MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Częstochowa, Jasna Góra.

Częstochowa, 17 VII 1927

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

Piszę na dworcu czekając na pociąg do Krakowa 1. W Teresinie byłem z o. Florianem, by porobić zdjęcia fotograficzne. Poleciłem też zaraz zrobić ze dwie klisze w "Ilustracji Prasy Polskiej" 2.

Wypytywałem się o ceny w przedsiębiorstwach budowlanych 3: wszędzie prawie od 50-60 zł za 1 metr 3.

O. Pius na Jasnej Górze przyjął mnie nadzwyczaj serdecznie: oto łączność w Niepokalanej. - Przed Cudownym Obrazem odprawiłem Mszę św. o godzinie 9.45 w intencji, jaka się Niepokalanej najbardziej podoba i by raczyła jak najprędzej zdobyć cały świat, polecając "omnes et singulos" 4 z Wydawnictwa, sprawę kapituły i wydawnicze na kapitule 5.

Orate, orate, orate

br. Maksymilian


"1" OMK jechał na kapitułę prowincjalną jako "definitor ex gratia" (delegatem klasztoru grodzieńskiego był o. Edward Kustroń), a w czasie kapituły wraz z o. Anzelmem Kubitem został mianowany przez prezesa kapituły, generała o. Alfonsa Orlicha (Orliniego), magistrem zakonu. Ojcowie kapitulni obradowali 19-21 VII w Krakowie. OMK referował sprawę fundacji w Teresinie pod przyszły Niepokalanów.

"2" Dowodem na to, że OMK był w kontakcie z firmą "Ilustracja Prasy Polskiej", jest odnotowanie tejże firmy w księdze kasowej MI np. pod dniem 20-28 II 1927 r.

"3" Późna pora nie pozwalała na budynki z cegły, postanowiono więc zbudować baraki z drzewa, desek i leszu. OMK otrzymał dwa wagony desek od księcia Czetwertyńskiego bezpłatnie, już w jesieni.

"4" wszystkich razem i każdego z osobna

"5" Stan spraw wydawniczych przed kapitułą krótko przedstawia o. Alfons w "Notatkach o MI", 79 pod dniem 10 VII 1927: "W międzyczasie stały się rzeczy dwie: 1) dnia 13 VI nawiązał O. Maksymilian kontakt z plenipotentem dóbr Księcia Jana Druckiego Lubeckiego; 28 VI porękę darowizny otrzymał, zaś 4 VII w rozmowie z samym Księciem o tym się upewnił. Dnia 8 VII przybył do nas pełnomocnik Srzednicki i złożył ustne zaproszenie do oglądnięcia terenów w Teresinie; następnego dnia (wczoraj) O. Maksymilian pojechał. Jutro ja go dogonię i zwiedzimy rzecz tę razem. 2) 5 i 6 VII narozmawialiśmy się z O. Generałem o naszych sprawach. Pozwolił i na przyjęcie Teresina i na zwożenie cegieł."
Kapituła prowincjalna zgodziła się na założenie nowego domu wydawniczego i na przyjęcie darowizny księcia, ale warunki (26 Mszy św. wieczystych corocznie, z czego 2 w pałacu księcia) w zasadzie odrzuciła, zlecając ich rewizję radzie prowincjalskiej. Tymczasem 6 VIII 1927 poświęcono uroczyście figurę Niepokalanej, stojącą do dziś, na pustym jeszcze polu. Dnia 1 X 1927 książę rezygnuje ze zobowiązań i rozpoczyna się niebawem budowa Niepokalanowa. Nazwę nowej placówce - Niepokalanów - nadaje o. prowincjał K. Czupryk na wniosek o. Dominika Bednarza. Współpracownicy OMK pragnęli nazwy "Gród Marii" lub "Gród Niepokalanej". - Zob. list księcia Jana Druckiego Lubeckiego do OMK, Warszawa 12 VII 1927 (warunki darowizny) i list księcia do Prowincjałatu OO. Franciszkanów we Lwowie, Warszawa 1 X 1927 (darowizna bez zobowiązań).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA