MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Trzy karty dwustr. zapis.

Zakopane, 6 XII 1 1926

Pochwalony Jezus Chrystus

Drogi Bracie!

Bardzo mnie ucieszyło błogosławieństwo Ojca św. 2, a i biskup płocki jakże pocieszająco pisze obiecując nam niebo 3.

Co do pomyłek w tekście, to bez wątpienia od góry wiersz (tekstu) 4 zamiast prae ma być prae-, wiersz 7 zamiast industiamque ma być industriamque, wiersz 8 zamiast cum tibi ma się rozumieć, ma być tum tibi, wiersz 9 zamiast Bene ma być Bene-. Przy końcu zamiast PADTRI ma być oczywiście PATRI.

Skąd ten list przyszedł, czy od o. Serafina, czy też z Kurii naszej. Jeżeli od o. Serafina, to trzeba by posłać do Kurii odpis celem zamieszczenia w "Commentarium Ordinis". Może byłoby dobrze wszystkie błogosławieństwa biskupów złacinizować i do Kurii, ale przez Prowincjałat posłać. A może zapytać O. Prowincjała 4, czy dobrze będzie tak zrobić. Jeżeli tak, to zaprząc a o. Bonawenturę, żeby to po profesorsku złacinizował, a może i kilka słów z historii "Rycerza" dodać. Skutkiem byłaby reklama "Milicji Niepokalanej". W "Rycerzu" błogosławieństwo Ojca św. oczywiście i po łacinie i po polsku warto zamieścić, by "sapientiores" 5 z oryginału je b poznać mogli.

Co do "Rycerza" grudniowego: "Od Wydawnictwa" - przepiękne 6, między błogosławieństwami a artykułem o. Henryka, ponieważ nie głębszy, artykulik wstępny, a może i pogadanka (spotkałem raz człowieka, który mówił, że czyta "Rycerza", ale pogadanki; może takich jest więcej?) by nie zawadziła; gdyby pod artykułem "Uśmiech Najświętszej Dziewicy" był podpis tego, który owo wrażenie przeżył, skutek byłby silniejszy; na str. 366 i ilustracja i wiersz i bardzo ładne 7. W artykule o. Samuela, którego koniec na str. 368, słowa: "przed dzisiejszą wiedzą" 8 robią wrażenie jakoby kto wie, czy jutrzejsza wiedza nie dała sobie rady z cudami. Takich świadectw lekarskich lepiej nie zamieszczać nawet. "Historia świecy Piusowej" dobra, a "Smutne ustępy" w sam raz wedle ducha "Rycerza" 9. "Rozporządzenie..." 10 str. 371 potrzebne, a ilustracja str. 372, która może pobudzi więcej naszych do sprawy Milicji jako rzeczy, od kolebki Zakonu, naszej - piękna 11. I reszta cała piękna, zwłaszcza ilustracje pociągające, tylko na 2 stronie "Spisu rzeczy", czy też kolumna prawa nie ma być na stronie lewej i odwrotnie 12.

Bardzo się cieszy, gdy otrzymuję "Rycerza", do którego ani ręki nie przyłożyłem i Ty po 90 latach takiego wrażenia doznasz, gdy Cię inni już zastopować będą.

Był tu o. Andrasz SJ, redaktor "Biblioteki Wewnętrznej" 13. Nagadaliśmy się dużo i dużo się nauczyłem. Redaktora kierownika Wydawnictwa u nich mianuje aż o. generał i przyszłe Wydawnictwo, jak mi o. Żukowicz opowiadał, ma być przy domu dawnym, ale niezawisłe. Lepsze to niż redaktor-gwardian, zmienny co trzy lata. I kto wie, jakiego mogłaby kapituła wsadzić. Jeśli to będzie zelans tercjarski, który poza III Zakonem nic innego nie widzi, to "Rycerz" rychło by padł jak Milicja w Krakowie, albo połączony z pismem tercjarskim oznaczałby powodzenie tercjarstwa z 10 tysiącami czytelników. - a potem kościół obsłuży? - To wszystko tylko trudności, które może jednak dadzą się praktycznie usunąć. Pomyśl c.

Co do krytyki numeru wiem ja dobrze, że łatwiej siedząc w Zakopanem krytykować, niż w wirze pracy, wśród różnych nieznanych "krytykowi" okoliczności d pracować.

Uważam za rzecz bardzo dobrą rozesłać numery okazowe wedle adresów wskazanych w łańcuchu "Głosu Narodu" 14.

Wysłałem obraz św. Teresy do zawieszenia w Wydawnictwie, a o. Julian pchnął do Grodna dla braci z Wydawnictwa nadesłane mu przez ojca piekarza specjały. Chyba już doszły.

Ufaj Niepokalanej. Ona złamie wszystkie przeszkody i na większe dobro obróci, Ona i cuda czynić potrafi.

Ora 15

Twój
br. Maksymilian

Dopiski O. gwardianowi 16 definitorowi 17 Innocentemu, o. Edwardowi serdeczne pozdrowienia.

I braciom wszystkim serdeczne pozdrowienia ślę.

I Franusiowi, jeżeli tam jest.

Czy były na Niepokalane Poczęcie jakie obłóczyny albo śluby br. Teodora (wieczyste)?

Od o. Juliana pozdrowienia i dziękuję za Twoje.

Jak tam z papierem? Jak z kasą? Czy N. O. Prowincjał odpisał i co?

Gdyby tam Franuś jeszcze siedział, powiedz mu ode mnie, by (o ile tego nie zrobił) natychmiast spowiedź i Komunię św. odbył i natychmiast potem powracał do rodziny, bo: 1) jakżeż można opuścić żonę i dziecko na czas świąt? 2) diabeł nie śpi i ona drugiego sobie może szukać; 3) długo siedząc przepali on te 100 czy 90 zł, które otrzymał w inspektoracie (czy kuratorium) i nie tylko, że nic ani żonie, ani dziecku na zimę nie sprawi, ale jeszcze mu na drogę powrotną może nie starczyć. Na Wydawnictwo niech absolutnie nie liczy, bo przecież musi zrozumieć, że to nie nasza własność i nie wiem, jak się wytłumaczę N. O. Prowincjałowi, że tamte przeszło 100 zł pożyczyłem na miesiąc 18, a tu i rok coś upłynął (nie pomnę) czy pół roku. W końcu jakim sumieniem mógłbym pozwolić na darowanie pieniędzy uciułanych od biednych, którzy sobie odmawiają, by dać na rozszerzenie czci Niepokalanej, by oddać to na... papierosy, bo to na jedno wyjdzie, jeżeli on pieniądze przepali. - Sądzę, że i on to zrozumie, że ja przecież nie mogę obciążać sumienia i pokutować na drugim świecie jeszcze za niego. Mam dosyć swoich bied.

Maksymilian


"1" Pomyłkową datę miesięczną listu: XI, poprawiono na: XII, zgodnie ze stemplem pocztowym. Również realia listu wskazują na datę grudniową, np. błogosławieństwo Ojca św. nosi datę 20 XI 1926; OMK omawia w liście treść grudniowego i styczniowego numeru RN, którego nie mogło jeszcze być z końcem października; także zapytanie OMK: "Czy były na Niepokalane Poczęcie jakie obłóczyny czy śluby?" - nie mogło być postawione 6 XI, ale w grudniu.

"2" Błogosławieństwo papieża Piusa XI dla RN brzmi (RN 6(1927) 2-3):
Dal Vaticano. die 20 Novembris 1926
Segreteria di Stato di Sua Santita, Nr 57942.
Reverendissime Pater,
Ephemeria, qui titulus "Miles Immaculatae", quam quinque ante annos eo consilio condidisti, ut Polonorum gens Deiparam sine labe Conceptam maiore in dies religione coleret, hoc tuum laudabile sane propositum feliciter est assecuta. In praesens enim - uti affirmas - quadraginta fere millia eiusdem ephemeridis exemplariorum typis exscribuntur ac vulgantur.
Quamobrem Augustus Pontifex sollertiam industriamque tuam in rem tantae utilitatis collatam dilaudans, tum tibi tua ephemeridie cooperatoribus atque lectoribus Apostolicam Benedictionem in coelestium donorum auspicium, amantissime impertit.
Haec tibi libenter referens, sensus existimationis meae erga te profiteor meque confirmo
Tibi Addictissimum
P. C. Gaspari
Rev. Patri Maximiliano Kolbe OFMC

Przekład polski
Sekretariat Stanu Jego Świątobliwości Nr 57942
Z Watykanu, dn. 20 listopada 1926
Czcigodny Ojcze!
Czasopismo pod tytułem "Rycerz Niepokalanej", któreś przed pięcioma laty założył, aby ustawicznie pobudzać Naród Polski do coraz większej czci Niepokalanie Poczętej Bogarodzicy, istotnie osiągnęło szczęśliwie ten przez ciebie zamierzony cel. Obecnie bowiem, jak twierdzisz, prawie 40 000 egzemplarzy tego pisma drukuje się i rozsyła.
Przeto szczęśliwie panujący Ojciec św. pochwalając zabiegi Twoje i pracę w sprawie tak bardzo pożytecznej, udziela z miłością Apostolskiego Błogosławieństwa Tobie, Współpracownikom pisma i Czytelnikom, jako zadatku niebieskich. darów.
Donosząc Ci o tym uprzejmie pozostaję z szacunkiem dla Ciebie
Oddany Ci
Piotr Kardynał Gaspari
Wielebnemu Ojcu Maksymilianowi Kolbemu OFMC

"3" Błogosławieństwo bpa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego z 10 XI 1926 zostało zamieszczone w RN 6 (1927) 161. Oto jego fragment: "Jednozgodnie uczą Ojcowie Kościoła, że prawdziwe nabożeństwo do Najśw. Matki jest znakiem wybraństwa Bożego, najpewniejszą rękojmią zbawienia. ... Lat już pięć bronicie sprawy "Niepokalanej", lat pięć o Jej cześć, a przez to i o chwałę Jej Syna, a naszego Pana, harce rycerskie na łamach swego pisma prowadzicie, a prowadzicie umiejętnie, z pożytkiem wielkim."

"4" o. Peregryn Haczela

"5" tj. znający j. łaciński

"6" Por. Pisma OMK I, 108 przyp. 1.

"7" Zob. RN 5(1926) 366. - Ilustracja przedstawia Niepokalaną stojącą na kuli ziemskiej, z rozłożonymi rękoma; wiersz pióra W. Ż. jest następujący:
Matko nasza litościwa, Twoja dobroć się rozpływa
Gdzie zawita Wiara święta - Niepokalanie Poczęta!
Ty nam koisz wszelkie bóle i opieką darzysz czule,
Zrywasz groźne grzechu pęta - Niepokalanie Poczęta!
Tyś jest, Mario, nam poddasze, Gdzie się chroni wątłe ptaszę,
Gdy je ściga złość przeklęta - Niepokalanie Poczęta!
Czuwaj zawsze Matko droga i za nami wciąż proś Boga,
Wiedź ze sobą, Panno święta - Niepokalanie Poczęta!
I zaprowadź w kraj uroczy, gdzie utoną w Tobie oczy
O, w słodyczy niepojęta - Niepokalanie Poczęta!

"8" W art. o. Samuela Rosenbaigera pt. "Najświętsza Matka uzdrowieniem chorych", RN 5(1926) 367-368, jest w zakończeniu takie zdanie: "... dr A. Vallet, prezes komisji lekarskiej, wydał oświadczenie, że nagły zanik choroby w Lourdes, leczonej wszelkimi środkami już od dawna, a zawsze bezskutecznie, przechodzi zwykły porządek natury i jest skutkiem ukrytej przed dzisiejszą wiedzą przyczyny. Maryi chwała i podziękowanie!"

"9" W art. pt. "Smutne ustępy smutnego listu" o. Alfons przytacza urywki z listu eks-księdza Andrzeja Huszno do kapłanów narodowego kościoła o połączeniu się z prawosławną cerkwią.

"10" Artykuł napisany przez N. B., pt. "Rozporządzenie biskupów meksykańskich" podaje instrukcje kapłanom i wiernym na czas prześladowania Kościoła w Meksyku (1926).

"11" Ilustracja przedstawia Czcigodnego Jana Duns Szkota, franciszkanina angielskiego, który bardzo się przyczynił do ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP.

"12" Tu. pomyłki nie było.

"13" Biblioteka Życia Wewnętrznego liczyła przeszło 40 tomów pierwszorzędnej wartości piśmiennictwa ascetycznego. Wydawali Ojcowie Jezuici w latach 1923-1939.

"14" Zob. Pisma OMK I, 102 przy p. 7.

"15" Módl się

"16" o. Maurycy Madzurek

"17" o. Melchior Fordon

"18" Franciszek Kolbe prosił o pilną pożyczkę 115 zł dnia 17 IV 1925 (zob. list z tą datą do OMK).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA