MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo / "Rycerz Niepokalanej" / OO. Franciszkanie / Niepokalanów, poczta Teresin koło
Sochaczewa / stacja kolejowa Szymanów. Nr konta PKO 150.283

Niepokalanów, 28 I 1929

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Przesyłam świadectwo balotacyjne.

Maszynę drukarską płaską znaleźliśmy w Warszawie i kupili. Grat to, ale 7 500 zł warta, bo nowa kosztuje 56 000 zł. W tym tygodniu jeszcze się ją przewiezie i zaraz rozpocznie dodrukowanie kalendarza, bo wyczerpany, a zamówienia z wpłatami z góry molestują, maszyny zaś dopiero co ukończyły "Rycerza" lutowego i już marcowy zaraz ruszy, gdyż jednak nakład wzrósł do 100 000 egz. - Cześć Niepokalanej.

Tylko jeszcze motorek do tej maszyny się dokupi. Z prośbą o serafickie błogosławieństwo 1

br. Maksymilian


"1" Na odwrocie listu znajduje się odręczna odpowiedź prowincjała o. Kornela Czupryka:
"Kochany Ojcze Gwardianie!
Dopuszczam do złożenia ślubów prostych braci: Mansweta, Augustyna i Chryzostoma. Br. Florian Szewczyk otrzymał Litterae testimoniales. Może rozpocząć nowicjat. Bracia mający otrzymać habity zakonne otrzymają imiona: Wincenty, Norbert, Tytus.
Niech O. Gwardian uważa, by wypłacając jedne długi nie wpadł w drugie.
Cieszę się, że Wydawnictwo w tym roku tak bardzo wzrosło. Do Warszawy przyjadę 12 bm.
Błogosławieństwo Boże niech będzie z Wami zawsze.
fr. Cornelius
Prowincjał
Lwów, 6 II 1929"

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA