MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: rkps AN. Zob.: O. Alfons Kolbe „Notatki” (Pamiętnik), zeszyt piąty, 183-184.

Niepokalanów. 4 X 1928 1

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Z okazji czterechsetlecia Zakonu 2, opartego ściśle na wzniosłych i żywotnych ideałach św. O. Naszego Franciszka, przesyłamy ze skromnej placówki naszej najserdeczniejsze życzenia, by te ideały w Zakonie zawsze żyły i rodziły coraz i coraz obfitsze owoce.

Z bratnim pozdrowieniem

O. Maksymilian Kolbe i pracownicy Wydawnictwa


"1" O. Alfons podaje ten list w swych pamiętnikach pod powyższą datą. List był doręczony tego samego dnia przez specjalnego posłańca i wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjąć powyższą datę.

"2" Zakon OO. Kapucynów powstał w 1528. OO. Kapucyni obchodzili jubileusz 400-lecia zakonu w 1928. Z tej okazji papież Pius XI wydał list apostolski 23 VI 1928 - zob. AAS 20(1920) 252, Comm. Ord. 25(1928) 248-250 - a kardynał Aleksander Kakowski, arcybiskup warszawski, wystosował do o. Daniela Huijsmansa, prowincjała prow. warszawskiej OO. Kapucynów, list okolicznościowy. Oba te dokumenty opublikowała "Rodzina Seraficka" 19(1928) 289-293 w numerze październikowym, o czym w Niepokalanowie dobrze wiedziano, gdyż redakcja RN otrzymywała wspomniany miesięcznik kapucyński, wychodzący od 1910 r., przeznaczony dla tercjarzy.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA