MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo / "Rycerza Niepokalanej" / OO. Franciszkanie / Niepokalanów, poczta Teresin Sochaczewski / Nr konta PKO 150.283

Niepokalanów, l6 IV 1928

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na list z dnia 10 bm. w sprawie przyjęcia do Zakonu uprzejmie donosimy, że tu w Niepokalanowie przyjmuje się tylko na braci zakonnych. Bracia poświęcają życie swe Niepokalanej w najrozmaitszych zajęciach przy Wydawnictwie jako to - oprócz obsługi domu - w administracji, zecerni, drukarni, introligatorni, elektrowni itp. Jeżeli Pan pragnie życie swe Niepokalanej poświęcić, to proszę przesłać następujące papiery: 1) świadectwo metryczne (wyciąg), 2) świadectwo lekarskie, 3) świadectwo moralności od księdza i 4) świadectwa (lub odpisy świadectw) szkolnych czy wojskowych.

Polecając Niepokalanej pozostaje

O. Maksymilian M-a Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA