MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp. ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 624.

Niepokalanów, 1 X 1928

Przewielebny Ojcze Gwardianie,

Otrzymałem z Prokury Generalnej Misji z Rzynu wraz z drukiem w sprawie kwesty na misje w dzień 4 października list następujący:

Carissime Pater! 1

Iam missae sunt istae epistolae ad tuum P. Provincialem ut eas dirigat ad omnes conentus Provinciae.

Mitto etiam tibi ut et tu adlabores pro hac re, quae tibi maxime pertinet uti Delegato provinciali. Faveas soribere tuis Delegatis Localibus ut valde adlaborant pro felici exitu; debet esse ati specimen activitatis missionariae in singulis provinciis.

Cum fraternis salutationibus

tuus confrater

P. Antonius Rocchetti Minorum Conventualium

Poproszę więc o przesłanie kwoty wówczas zebranej na załączonym czeku do Sekretariatu Centralnego do Niepokalanowa.

br. Maksymilian M-a Kolbe
delegat prowinojalny 2

Rozesłano 1 X 1926 delegatom Prowincji (prócz Lwowa).


"1" W przekładzie polskim
Drogi Ojcze!
Już wysłano owe listy do Twego O. Prowincjała O. Kornela Czupryka, aby je skierował do wszystkich klasztorów Prowincji.
Posyłam także Tobie, abyś i Ty również pracował w tym, co szczególnie do Ciebie jako Delegata prowincjalnego należy. Racz napisać do swoich miejscowych Delegatów, żeby bardzo współpracowali dla osiągnięcia szczęśliwego wyniku. Niech Wasze dzieło będzie wzorem pracy misyjnej dla wszystkich Prowincji.
Z bratnim pozdrowieniem
Twój współbrat
O. Antonio Rocchetti
franciszkanin

"2" Zob. Pisma OMK I, 142 uw. 5.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA