MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadrukiem: Wydawnictwo / "Rycerza Niepokalanej" / OO. Franciszkanie / Niepokalanów, poczta Teresin Sochaczewski / Nr konta PKO 150.283

Niepokalanów, 10 IV 1928

Wielmożny Panie!

Medalik żądany załączam w liście. Co do wstąpienia na brata zakonnego, to nie ma oznaczonych klas gimnazjalnych czy powszechnej szkoły; większą uwagę zwraca się na rzemiosło jakie. Ale u nas w Niepokalanowie jest taka różnorodność zajęć, że tak ci, co posiadają wiedzę teoretyczną jak i praktycznie wyszkoleni, albo przynajmniej mogący się wyuczyć jakiej pracy, miejsce znaleźć mogą. Przede wszystkim jednak wymaga się szczerej chęci poświęcenia się P. Bogu i Matce Najświętszej Niepokalanej. Jeżeli więc Pan zamyśla naprawdę poświęcić życie Bogu, to proszę naprzód przesłać do nas do Niepokalanowa następujące papiery: 1) świadectwo metryczne (wyciąg), 2) świadectwo zdrowia (od lekarza), 3) świadectwo moralności (od ks. proboszcza w zamkniętej kopercie) i 4) ewentualne inne odpisy świadectw szkolnych czy rzemieślniczych. Na podstawie tych świadectw nastąpi odpowiedź ostateczna w sprawie przyjęcia do naszego Zakonu. Tymczasem zaś modlić się do Niepokalanej, by sama raczyła wszystkim pokierować wedle swej Woli.

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian M-a Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA