MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 8 III 1928 1

Przewielebny Ojcze Gwardianie!

Ponieważ O. Prokurator Generalny 2 żąda ode mnie, jako od delegata prowincjalnego 3, sprawozdania ze stanu i działalności franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej za rok ubiegły, poproszę o łaskawe przesłanie: 1) wiadomości o stanie liczebnym członków i działalności; 2) opisu członków tak dorosłych jak dzieci, celem przesłania w myśl Statutu na Grób św. O. Franciszka 4 względnie św. Antoniego; 3) poglądu własnego na sprawę FKM w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, czy dla żywotności akcji nie byłoby wskazane, by nasza prowincja polska, idąc za dawną tradycją, wskazaniem Reguły i przykładem tylu. innych zakonów, jak bernardyni, kapucyni, jezuici itd., stworzyła własne misje 5 zależne od Prowincji i skierowała akcję na wschód.

br. Maksymilian M-a Kolbe delegat prowincjalny


"1" Data i podpis własnoręczne

"2" o. Francesco Saverio d"Ambrosio

"3" OMK został mianowany przez władze zakonne delegatem prowincjalnym dla spraw Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej w 1926 r. - Zob. Comm. Ord. 23 (1926) 53.

"4" Na zakończenie uroczystości jubileuszowych ku czci św. Franciszka z Asyżu rząd włoski zwrócił 3 l 1927 OO. Franciszkanom historyczny klasztor w Asyżu, Sacro Convento. W 1866, podczas wydziedziczania klasztorów, przeszedł on na własność państwa i został zamieniony na zakład wychowawczy. - Zob. Album Generale OFMConv. 1960, 22; RNł 6 (1927) 376 (o. Alfonso Orlich (Orlini), generał: Litterae circulares de recuperando Sacro Conventu Assisiensi, 15 XII 1925, Comm. Ord. 23 (1926) 18-20; Litterae circulares de recuperato Sacro Conventu Assisiensi, 11 X 1927, Comn. Ord. 24 (1927) 276-278.

"5" Dojrzewa w umyśle OMK myśl założenia własnych misji zagranicznych.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA