MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo / "Rycerz Niepokalanej" / OO. Franciszkanie / Niepokalanów, poczta Teresin koło Sochaczewa / Nr konta PKO 150.283

Niepokalanów, 30 V 1928

Przewielebny Księże Proboszczu!

Kartkę Ks. Proboszcza z dnia 21 V w sprawie przyjęcia do Zakonu 16-letniego chłopca 1 N. O. Prowincjał 2 skierował do Niepokalanowa, gdzie przyjmuje się wyłącznie na braci zakonnych (nie na księży) 3. - Poproszę więc o łaskawe nadesłanie przepisanych ustawami i zwyczajem papierów tj.: 1) świadectwa metrycznego, 2) świadectwa moralności (od Ks. Proboszcza) i 3) świadectwa lekarskiego. W tym wypadku szczególnie o to ostatnie chodzi. Po otrzymaniu zwłaszcza tego ostatniego papieru będzie on mógł być przyjęty, o ile posiada zupełne zdrowie.

Z uszanowaniem

O. Maksymilian M-a Kolbe
przełożony klasztoru


"1" W tym czasie przyjęto wielu młodzieńców, urodzonych w 1912, więc nie da się ustalić, o kogo chodzi.

"2" O. Kornel Czupryk

"3" Małe Seminarium Misyjne w Niepokalanowie, przyjmujące kandydatów na kapłanów-franciszkanów, zostało założone w 1929. O uroczystości 40-lecia zakładu zob. art. o. Romana Soczewki pt. „Szkoła O. Kolbego" w: „Przewodnik Katolicki" 74 (1969) 464.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA