MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 29 XI 1928

Do
Prześwietnej Kurii Metropolitalnej
w Warszawie

Niżej podpisany gwardian klasztoru OO. Franciszkanów w Niepokalanowie uprasza najpokorniej Prześwietną Kurię o łaskawe zezwolenie na odprawianie nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Nowenna ta odprawiać się będzie wieczorem.

O. Maksymilian M-a Kolbe 1
gwardian klasztoru

Pieczęć okrągła z napisem: "Sigillum Oonventus Fratrum Minorum S. Francisci Conv. Immaculatae Conceptionis BMV in Niepokalanów". Centralne miejsce pieczęci zajmuje postać Niepokalanej; po obu jej stronach inicjały MI.


"1" Własnoręczny podpis. - Na oryginale nota registratury: Curia Metropolitana Varsav. Nr 6221 Praes. 29 XI 1928, oraz adnotacja: Br. m lekcja niepewna, Iuxta preces 29 XI 1928 St. Gall. Pieczęć okrągła z napisem: "Curia Archiepiscopalis Varsaviensis". W środku pieczęci herb kard. A. Kakowskiego.
Była to pierwsza uroczysta nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia (6 XII 1928) w Niepokalanowie. Do tej uroczystości klasztor przygotował się 8~dniowymi rekolekcjami. Nauki głosił o. Józef Palewski, redemptorysta. On również głosił nauki rekolekcyjne w r. 1927.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA