MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AN. Zob.: Z milicyjnej niwy, ms, Niepokalanów 1947, 649-650.

Niepokalanów, 9 II 1928

Do
Pana Wojewody w Warszawie
w sprawie klasztoru OO. Franciszkanów
w Niepokalanowie i wydawnictwa
"Rycerz Niepokalanej" w nim istniejącego

Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie (poczta Teresin Sochaczewski) uprasza niniejszym o łaskawe ustalenie charakteru naszej pracy wydawniczej jako zakonnej i duszpastersko-religijnej i spowodowania wycofania pisma wojewódzkiego L.PH. 223/1 z dnia 13 stycznia 1928 roku, doręczonego nam przez Starostwo dnia 3 lutego br. a zmierzającego do przekształcenia placówki naszej religijnej na zakład przemysłowy 1, gdyż:

1) Nie mamy zamiaru prowadzić zakładu przemysłowego; nie byłoby to zgodne z duchem zakonnym w ogóle, a osobliwie z duchem naszego franciszkańskiego zakonu, który z założenia swego na ubóstwie i ufności w Opatrzność się opiera.

2) Celem naszej pracy, nawet prasowej, w Niepokalanowie jest jedynie szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, co uważamy za skuteczne lekarstwo przeciw szerzącej się dziś zastraszająco zarazie niemoralności prywatnej i publicznej;

- nigdy zaś celem naszym nie był ani będzie zarobek, lub zarobkowe przedsiębiorstwo. Dowodem: choćby już ta niezwykle niska cena wydawanego przez nas miesięcznika "Rycerz Niepokalanej" 15 groszy egzemplarz o 32 stronach z kolorową okładką, rocznie zaś 1,50 zł. A nawet i tej drobnej kwoty nie uważamy za cenę, gdyż w pracy naszej kierujemy się zasadą służenia każdemu i przesyłania numerów pisma wszystkim, którzy sobie tego życzą, bez względu na to czy i ile zapłacić mogą. Na pokrycie zaś kosztów przyjmujemy dobrowolne ofiary, sami mieszkamy w drewnianych barakach, żyjemy z jałmużny i odnawiamy sobie najbardziej nawet prymitywnych udogodnień - i obok naszych ćwiczeń zakonnych - sami nad wydawaniem pisma się trudzimy pracując niejednokrotnie nad siły w duchu powołania naszego: byle jak najwięcej nieśmiertelnych dusz dla Niepokalanej zdobyć i tak je podźwignąć i naprawdę uszczęśliwić. Nie zatrudniamy żadnych świeckich robotników w żadnym dziale pracy, bo i nie stać nas na to a równocześnie zamówień z zewnątrz żadnych nie przyjmujemy: nie mamy bowiem zamiaru stanowić zakładu graficznego w pojęciu prawnym.

3) Wszelkie środki u nas zastosowane lub zastosować się mające - służą jedynie i wyłącznie do powyżej omówionego celu.

Z zasad powyższych mamy zaszczyt prosić Pana Wojewodę:

1) o łaskawe ustalenie wyżej określonego charakteru naszej pracy na drodze urzędowej;

2) o uznanie, że działalność nasza, jako stanowiąca wykonywanie reguły św. Franciszka, nie podpada pod rozporządzenie Pana Prezydenta z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym;

3) o spowodowanie wycofania pisma Województwa L. PH. 223/1 z dnia 13 stycznia 1928 r. jako spowodowanego niewystarczającymi z naszej strony informacjami i skutkiem tego naszej pracy nie dotyczącego.


"1" Na skutek odwołania potwierdzonego i popartego przez prowincjała, o. Kornela Czupryka, Ministerstwo Przemysłu i Handlu pismem z dnia 25 II 1928 nr PA 515 uchyliło decyzję Urzędu Wojewódzkiego w następujących słowach: "Ministerstwo Przemysłu i Handlu na skutek odwołania przełożonego Klasztoru OO. franciszkanów uchyla zaznaczoną decyzję Urzędu Wojewódzkiego ponieważ drukarnia OO. franciszkanów w osadzie Niepokalanowie, prowadzona wyłącznie w celu wydawania pism, zadaniem których jest jedynie tylko szerzenie kultu religijnego, oraz nie posługująca się pracą najemnych robotnikowi nie ma istotnych cech przemysłu, podpadającego pod przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (D.U.R.P. NNr. 53 poz. 468)."
Decyzja Ministerstwa Przemysłu i Handlu, ostateczna w trybie postępowania administracyjnego, została podana do wiadomości pismem wojewody warszawskiego z dnia 3 III 1928 L. PH 815/5.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA