MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odpis: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 618-619 . List na blankiecie z nadr.: Sekretariat Centralny / "Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej" / OO. Franciszkanie, Grodno (Polska).

Grodno, 21 VI 1927

Przewielebny Ojcze Gwardianie! 1

W związku ze zbliżającą się wizytacją Najprzewielebniejazego O. Generała poproszę o łaskawe przesłanie w myśl art. 3 2 "Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej" sprawozdania (lub wiadomości) z FKM w Grodnie, gdyż i N. O. Prowincjał 3 i Najprzewielebniejszy O. Generał 4 domagają się rozwinięcia u nas sprawy misyjnej, która z powodu dłuższego mego pobytu poza konwentem była w zawieszeniu. Poproszą też o łaskawe zebranie i przesłanie ofiar na rzecz naszych Misji, gdyż mam je wręczyć Najprzewielebniejszemu O. Generałowi.

Gdyby jeszcze FKM nie było, nietrudno będzie zaraz od tercjarzy zacząwszy, napocząć.

W św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe
delegat prowincjalny 5


"1" Listy tej samej treści rozesłał OMK do wszystkich przełożonych klasztorów franciszkańskich w Polsce.

"2" Art. 3 "Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej" mówi: "Wszystkie Koła jednej Prowincji zakonnej tworzą Centralę, na czele której stoi delegat prowincjalny, wybrany przez Dyrektora Generalnego na wniosek O. Prowincjała. Delegat prowincjalny ma czuwać nad działalnością delegatów miejscowych, pobudzać ich i zachęcać do gorliwości, zgromadzać ich przynajmniej raz w rok, składać sprawozdanie roczne swemu O. Prowincjałowi, a także wysyłać kopię tego sprawozdania z krótką notatką o stanie Krucjaty do Dyrektora Generalnego w Rzymie."

"3" o. Peregryn Haczela

"4" o. Alfonso Orlich (Orlini)

"5" OMK został mianowany przez władze zakonne delegatem prowincjalnym do spraw Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej - zob. Comm. Ord. 23 (1926) 53.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA