MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo / "Rycerz Niepokalanej" / OO. franciszkanie / Niepokalanów, poczta Teresin koło Sochaczewa / stacja kolejowa Szymanów. Nr konta PKO 150.283. Na drugiej karcie ten sam nadruk,
z tą różnicą, że zamiast: poczta Teresin koło Sochaczewa – figuruje: poczta Teresin Sochaczewski.

Niepokalanów, 21 XII 1928

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Br. Ksawery pojechał 1, a br. Karol 2 dzisiaj się wybiera.

Czy na Nowy Rok mogą otrzymać habit aspiranci: 1) Kozielczyk Feliks (wstąpił 19 IX) i 2) Ciach Kazimierz (wstąpił 22 IX)? Skończą też 3 miesiące w Nowy Rok aspiranci: 1) Pyszko Kazimierz (26 IX) pięknie kaligrafujący i 2) Hakało Mikołaj (29 IX) umiejący a haftować, ale już "to nie to". Nie ma już tego ideału i zapału. Widać, że nie czytali i nie rozważyli "wezwania" w numerze majowym (str. 148) 3 i przyszli jako bardzo poczciwi do Zakonu, do franciszkanów, nie reflektując może na placówkę o zabarwieniu trochę heroicznym, jaką jest i musi być Niepokalanów, jeżeli chce naprawdę osiągnąć swój cel tj. nie tylko bronić wiary, przyczyniać się do zbawienia dusz, ale w brawurowym ataku, nie pamiętając zupełnie o sobie, zdobywać dla Niepokalanej duszę po duszy, placówkę po placówce, zatknąć jej sztandary na wydawnictwach dzienników, prasy periodycznej i nieperiodycznej, agencjach prasowych, antenach radiowych, pałacach sztuki, literatury, teatrach, kinach, sejmach i senatach, słowa wszędzie po całym świecie, i dopilnować, by nikt nigdy nie zdołał tych sztandarów usunąć. Wtedy padną socjalizmy, komunizmy, herezje, ateizmy, masonerie i wszystkie inne podobne z grzechów płynące głupstwa. - Ale to jest naprawdę misja i wedle Reguły 4 nie każdy jest do niej obowiązany ani też powołany, chociaż skądinąd mógłby być zakonnikiem bez zarzutu.

Tak sobie wyobrażam Niepokalanów, może to i przesada, ale zdaje mi się, że bez tego nadzwyczajnego ideału misyjnego Niepokalanów nie ma racji bytu i zjechałby do zwyczajnych placówek zakonno-prasowych jak np.: OO. Jezuitów, lub tylu innych zakonów, których pisemka nie mają zbytnich aspiracji, a w najlepszym razie mają służyć za źródło dochodu na najszlachetniejsze zresztą cele.

A oni z "Rycerza" nie przyszli, ale zwyczajnie do Zakonu się zgłosili. Więc chociaż poczciwi, to jednak zdaje mi się, że z czasem poproszą, by dostali się we właściwe miejsce, tj. do innego konwentu. Sam się boję, bym nie wyglądał tu na stronniczego.

Dynamo za 1 800 zł kupione. Z długów zapłacono 5 000 zł ? conto za rotacyjną i resztę 2 600 zł z czymś za motor. Akumulatory przyszły i dziś się zwożą.

Od stycznia nakład "Rycerza" będzie wynosił 100 000 egz., gdyż czytelników przybywa i mamy nadzieję, że w ciągu roku ich liczba do tej cyfry dojdzie 5, zwłaszcza że po profesji będą mogli bracia w sprawach prenumeraty i jeździć, a każdy chce od stycznia, jeżeli zaprenumeruje. Cześć Niepokalanej za te pierwsze sto tysięcy.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Spieszę, by odpowiedź obłóczynowa zdążyć mogła, a tu na pocztę pilno.


"1" przeniesiony do klasztoru we Lwowie

"2" przeniesiony do klasztoru w Kalwarii Pacławskiej

"3" Wezwanie w majowym numerze RN 7(1928) 148, zaczynające się od słów: "Drogi młodzieńcze!" - zachęca do wstępowania do Niepokalanowa na braci zakonnych młodzieńców z powołaniem, przestrzegając ich jednak przed złudzeniami. Tu bowiem wymaga się niepodzielnego i na zawsze poświęcenia się Niepokalanej w modlitwie, pracy i cierpieniu poprzez śluby zakonne.

"4" Zob. rozdz. XII reguły św. Franciszka z Asyżu.

"5" Nakład RN w 1929 wynosił: w styczniu 90 tys., luty-kwiecień do 100 tys., maj-listopad ok. 121 tys., grudzień 151 tys. egz.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA