MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Trzy karty dwustr. zapis.

Zakopane, 6 I 1927

Tylko dla Ciebie!!

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

Załączam do tego listu kilka słów w odpowiedzi dla braci nowo obleczonych 1. Może by i innym sie tych kilka uwag przydało? (zwłaszcza 3M) 2.

Franusia mi bardzo żal, ale ufam, że Niepokalana jakoś wszystko załatwi. Czy był u spowiedzi i Komunii św.? Pisała Mama, że Irka rozpaczliwie dopytuje się o niego. Trzeba się za niego modlić (w "memento").

Co do sposobu transportu 3, to po decyzji N. O. Prowincjała 4 można będzie szczegóły opracować.

Gdyby sytuacja polityczna była pewna, to osobne Wydawnictwo i niezależne od konwentu, a jednak przy konwencie najłatwiej by się dało urządzić w Grodnie budując najpierw dom mieszkalny z kuchnią i kapliczką dla braci, a potem stopniowo dobudowując lokale dla maszyn. Ale grunt musi być pewny. Przy konwencie nie byłby to konwent, ale "dom" wydawniczy, a spowiednik przychodziłby z konwentu. Odpadłby też kościół, co jednak pozwalałoby na misje i rekolekcje. - Ale niech Niepokalana sama te sprawy rozwikła.

Kupiłem tu 2 książki dla redakcji za 9,40 zł. Potem prześlę może. Pójdą zdaje się pod klucz.

Niektórym się dawna okładka bardziej podoba. Twarz Niepokalanej tu chyba rozstrzyga.

By rachunki były w porządku, trzeba jednak te 8 000, które były wpisane w rubrykę "dochodu", przy końcu miesiąca odciągnąć: jeśli jest 19 000, to po odciągnięciu podkreślić, że dochodu było tylko 11 000 zł.

Czy O. Melchior używa spluwaczki? Jest to bardzo ważne ze względu na zdrowie innych.

A może by br. Elzeara, jeżeli i on chudnie, dać na podwieczorkowanie?

Czyby nie było dobrze, żeby sprawki (zwłaszcza tych 3M) szły pod sąd i otrzymywały kulpę? 5 Czyby np. nie było wskazane, żeby się zdecydowali albo być porządnymi zakonnikami, albo zaraz jechać do domu? Zresztą, co na to o. Melchior? Boję się, by się inni pomału nie zarażali, bo i Mikołaj to dziecko zarażone od innych.

Czego się jeszcze obawiam. Przypuść konwent wydawniczy. W nią trzeba i spowiednika dla braci (poza o. Fordonem, bo ten już przed grobem). Tam musi być też kapituła konwentu. Jeżeli on będzie miał inne poglądy na sprawę wydawniczą, to będą kłopoty. A gdyby Wydawnictwo było przy konwencie jakim, ale niezależne, jak to projektują dla siebie OO. Jezuici, to taki Pater przyszedłby z konwentu, pospowiadał i poszedł. Prócz tego nie obcując z nim wciąż, mieliby i bracia więcej do niego śmiałości. - Ale Niepokalana o tym wszystkim wie i jak Ona zrobi, tak będzie na pewno najlepiej.

Gdyby br. N. N. poszedł (był przepędzony) od nas, kiedy będziem w Grodnie, boję się, by nie był z niego Judasz a, żeby czasem owych "hurtków" 6 sam na nas nie naprowadził. - Ale nikomu o tym nie wspominaj. Mówię, bo diabeł różnie kusi, chociaż podstaw żadnych nie mam.

Zwiedzając elektrownię zakładu dla nauczycieli, oglądałem 2 książki tyczące motoru "Diesel", które trzeba by nabyć: l) Betrieb und Wartung des Dieselmotors i 2) Montage des Dieselmotors 7. Obydwie napisał J. Kavec, - Św. Wojciech dostarczy lub osobiście u Gebethnera Warszawa.

O. Fordonowi powiedz, że go proszę, by w niebie starał się o "Rycerza" i jemu dopomagał.

Spal po przeczytaniu 8.

Tylko dla Ciebie !!! 9

Br. N. N. był przeniesiony na stronę od ogrodu; wiesz chyba dlaczego?... Toteż obawiam się, by powrót do dawniejszego miejsca mu nie zaszkodził. Może zima mniej niebezpieczna. Dobrze by i o tym pomówić z o. Fordonem.

Co do formuły do rozesłania, to niechaj o. Fordon rozstrzyga. A noże dobrze by było przesłać tylko dane, z których by poszczególne redakcje coś skleciły, np.: Przesyłamy do wiadomości Szanownej Redakcji z prośbą o łaskawą wzmiankę w Ich poczytnym piśmie, że w piątą rocznicę itd., który itd. 55 000 - nadesłało błogosławieństwa 26 Biskupów i Ojciec św., i załączyć błogosławieństwo Ojca św. i miejscowego Biskupa. - Rób jak uważasz.

Pytasz o zdrowie? Otóż po powrocie kaszlałem trochę, ale teraz już w porządku. Zdrowym się nie czuję - to prawda - bo i bóle pod łopatkami (płuca) i inne objawy bywały, ale przy pomocy Niepokalanej coraz lepie.,

Co do natychmiastowego powrotu, to i mnie tęskno za pracą, ale gdyby to nie było Wolą Niepokalanej, żebym tam był, to na pewno tylko bym bruździł, bo Ona sama tylko kierować dobrze potrafi i cudownie nawet.

Memento

Twój
br. Maksymilian

Dopisek I tę kartkę i list spal.


"1" Por. Pisma OMK I, 117 przyp. 4.

"2" Por. Pisma OMK I, 119 przyp. 3.

"3" sposób transportu Wydawnictwa RN z Grodna

"4" o. Peregryn Haczela

"5" pokutę, karę (łac. culpa = wina)

"6" Tak nazywano bandytów w okolicy Grodna.

"7" 1) Działanie i obsługa silnika Diesla, 2) Montaż silnika Diesla.

"8" Dalszy ciąg tekstu pisany na dołączonej kartce.

"9" Uwaga powtórzona jeszcze raz na odwrocie kartki.- W dwóch miejscach listu imiona braci zastąpiono literami N. N.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA