MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis. i jedno zdanie na kopercie.

Zakopane, 2 III 1 1927

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

Przed chwilą był u mnie ks. prałat Pilch z Kielc i przestrzegał, by czasem w "Rycerzu" nie pisać nic przeciw sprawie objawień Niepokalanej w Słupi w Poznańskiem. Obszernie opowiedział swoje krytyczne obserwacje i studia 2 i jest przekonany o prawdziwości objawień. Całe swoje studium przesłał obecnie J. E. Ks. Prymasowi 3. Ks. Prymas miał przedtem już oświadczyć, że jak tylko będzie jawny cud, to władza kościelna głos zabierze. - Więc ostrożnie!!!

Matka Boża przy każdym objawieniu mówi na początku: "Jestem Niepokalanie Poczęta".

Powtarzam, że sam ów prałat badał: szczegółowo dzieci, był obecny dwukrotnie na objawieniach, robił próby (lampką elektryczną w oczy itp.) podczas ekstazy, przestudiował dokumenty, porównywał z najnowszą pracą o Lourdes" "L"histoire de Notre Dame de Lourdes" 4, jest w ścisłym kontakcie z proboszczem ze Środy 5, do której Słupia należy, widać po nim z rozmowy zmysł krytyczny obok pobożności, sam jest redaktorem organu diecezjalnego i w sile wieku. Podaję te szczegóły, by podkreślić, że jego zdanie dużo mówi.

Ponieważ ów prałat zna księgarza w Paryżu, więc prosiłem, by i dla biblioteki redakcyjnej zamówił owo najnowsze dzieło o Lourdes. Przyjdzie ono do Grodna z czekiem PKO Katowice w środku, na który trzeba będzie wpłacić należytość.

Poślij też do ks. proboszcza Meissnera 8 egz. "Rycerza Niepokalanej" dla dzieci, które widują Niepokalaną, i to od stycznia i stale ślij - ale zaraz. Może Niepokalana zechce i swojemu "Rycerzowi" przez nie pobłogosławić, a może i dać jakie zlecenie. Może to za wielkie byłoby żądanie. Niech czyni jak się Jej podoba.

Aha, ów proboszcz Meissner jest przekonany o prawdziwości widzeń.

Można mu posłać jeszcze z 10 lub 15 kalendarzy (ze ściennymi).

Twój
br. Maksymilian

PS - Zarzuty "Postępu" 6, "Polaka-Katolika" 7 i kogoś tam jeszcze przeciw Słupi już są rozbite, więc nie powtarzać ich czasem, a gdyby wdarły się do kwietniowego numeru, koniecznie wyrzucić s choćby przyszło dużo stracić na papierze podrukowanym już.

PS - Ks. proboszczowi Meissnerowi napisz, że "Rycerza" wysyła się na skutek mojej rozmowy z ks. prałaten Pilchem z Kielc.


"1" W oryg. pomyłkowo: IV. Por. Pisma OMK I, 135 przyp. 1. W liście nr 135 OMK powraca do tematu objawień MB w Słupi, tu porusza tę sprawę po raz pierwszy.

"2" Na temat objawień ks. Zygmunt Pilch napisał pracę pt. "Co było w Słupi", t. I 1928, stron 356; t. II 1933, stron 232; maszynopis przechowuje się w par. kolegiackiej pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie (Poznańskie).

"3" ks. Prymasowi Augustowi Hlondowi

"4" L. J. M. Cros, "Histoire de Notre Dame de Lourdes", Paris, t. I 1925, t. II-III 1926 (zawiera bogaty zbiór materiałów źródłowych na temat objawień, obejmuje okres do 1879).

"5" z ks. Mieczysławem Meissnerem

"6" "Postęp" - codzienne niezależne narodowe pismo katolicko-ludowe, ukazywało się w Poznaniu w latach 1889-1935, (od 1928 pod zmienioną nazwą "Nowy Kurier").

"7" "Polak-Katolik" - pismo codzienne ukazujące się w latach 1905-1929 początkowo w Lublinie, od 1908 w Warszawie. Red. i wydawca: ks. Ignacy Kłopotowski. - Zob. też Pisma OMK III, 538.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA