MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Zakopane, 15 III 1927

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

List gruby z intencjami, próbką papieru okładkowego i pocieszającą pocztówkę (z powodu wzmianki o MI) otrzymałem.

Zdaje mi ale, że wiadomość o przywilejach i odpustach dla MI nie przyjdzie z Wilna 1 , bo "Primaria" MI ma być w Rzymie, więc do Międzynarodowego Kolegium Serafickiego owe dokumenty wpłyną. Jeżeli więc nie chcesz czekać na wiadomość w "Commentarium Ordinis" przedrukowana (może) z "Acta Apostolicae Sedis" a2, to chyba do o. Wncentego pisać by o wiadomość trzeba. Może w "Commentarium Ordinis" Najprzewielebniejszy O. Generał 3 i od siebie kilka słów doda.

Szatan nie jeden, ale całe piekło sprawie Niepokalanej starało się zawsze, stara i starać będzie szkodzić i z zewnątrz i co boleśniejsze b z wewnątrz Wydawnictwa, a nawet z wewnątrz każdego z nas. Jej wszystko oddajmy, a Ona już załatwi. A że to boli, to prawda, lecz i zasługi przez cierpienie więcej się zbierze.

Co do mego powrotu, to dopiero za miesiąc na święcone jajko wrócę 4, bo tak mi N. O. Prowincjał 5 polecił.

Byle tylko ów Lipiński 6, który się na "MAN"-ach 7 nie zna, maszyny drukarskiej nam nie popsuł. To nie fabryczny monter.

Co do listu z Wirowa, rób jak uważasz. Przecież ja się jeszcze nie zajmuję niczym. W ostatnich dniach przed wyjazdem mam już pozwolenie od N. O. Prowincjała zająć się MI na terenie Zakopanego.

Twój
br. Maksymilian

PS - 1) W sprawie listu z Wirowa, gdybyś chciał zwrócić się do samego Wirowa z zapytaniem czy drukować, to adresuj: S. Szczęsna Sulatycka 8 - dyrektorka Seminarium Nauczycielskiego - Siostry Niepokalanego Poczęcia NMP, Wirów, powiat Sokołów Podlaski. -Poznałem ją w Zakopanem. Ona jest sprężyną całego ruchu. Z domu hrabianka, a teraz pokorna, pełna poświęcenia i gorliwa zakonnica. Naumyślnie przyszła do mnie, by się zapoznać. - Po przyjeździe opowiem trochę ciekawych szczegółów o niej.

2) Napisz, czyście w międzyczasie, kiedy mnie nie było, odprawiali rekolekcje? Czy do Wielkanocy nie są one projektowane? Czy to są rekolekcje z zaproszonym ojcem duchownym, czy nie?

3) Do o. gwardiana 9 napiszę o terminie przyjazdu trochę później, gdy on się już ostatecznie ustali. -Zresztą w ciągu miesiąca to i kilka razy pochować człowieka mogą jeszcze. Niedawno pochowano w Zakopanem znajomego mi księdza, który po 2 latach leczenia do grobu trafił 10. Niech Niepokalana sama dowolnie wszystkim kieruje.

br. Maksymilian

PS, PS - O. gwardianowi i wszystkim ojcom pozdrowienia, a braciom to chyba pisać nawet nie potrzebuję.

W Memento pamiętam o wszystkich.


"1" tzn. z Kurii Arcybiskupiej w Wilnie

"2" Acta Apostolicae Sedis - AAS - urzędowy organ Stolicy Świętej. Opublikowanie dekretów papieża i kongregacji rzymskich jest równoznaczne z promulgacją czyli urzędowym ogłoszeniem prawa jako obowiązującego.

"3" o. Alfons Orlich (Orlini)

"4" Święta Wielkanocne w 1927 przypadały 17 i 18 kwietnia.

"5" o. Peregryn Haczela

"6" Nieznany bliżej monter, prawdopodobnie z Warszawy.

"7" Maszyna płaska firmy MAN z Augsburga, w wydawnictwie RN w Grodnie najnowocześniejsza.

"8" S. Szczęsna Sulatycka, niepokalanka, z OMK i jego ideą zetknęła się w 1926 na terenie Zakopanego, gdzie podobnie jak i on odbywana kurację. Gdy zobaczyła, jak u Sióstr Sercanek na Łukaszówkach pobożnie odprawiał Mszę św., pomyślała sobie - jak później wyznała - to musi być święty. Zapisała się do MI i odtąd utrzymywała kontakt z OMK, stosując w życiu jego wskazania. Wprowadziła też MI w Seminarium Nauczycielskim Sióstr Niepokalanek w Wirowie, gdzie była dyrektorką. Z wielkim zapałem zwoływała dziewczęta na zebrania, wspólnie wydawano "Echo Wirowskie" (potem "Życie Wirowskie"), tchnące duchem rycerstwa maryjnego. Podobnie pracowała później wśród dziewcząt w Niżniowie, Jazłowcu i Szymanowie. "Gdziekolwiek prowadziłam MI, dziewczęta były jakieś lepsze. Niektóre, choć opuściły zakład, nie przestały jednak żyć duchem MI. I dziś otrzymuję listy od starszych, poważnych już pań - oświadczyła sama w 1949 - które dawniej należały do koła MI, a dziś nadal żyją jeszcze tym duchem i dziękują mi, że zaciągnęłam je do Milicji Niepokalanej" (o. Jerzy Domański, "Milicja Niepokalanej w swym pierwszym pięćdziesięcioleciu 1917-1967", maszynopis, Niepokalanów 1967, 79.
OMK wręczył 23 I 1927 s. Sulatyckiej Cudowny Medalik i dyplomik MI z własnoręcznym podpisem. Odtąd codziennie ten akt odmawiała (zeznanie s. Sulatyckiej, Wałbrzych-Sobięcin, l6 VIII l947).

"9" o. Maurycy Madzurek

"10" Był to ks. Marcin Szymański z diec. przemyskiej, który "zmarł ... o 2 w nocy. Wiadomość przyniosła S. Szczęsna Sulatycka, niepokalanka" - zob. Pisma OMK V, 866 H. Ks. Szymański zmarł jednak 24, a nie 25 II 1927.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA