ani wykształcenia teologicznego.

Więc, jak powtarzam, chcę tylko Woli c Niepokalanej, ale jeżeliby N. O. Prowincjał pozwolił, to prosiłbym o zezwolenie na: 1) ogłoszenie powtórne w "Rycerzu", że się przyjmuje i 2) przyjmowanie wszystkich mających powołanie, bez względu na fach lub nie 4, miejsce u nas itp.

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Świadectwo moralności wymagane przed święceniami i przed złożeniem profesji zakonnej.

"2" Zob. Pisma OMK I, l67 przyp. 5.

"3" Rektorem Seminarium Duchownego w Poznaniu w latach 1928-1935 był ks. Kazimierz Bolewski, dr teologii, prof. zwyczajny teologii pastoralnej i moralnej praktycznej.

"4" tzn. posiadających fach lub nie. - Zezwolenie o. prowincjała zostało udzielone 22 VIII 1929. Pod tą datą notuje w pamiętniku OMK: "Przyjechał N. O. Prowincjał ... i pozwolił przejmować na braci bez ograniczenia cyfry wedle roztropności i o ile miejsca starczy" (Pisma OMK V, 866 K). Według Konstytucji Urbańskich, wówczas obowiązujących (Rozdz. II, tytuł 10) kandydat na brata powinien mieć 21 lat życia. Ograniczano również liczbę do dwóch jedynie kandydatów do danego klasztoru, względnie w razie potrzeby więcej. W Polsce prowincjał mógł dyspensować od tego ograniczenia.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA