MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: rkps AN. Zob.: o. Alfons Kolbe "Notatki" (Pamiętnik), zeszyt piąty, 240.

Niepokalanów, 2 XII 1928 1

Telegram

Czy dyspensa przyszła? 2 Czy depeszować do Rzymu? Kiedy Ojca Prowincjała oczekiwać?

Maksymilian


"1" Telegram zanotowany przez o. Alfonsa w pamiętniku pod datą 2 XII 1928, został tegoż dnia wysłany do prowincjałatu we Lwowie.

"2" Chodzi o sanację nowicjatu, rozpoczętego faktycznie już 8 XII 1927 (... Minister Provincialis ... eamque novam domum in Niepokalanów ut domum Novitiatus a S. Sede canonice institutam declarasse: hinc fratres laici ad Novitiatum recepti fuere - Comm. Ord. 25(1928) 275), ale kanonicznie ustanowionego dopiero 21 VII 1928 (reskrypt Kongregacji dla Spraw Zakonnych 11 VII 1928, dekret Delegata Generalnego 21 VII 1928).
Bracia (według powołania): Ewaryst Biegas, Hilary Łysakowski, Zenon Żebrowski, Salezy Mikołajczyk, Karol Kowalski, Elzear Żuchowski, Ksawery Jelasiewicz, Seweryn Dagis złożyli śluby 15 XII 1928 podczas Mszy św. na ręce o. prowincjała Kornela Czupryka o godz. 7.30 rano. O. Alfons dodaje w pamiętniku pod dniem profesji: "Przemowa ładna na temat onych trzech monet, jakie św. o. Franciszek wydobył z zanadrza."

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA